Uutiset

Kuljetuskalusto

Sidosryhmät kiirehtivät EU:n sopimusta taukopaikoista

Pysäköityjä ajoneuvoyhdistelmiä

Euroopan laajuisesta liikenneverkosta (TEN-T) annetun asetuksen meneillään oleva tarkistaminen on ratkaisevan tärkeää EU:n tieliikennealalle. Lainsäätäjien välistä sopimusta tarvitaan kipeästi, minkä jälkeen jäsenvaltiot sitoutuvat siihen.

EU:n lainsäätäjien, tieliikenteen työnantajia ja työntekijöitä edustavan IRU:n ja ETF:n sekä Euroopan turvallisten pysäköintialueiden etujärjestön ESPORG:n, välillä käydään neuvotteluja, joissa kehotetaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa varmistamaan ammattikuljettajien asianmukaiset työolot asettamalla kohtuulliset määräajat turvallisille kuorma-autojen pysäköintialueille (SSTPA).

Parlamentin kanta, joka suosi SSTPA-sopimusten nopeaa käyttöönottoa, ja neuvoston yleinen lähestymistapa, joka laski tavoitteita huomattavasti jopa alle Euroopan komission ehdotuksen, ovat ajautuneet ristiriitaan neuvottelujen aikana.

Koska jäsenvaltiot eivät halua edetä asiassa eivätkä tue tarvittavia muutoksia, liikenteenharjoittajat, kuljettajat ja alan järjestöt pelkäävät, että neuvottelujen tulos ei paranna kuljettajien työoloja.

”Olemme tyytyväisiä parlamentin kantaan ja toivomme vahvasti, että se voittaa. Se parantaa merkittävästi komission ehdotusta ennakoiden kymmenellä vuodella ydinverkon määräaikaa vuoteen 2030 ja kattavaa verkkoa vuoteen 2040. Se myös tunnistaa kuljettajien tarpeet paremmin kuin neuvoston kanta, jossa ei sitouduta tiukasti turvallisten pysäköintialueiden rakentamiseen, vaan tarjotaan epämääräistä lupausta”, sanoi IRU:n EU-edustaja Raluca Marian.

TEN-T-asetuksen tarkistaminen liittyy selkeästi hiljattain hyväksyttyyn vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriasetukseen (AFIR). Tällaista infrastruktuuria ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ilman riittäviä turvallisia taukopaikkoja.

Kaupallisesta maantieliikenteestä puuttuu 500 000 ammattikuljettajaa. Työolojen parantaminen muun muassa turvallisten pysäköintialueiden verkostolla on elintärkeää ammattimaisten kuorma-autonkuljettajien pitämiseksi ja houkuttelemiseksi.Lue seuraavaksi