Uutiset

Yleinen

Bioenergiaa tarvitaan elvyttämään Suomen talous

Seuraavalla hallituksella riittää työsarkaa energiapolitiikan suunnan kääntämisessä ja biotalouden lupausten lunastamisessa muistuttaa MTK:n energiavaliokunta.

– Metsähakkeen tuen byrokratisoiminen kahteen eri tasoon ja turveveron pitäminen ennallaan jatkoivat hallituksen hiilenmustaa ympäristöpolitiikkaa ja kivihiilen käytön edistämistä, toteaa MTK:n energiavaliokunnan puheenjohtaja, MTK:n kolmas puheenjohtaja Markus Eerola.

– Byrokratian myötä merkittävät bioenergiainvestoinnit siirtyvät hamaan tulevaisuuteen, harmittelee Eerola. MTK toivoo maan uuden hallituksen saavan nopeasti uskottavuutta rapautuneeseen energiapolitiikkaan. Bioenergia on merkittävimpiä osia biotaloutta ja sen tuotannolla voidaan työllistää jopa 30 000 henkilöä.

Seuraavan hallituksen tehtäväksi jää pikaisella aikataululla valmistella turpeen veron alentaminen nykyjärjestelmää kannustavammaksi ja metsähakkeen tuen nosto. Samassa yhteydessä hallituksen on tarkasteltava faktapohjalta pitävätkö nykyisen hallituksen tekemät byrokraattiset tuen kahteen luokkaan jakamisen perusteet.

MTK on asettanut energiapolitiikan tavoitteeksi vuoteen 2040 mennessä laskennallisesti sataprosenttisen energiaomavaraisuuden. MTK:n energiavaliokunta haluaa tulevaan hallitusohjelmaan piensähköntuotannon kannustimia ja biokaasun liikennekäytön laajentamista. Bioenergiaa tarvitaan korvaamaan fossiilista energiaa sähkön ja lämmön tuotannossa.

Lue seuraavaksi