Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL ja Rahtarit: Talvihoitoon panostaminen on liikenneturvallisuusteko

Aura-auto

Tiestön talvihoito on puhuttanut jälleen alkuvuodesta, erityisesti raskaan liikenteen ammattilaisten keskuudessa. Tieverkko ja maantiekuljetukset ovat Suomelle elinehto. Siksi kuljetusten on sujuttava turvallisesti ja luotettavasti ympäri vuoden. Tämä ei riittävästi toteudu, toteavat kuljetus- ja logistiikka-alan elinkeinopoliittinen etujärjestö SKAL ja ammattialajärjestö Rahtarit.

Tieliikenteen ammattilaiset havaitsevat työssään monesti tilanteita, joista he voivat päätellä tien pinnan olevan muutaman tunnin sisällä peilijäässä. Ammattikuljettajankaan huomiokyky ei kuitenkaan tuo suola- tai hiekoitusautoa paikalle eikä tienkäyttäjän linjaankaan soittaminen aina tuo tulosta. Kaikkeen ei voi etukäteen varautua, mutta ennakointi on haastavissa oloissa silti onnistuneen talvikunnossapidon perusta. Siihen on panostettava yhä enemmän ja sitä on parannettava, painottavat SKAL ja Rahtarit.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet sään ääri-ilmiöt tuntuvat erityisesti raskaan ajoneuvon ratin takana. Lumimyräkät ja jäätävät vesisateet haastavat myös tiestön kunnossapitäjiä. Kuluvana talvena aika-ajoin reippaasti plussalle kohonneet lämpötilat ovat synnyttäneet runsaita sulamisvesiä poikkeavaan vuodenaikaan ja tämän perään jäätymistä, mikä johtaa asfaltin vaurioitumiseen. Tämä tuo ongelmia tiellä liikkujille ja haasteita tienhoidosta vastaaville urakoitsijoille. 

Jotta korjausvelka tiestöllä ei kasvaisi, tulisi vuosittain päällystää vähintään 4 000 kilometriä. Vuonna 2022 päällystettiin 2 300 kilometriä ja kuluvan vuoden päällystysmäärä uhkaa jäädä 1 500 kilometriin. Tiestö rapistuu nyt ennätysmäistä tahtia. Yhä huonokuntoisempi tiestö on erityisen haastava talvikunnossapidolle. Reikiintynyttä tietä ei saa tasaiseksi talvellakaan, ja yllätyksiä tulee sekä kunnossapitourakoitsijalle että tien päällä ammatikseen liikkuvalle raskaalle liikenteelle. Tilanne on paitsi ammattiliikenteen, myös koko Suomen näkökulmasta täysin kestämätön.

Talvihoidon oikea-aikaisuus ja tasalaatuisuus tärkeitä

Ensiarvoisen tärkeää talvikunnossapidossa on toimenpiteiden oikea-aikaisuus. Ripeisiin, oikea-aikaisiin ja ennakoiviin talvihoidon toimiin on ryhdyttävä riittävän aikaisessa vaiheessa sujuvan ja turvallisen talviliikenteen varmistamiseksi, vaikka tämä tarkoittaisi ylimääräistä ajokertaa aurauskalustolla ja samalla pientä lisäkulua aurauksesta. 

Tien hoidon laatuvaatimuksien on oltava ensin oikealla tasolla, minkä jälkeen niiden toteutumista täytyy valvoa riittävästi. Laatueroja ei saa syntyä esimerkiksi tienhoitoalueen muuttuessa, sillä se tarkoittaa tienkäyttäjälle yllättävää, potentiaalisesti vaarallista tilannetta tien päällä, kun tien pinta muuttuu esimerkiksi yllättäen jäiseksi.

Huonosta talvihoidosta kärsivät ympäristö, työturvallisuus ja työhyvinvointi

Sohjoisella tiellä ajaminen lisää aina energiankulutusta, mikä korostuu raskaalla kalustolla. Polttoaineen kulutus voi nousta jopa kolmanneksella ja samassa suhteessa kasvavat ilmastopäästöt. Tätä vahvistaa kuljetusyrittäjille tehty SKAL Kuljetusbarometrikyselykin: polttoaineen kulutus on yrityksillä kasvanut huonokuntoisen tiestön seurauksena. Samalla pitenevät ajoajat ja seurauksena ovat kuljettajan vaikeudet noudattaa ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä, kun seuraavalle taukopaikalle ei ehdi lain sallimissa puitteissa.

Hyvin toteutettu tiestön talvikunnossapito on mitä suurimmassa määrin liikenneturvallisuusteko. Jokaisella tulee olla oikeus turvallisiin työoloihin työpaikallaan – näin myös tien päällä työtään tekevien kuljettajien osalta.Lue seuraavaksi