Uutiset

Yleinen

Bioetanolitehdas sai ympäristöluvan Hämeenlinnassa

Kuva: St1, Närpiön tehdas

Bionolix Hämeenlinnan tehtaassa valmistetaan patentoidulla Bionolix-prosessilla etanolia polttoainekäyttöön. Etanolitehtaalla saa vastaanottaa ja käsitellä elintarviketeollisuuden sivutuotteita, hukkanesteitä ja ylijäämäeriä sekä yhdyskuntien jätevesilietteitä yhteensä enintään 19 000 tonnia vuodessa.

Jätevesiliete kuivataan samassa kuivaimessa kuin varsinaisesta prosessista tuleva rankki, mutta siitä ei tehdä alkoholia. ST1 Biofuels Oy toimii Karanojan jätteenkäsittelyalueella yhteistyössä Kiertokapula Oy:n kanssa. Kiertokapula Oy toimittaa laitokselle erilliskerättyä biojätettä, mutta ST1 vastaanottaa biojätettä laitokseensa myös suoraan. Laitoksen tarvitsema lämmitysenergia saadaan omasta kiinteän polttoaineen kattilasta ja kaatopaikkakaasusta.

Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä myös mm. jätteiden ja kemikaalien käsittelystä sekä varautumisesta häiriötilanteisiin. Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan pitää tehdä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hämeen ympäristökeskus

Lue seuraavaksi