Uutiset

Yleinen

Bioenergiaa metsästä

Kun Nisula Forest ja Lännen Tractors esittelivät uuden harvennushakkuukoneen, tuntui, että nyt ollaan oikealla asialla. Rakennetaan laite, jossa hinta ja ominaisuudet vastaavat työtä, jota koneella pääsääntöisesti halutaan tehdä. Kun koneen hankintahinta ei ole päätehakkuumotosta kuin puolet ja käyttökustannukset metsässä vain osa, on harvennuksia tekevällä mahdollisuus tehdä myös tulosta.

Moni metsänomistaja toki teettää pienen harvennuksen päätehakkuun vierestä edelleen samalla ketjulla kuin mitä päätehakkuukin tehdään. Se on korjuulogistisesti toimivaa. Kun harvennuksia on enemmän ja harvennuksia tehdään tarkoituksella silloin kun on harvennuksen aika, on mahdollisuus valita kalusto tarkemmin. Silloin Nisulan kone on paikallaan.

Korjuun toimivuutta on syytä miettiä myös myöhempiä harvennuksia ajatellen. Ajouravälistä, joka on käytössä koko metsän kierron ajan, on syytä pitää kiinni. Tällöin kerralla jätetty, reilu ajoura mahdollistaa sen, että jäävää puustoa ei vahingoiteta myöhemminkään.

Kuljetus haasteena

Ehkä yksi suuri ongelma on pehmeäpohjaisilla harvennuksilla vielä lopullisesti ratkaisematta, nimittäin puun kuljettaminen. Pehmeäpohjaiset harvennukset ovat herkkiä painumisille kuljetettaessa puuta metsästä tien varteen. Puun painolle ei voi mitään, mutta kuormakoolle ja teknisille ratkaisuille pitäisi vielä tehdä jotain.

Kaivukoneen telastoa ei perusrakenteeltaan ole rakennettu vetotöihin vaan kaivukoneen lyhyeen siirtoon työmaalla, joten kaivukoneet eivät kuljetusongelmia lopullisesti metsässä ratkaise. Traktorikaan ei sovellu pehmeille maille, etenkään runsaslumisina talvina.
Jos lunta on runsaasti, yksi mahdollisuus on rakentaa polanneteitä, joita pitkin kuljetukset hakkuun yhteydessä hoidetaan. Silloin toteutuisi yrittäjän tahtotila kerätä puuta kuormaan mahdollisimman paljon, jotta työ olisi jotenkuten kannattavaa.

Kehitys tuskin on jäänyt tähän ja uusia ratkaisuja kehitellään koko ajan. Haasteeksi jäävät kuitenkin edelleen pehmeäpohjaiset harvennukset, joissa kuljetuskalusto pitäisi olla kevyttä. Pehmeälle pohjalle ei ole menemistä kuin talvina, jolloin pohjat jäätyvät kunnolla. Pehmeiden maiden harvennukset pitää siis suunnitella pidemmällä tähtäimellä ja tehdä ne silloin, kun olosuhteet sallivat.

Vetävä, tela-alustainen metsäperävaunu on paikallaan pehmeässä maastossa. Jos lunta on paljon ja maasto pehmeää, ei puu kuitenkaan aina kulje.

Lue seuraavaksi