Uutiset

Yleinen

Biopolttoaineiden Joutsenmerkintä mahdolliseksi

Joutsenmerkki asettaa riman korkealle liikenteen biopolttoaineiden kriteereissään. Saadakseen Joutsenmerkin biopolttoaineen tulee vähentää kasvihuonepäästöjä sekä terveydelle haitallisia päästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Lisäksi biopolttoaineen tulee olla kestävästi tuotettu ja yhtä laadukas kuin tavanomaiset polttoaineet.

Joutsenmerkittyjen biopolttoaineiden ensisijainen tarkoitus on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä. Joutsenmerkityn biopolttoaineen hiilidioksidipäästöjen yläraja on 50 g/Mj, mikä on noin 45 % alempi kuin esimerkiksi tavanomaisen bensiinin päästöt. Hiilidioksidipäästöjen vähenemä mitataan tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Joutsenmerkki ottaa kriteereissään tiukan kannan biopolttoaineiden tuotannon yhteydessä esille nousseisiin ongelmiin. Raaka-aineiden tuotannon tulee olla kestävällä pohjalla. Joutsenmerkki suosittelee ensisijaisesti ns. toisen sukupolven raaka-aineiden, kuten biokaasun, biojätteiden, lietteen ja metsäjätteiden käyttämistä. Joutsenmerkityn biopolttoaineen raaka-aineeksi ei hyväksytä elintarvikkeiksi kelpaavia viljakasveja, kuten maissia, riisiä tai viljaa. Sokeriruoko ja palmuöljy hyväksytään raaka-aineeksi vain, mikäli niiden tuotanto on sertifioitua.

Liikenteen biopolttoaineet eivät yksin ratkaise ilmastonmuutosta, mutta ovat tärkeä osa kokonaisuutta. ”Tehokkain keino vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä on vähentää liikenteen ja ajettujen kilometrien määrää.” sanoo SFS-Ympäristömerkinnän asiantuntija Karin Bergbom ja jatkaa ”Liikennettä ei voida kuitenkaan lopettaa kokonaan. Joutsenmerkityt polttoaineet antavat tehokkaan keinon vähentää jäljelle jäävän liikenteen päästöjä.”

On pitkälti kuluttajien ja tuottajien kiinnostuksesta kiinni milloin pääsemme tankkaamaan kestävämmin tuotettuja polttonesteitä. Joutsenmerkki toivoo, että viranomaiset vauhdittaisivat siirtymistä kestäviin polttoaineisiin esim. liikenne- ja veropoliittisilla ratkaisuilla.

Joutsenmerkin kriteerit luodaan aina määräajaksi. Liikenteen polttoaineiden kohdalla tekniikan ja lainsäädännön kehitys on niin nopeaa, että kriteerit tullaan uudistamaan jo kahden vuoden kuluttua.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Merkin tarkoitus on opastaa ympäristön kannalta parempiin ostopäätöksiin. Saadakseen Joutsenmerkin on tuotteen tai palvelun täytettävä tiukat ympäristöön, terveyteen ja laatuun painottuvat vaatimukset. Lisätietoa Joutsenmerkistä löytyy osoitteesta www.ymparistomerkki.fi.

Lue seuraavaksi