Uutiset

Kuljetuskalusto

Tiedon hyödyntämisellä ja älykkäällä automaatiolla vauhtia logistiikan digitalisaatioon

Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen tavarakuljetuksia koskevan tiedon digitalisoinnista. Päätöksellä halutaan vauhdittaa logistiikka-alan digitalisaatiota ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä. Päätöksellä luodaan myös edellytyksiä Suomelle kansanvälisen liikenteen solmukohtana. Lisäksi päätös tukee liikenteen päästövähennystavoitteita. Periaatepäätös on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöstä.

”Digitalisaatio, kaupungistuminen ja verkkokaupan kasvu lisäävät lähilogistiikan merkitystä. Uusia kuluttajakeskeisiä palveluluita ja liiketoimintamalleja on kehitettävä. Jakamistalouden toimintamallit tulevat myös tavaraliikenteeseen”, sanoo liikenne ja viestintäministeri Anne Berner.

”Suomi on maailman johtava maa ’liikkuminen palveluna’ –ajattelun edistämisessä. Tätä osaamista on tärkeä hyödyntää myös tavaralogistiikassa”, liikenne ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Bernerin mukaan kansainvälisesti ja kansallisesti kuljetetaan paljon ilmaa, eli kuljetusten kapasiteettia ei kyetä käyttämään täysimääräisesti.

”Tämä on kallista ja tehotonta kaikkien osapuolten kannalta. Kuljetuskapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen on tärkeää myös ilmasto- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo ministeri Berner.

Tiedon parempi hyödyntäminen on digitalisaation keskeinen kysymys. Tiedon on ohjattava tavaroiden liikkumista.

Päätökseen sisältyy neljä tavoitetta: Tiedon kulkua logistiikkaketjuissa ja niiden välillä on parannettava olennaisesti, lähilogistiikan toimivuutta on lisättävä, logistiikan älykkään automaation kehittämiseen on panostettava ja satamien digitalisaatiota on vauhditettava. Liike- ja yrityssalaisuuksien sekä henkilötietojen suojaa samoin kuin tietoturvaa koskeva kansallinen ja EU-sääntely on huomioitava tarkasti kaikessa tekemisessä.

Päätöksen keinovalikoimaan kuuluu sääntelyä, verkostomaista yhteistyötä, kokeilujen ja pilottihankkeiden edistämistä, osaamisen lisäämistä sekä vaikuttamistyötä Euroopan Unionissa ja kansainvälisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä avoimen logistiikan digitalisaatioverkoston toiminnan. Periaatepäätöksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa. Myös päätöksen toimeenpano tehdään tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa.

Lue seuraavaksi