Uutiset

Kuljetuskalusto

Viinaa Scanian tankkiin

Käydään aluksi läpi muutama asiaan liittyvä tosiasia muistin virkistämiseksi.

Bioetanoli

on etanoli, jota valmistetaan kasvispohjaisista raaka-aineista kuten tärkkelys-, selluloosa- tai sokeripitoiset kasvit tuloksena polttoaine. Bioetanoli on biopolttoaineena uusiutuvaa energiaa. Bioetanolin tuottamisessa pyritään hiilidioksidineutraalisuuteen. EU:n tavoitteiden mukaan biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista tulee olla vähintään 5,75 % (2010), 10 % (2020) ja 25 % (2030).

Bioetanolia käytetään vähän puhtaana teknisten ongelmien vuoksi, kuten polttomoottorien käynnistämisongelmien vuoksi, mutta sitä käytetään paljon seosaineena esimerkiksi E85:ssä. Myös Suomi on sitoutunut biopolttoaineiden käytön lisäämiseen EU vaatimusten mukaisesti, mikä käytännössä tarkoittaa bioetanolin lisäämistä bensiiniin ja biodieselin lisäämistä polttoöljyyn. Ruotsi on EU:ssa vahva bioetanolin käytössä liikenteessä. Maassa on 792 bioetanolin jakeluasemaa (3/2007). Toukokuussa 2006 15 % Ruotsissa myydyistä uusista autoista oli joko bioetanoli- tai biokaasuautoja. Polttoaineen hinta on likimain sama polttoarvoon nähden. Litrasta bioetanolia saadaan 30 % vähemmän energiaa kuin litrasta bensiiniä. Kilpailevia biopolttoaineita ovat biokaasu, biodiesel ja kasviöljyt. Euroopan komission mukaan 1 tonni bioetanolia vastaa 0,64 toe ja 1 tonni biodieseliä 0,86 toe.

Bioetanoli ei automaattisesti ole kestävän kehityksen mukaista. Viljaetanolin käyttö ei vähennä kasvihuonekaasupäästöjä vaan voi jopa lisätä niitä. Henkilöautoissa varsinkin kylmässä ajettaessa, etanolipolttoaineen myrkylliset aldehydipäästöt monikymmenkertaistuvat, verrattuna bensiinillä ja dieselillä käyviin autoihin. Bensiinietanoliseoksen leimahduslämpötila on erillisiä polttoaineita huomattavasti laajempi, eli tankkauksen turvallisuus heikkenee räjähdysvaaran kasvaessa. Ruotsissa onkin harkittu E85-tankkauspisteisiin leimahdussuojia. Hiilidioksidisäästöt riippuvat lähtömateriaaleista. Jos energianvalmistusta varten kaadetaan sademetsää, vaikutus on negatiivinen hiilidioksidipäästöihin ja bioversiteettiin. Vastuullisesti tuotettuna energiaomavaraisuus voi kasvaa, työllisyys lisääntyä ja hiilidioksidipäästöt vähentyä

Biodiesel

on uusiutuvista luonnon raaka-aineista jalostettua dieselöljyä vastaava polttoaine. Euroopassa yleisin liikenteen biopolttoaine on biodiesel ja maailmassa bioetanoli. Vuosina 2007–2008 Neste Oil aloitti yhteensä 340 000 tonnin vuosituotannon Porvoon jalostamolla. Vuonna 2005 biodieseliä valmistettiin Euroopassa 3,2 miljoonaa tonnia ja vuonna 2006 6 miljoonaa tonnia. EU:n ympäristötavoitteiden mukaan biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista tulisi olla vähintään 5,75 % vuonna 2010, 10 % 2020 ja 25 % 2030. Suomessa Neste Oil tuottaa biodieseliä palmuöljystä.

Etanoli

eli etyylialkoholi on muun muassa alkoholijuomissa käytettävä myrkyllinen, antiseptinen alkoholi. Etanoli on huoneenlämmössä ja normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste. Etanoli kuuluu primäärisiin alkoholeihin.

Bioetanolidiesel

Kaatopaikoilta kerättävä biokaasu tai jätteistä valmistettava bioetanoli ovat myös jo olemassa olevaa tekniikkaa. Suomessa St1 aloitti bioetanolin myynnin muutamalla pääkaupunkiseudun huoltoasemalla 1.4.2009. Tällä hetkellä käytössä on yhteensä kuusi Refuel – RE85 myyntiin kykenevää huoltoasemaa. Hartwallin ylijäämähiivaa sekä juomatuotannossa mm. tuotevaihtojen yhteydessä syntyviä sokeri- ja/tai alkoholipitoisia hävikkieriä sekä Fazerin leipomoiden taikinoista ja jauhoista etanolia valmistava St1:n tehdas aloittaa marraskuussa toimintansa Lahdessa. Lahden tuotantolaitos on yhtiön viides bioetanolin valmistukseen erikoistunut laitos.

Ottomoottorissa on mahdollista käyttää polttoaineena etanolia. Etanolin oktaaniluku ja sitä myötä puristuskestävyys on huomattavasti bensiiniä parempi (väkiviinalla 110, E85:llä 106), mikä mahdollistaa puristussuhteen nostamisen kertoimeen 12. Korkea puristussuhde parantaa moottorin hyötysuhdetta. Lisäksi polttoaineen sisältämän hapen ansiosta moottorin tehon tuotto kasvaa bensiiniin verrattuna. Etanolin lämpöarvo on kuitenkin huomattavasti bensiiniä alhaisempi, minkä vuoksi litramääräinen kulutus kasvaa noin 25 prosenttia.

Kaikki edellä mainittu pätee myös diesel-moottoreihin. Scania on tehnyt etanolilla toimivia linja-autojen moottoreita lähes kaksikymmentä vuotta. Moottorit perustuvat diesel-periaatteelle ja niiden hyötysuhde on jopa 40 % parempi kuin Otto-moottorien puristussuhteen ollessa 28:1. Tekniikka on kehittynyttä ja käytettävissä nopeatahtisessa päivittäisessä kaupunkiliikenteessä, minkä useat liikennöitsijät monissa ulkomaisissa kaupungeissa todistavat. Suomessa ei toistaiseksi kyseistä polttoainetta käyttäviä moottoreita eikä jakelupisteitä ole näkynyt, mutta Scanian mukaan heidän etanolidiesel on herättänyt kovasti kiinnostusta ja St1 on lupautunut toimittamaan dieselin vaatimaa RE95-polttoainetta välittömästi kun tarvetta ilmenee.

Lue seuraavaksi