Uutiset

Yleinen

Biomassaa tankkiin, ruokaan ja lääkkeisiin

Maissittärkkelyksestä valmistettua biomuovia

Biotaloudella tarkoitetaan kestävän talouden toimintatapaa, jossa biomassaa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti korkea-arvoisiksi tuotteiksi. Biomassaa voidaan jalostaa esimerkiksi raakaöljyn tavoin energiaksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Uusiutuva biomassa voidaan lisäksi joko kierrättää tai palauttaa osaksi luonnon kiertoa. Menestyksekäs biotalous pohjautuu vahvaan kemian ja biotekniikan osaamiseen.

”VTT keskittyy tutkimuksessaan sellaisten bio- ja kemian teknologioiden kehittämiseen, joilla tuotetaan lisäarvotuotteita uusiutuvista luonnonvaroista, erityisesti elintarviketuotantoon soveltumattomista biomassalähteistä”, kertoo tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff.

Yksi tärkeimmistä VTT:n tutkimuskohteista on solutehdaskonsepti, jossa kehitetään mikrobi- ja kasvisoluja ja niihin perustuvia tuotantoprosesseja kemikaalien, biopolttoaineiden, proteiinien, lääkeaineiden ja ruoka-aineiden tuotantoa varten. Solutehdaskonsepti avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös uusien, suorituskykyisten biomateriaalien tuottamisessa.

Osoituksena VTT:n teollisen biotekniikan ja kestävän kemian alalla tekemän työn korkeasta tieteellisestä tasosta Suomen Akatemia on nimennyt sen huippuyksikökseen valkoisen biotekniikan ja vihreän kemian alalla vuosiksi 2008–2012.

Biomuovien kysyntä kasvaa

Biopohjaisten muovien markkinat ovat kasvussa. Tällä hetkellä biomuovia tuotetaan n 300–500 kilotonnia vuodessa. Tutkimus ja teknologia tuottavat yhä parempia ratkaisuja näille kasvaville markkinoille. Biomuovit kiinnostavat erityisesti nestepakkaussektoria. Ritschkoff mainitsee esimerkkinä Coca-Colan, jonka käyttämistä nestepakkauksista jo 30 % hyödyntää biopohjaista PET-muovia. Tämän valmistuksessa käytetään sokeriruokoa ja melassidiolia.

Nanoselluloosa ja uudet kuitutuotteet kiinnostavat metsäsektoria

Nanoselluloosaa voidaan hyödyntää laajasti eri teollisuuden aloilla ja tuotteissa. Sen sovelluskohteita ovat mm. erikoispaperit, paperipinnoitteet, pakkaukset ja rakennusmateriaalit. Lisäksi rakennus-, auto-, huonekalu-, elektroniikka-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus voivat saada lisäarvoa tuotteilleen räätälöidyillä kuitumateriaaleilla.

”Puubiomassan hyödyntäminen tekstiilikuituina on kiinnostava vaihtoehto kotimaisen metsän jalostusasteen kasvattamisessa. Voisiko kotimaista pajua hyödyntää tekstiilikuidun tuottamisessa?, Ritschkoff toteaa.

Bioenergiaa puhtaamman huomisen puolesta

Biopolttoaineiden tutkimus- ja kehitystyö on avaamassa uusia mahdollisuuksia kehittää biomateriaaleja. Metsäenergian tuotanto ja käyttö voimalaitosten ja nestemäisten biopolttoaineiden raaka-aineena kasvaa lähivuosina Suomessa.

Uusilla tuotantoteknologioilla on mahdollista puolittaa biopolttoaineiden aiheuttamat lisäkustannukset maamme kansantaloudelle, ja kotimaiset raaka-ainevarat mahdollistaisivat jopa 20 %:n energiaosuuden vuoteen 2020 mennessä. Näillä tutkimukseen ja osaamiseen perustuvilla visioillaan VTT ja Suomi näyttävät esimerkkiä muillekin EU:n jäsenmaille.

Lähde: VTT

 

Lue seuraavaksi