Uutiset

Kuljetuskalusto

Testausyhteistyöllä kohti seuraavan sukupolven vähäpäästöisiä raskaita ajoneuvoja

Nikola FCEV

Nikola Corporation on solminut yhteistyösopimuksen Allison Transmissionin kanssa. Yhtiö aloitti uusien raskaiden täyssähkö- (BEV) ja vetypolttokennokäyttöisten (FCEV) ajoneuvojensa testauksen Allisonin huippumodernissa testikeskuksessa, joka keskittyy sähköistykseen ja ympäristöön (VE+ET Center).

Yhtiöt työskentelivät yhdessä testatakseen BEV- ja FCEV-ajoneuvojen suorituskykyä valvotuissa lämpöoloissa ja dynamometristen ajosimulaatioiden avulla, joilla voidaan simuloida monenlaisia käyttöjaksoja. Testeissä käytettiin Nikolan vetytankkauslaitteistoa sekä keskuksen tarjoamaa jatkuvaa vetysyöttöä, jolla pystyttiin toteuttamaan keskeytyksettömiä koeajoja. Ajoneuvojen arviointiin sisältyi akunhallinnan seuranta sekä lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin (HVAC) testaus, jossa käytettiin hyväksi aurinkosimulaattoria äärilämpötilojen toisintamiseen.

”Olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä Nikolan kanssa. He kehittelevät parhaillaan innovatiivisia seuraavan sukupolven ajoneuvoja, joilla on pienemmät päästöt ja optimaalinen suorituskyky”, kertoo David Proctor, Allisonin VE+ET Centerin pääjohtaja, ja jatkaa: ”Keskuksemme voi tukea ulkopuolisia testaus- ja validointiohjelmia kaikille eri käyttövoimatyyppien ajoneuvoille, mikä korostaa Allisonin sitoutumista johtavaan rooliin vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämisessä kuljetusalalle.”

Allisonin VE+ET Center tarjoaa ajoneuvovalmistajille mahdollisuuden suorittaa testejä turvallisessa, kontrolloidussa ja yhdenmukaisessa ympäristössä, mikä mahdollistaa varmat, luotettavat ja yhdenmukaiset tulokset. Allison simuloi keskuksessaan todellisia ajo-olosuhteita ja ilmasto-oloja. Tämän ansiosta ajoneuvovalmistajat voivat lyhentää tuotekehitysaikaansa ja nopeuttaa validointiaikatauluja – ja tuoda markkinoille innovatiivisia teknologioita ja ajoneuvojärjestelmiä nopeammin ja tehokkaammin. Nopeutuneet testit tuovat myös kustannussäästöjä, kun testien suorittaminen ei ole riippuvaista vuodenaikojen sääolosuhteista ja oikeassa ympäristössä suoritettavien testien tieolosuhteista.

”Allisonin VE+ET Centerin kykyjen hyödyntäminen on ollut Nikolalle avaintekijä tuotekehityssyklin nopeuttamisessa. Sen ansiosta saimme luottavaisin mielin tuotua uuden Tre BEV:n markkinoille viime vuoden alussa”, toteaa Nikolan Head of Vehicle Validation Adam Tarleton. ” Odotamme innolla jatkuvaa yhteistyötämme Allisonin kanssa Tre FCEV -tuotteemme kohdalla, jotta voimme toimittaa alan johtavan ja luokkansa parhaan vety-FCEV:n, jonka suorituskyky, laatu ja luotettavuus vastaavat kuorma-autoalan vaatimuksiin.”Lue seuraavaksi