Uutiset

Yleinen

Bio-osuus lämmitysöljyssä kasvoi vuoden alussa

kuva: oil-gas.fi

Suomi on ollut Euroopassa edelläkävijä bio-osuuden lisäämisessä lämmitysöljyyn.
Kolmen prosentin bio-osuus vastaa biopolttoainemäärää, jolla yksin voisi hoitaa noin 15 000 omakotitalon vuoden lämmityksen, kerrotaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.

Valtiovallan ja öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa on asetettu tavoitteeksi biopolttoöljyosuuden nostaminen lämmitysöljyssä asteittain kymmeneen prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.

Bio-osuus kevyessä polttoöljyssä auttaa öljylämmittäjiä osaltaan vastaamaan ilmastohaasteeseen. Bio-osuuden avulla saavutetaan tavoitteita, joita EU:ssa ja Suomessa on asetettu energiansäästölle ja energiatehokkuudelle sekä uusiutuvan energian käytön kasvattamiselle ja tätä kautta hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

-Lämmitysöljyn bio-osuus on merkittävä osa toimenpidekokonaisuudesta, jolla hiilidioksidipäästöjä vähennetään, toteaa Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Pekka Huttula. Kokonaisuuteen vaikuttavat lisäksi rakennusten energiatehokkuutta parantavat korjaukset, vanhojen öljylämmitysjärjestelmien uusiminen sekä muuta uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämpöä hyödyntävän teknologien liittäminen öljylämmityksen rinnalle.

Valtiovalta edistää biolämmitysöljyn käyttöä siten, että bio-osuudelle on myönnetty valmisteverovapaus, mille EU-komissio on antanut hyväksynnän vuoden 2013 loppuun. Öljylämmitteisiä pientaloja on Suomessa noin 230 000.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto

Lue seuraavaksi