Uutiset

Kuljetuskalusto

Valmisbetonia kuljettavassa ajoneuvossa ei jatkossa vaadita ajopiirturin käyttöä

Volvo FM Electric Saraka

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan valmisbetonin kuljettamiseen tarkoitetun yli 3,5 tonnisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ei jatkossa tarvitse noudattaa ajo- ja lepoaikasäännöksiä eikä käyttää ajopiirturia.

Muutos liittyy EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetus tulee voimaan 31. toukokuuta 2021.

Samassa yhteydessä korjattiin valtioneuvoston asetuksen sallimia poikkeuksia vastaamaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta.

Korjaukset muuttavat säännöksiä seuraavasti:

  1. Elävien eläinten kuljettamiseen suoraan maatilalta teurastamolle käytettävässä ajoneuvossa on jatkossa käytettävä ajopiirturia, ja on noudatettava ajo- ja lepoaikasäännöksiä.
  2. Rahan ja/tai arvoesineiden ammattimaisissa kuljetuksissa vapautus ajopiirturin käytöstä ja ajo- ja lepoaikasääntelyn soveltamisesta koskee vain niitä yli 3,5-tonnisia ajoneuvoja, joita käytetään yksinomaan tähän tarkoitukseen.
  3. Maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen tavaraliikenteessä ajopiirturin käyttöä eikä ajo- ja lepoaikasäännöksien soveltamista vaadita silloin, kun kuljetukset liittyvät ainoastaan yrityksen omaan toimintaan ja tapahtuvat enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta.


Lue seuraavaksi