Uutiset

Kuljetuskalusto

Sakky kouluttaa HiVisionin käyttöön

Savon koulutuskuntayhtymä eli Sakky kouluttaa niin nuoria kuin aikuisia ammattiin. Koulutus on monimuotoista päätyen perustutkinnon tai parhaimmillaan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Toimintaa on kuudella paikkakunnalla Savossa. Konepörssi kävi tutustumassa Kuopion toimipisteessä käynnissä olevaan Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen -hankkeeseen.

Suomen ensimmäinen Hiab HiVision -etäkuormausjärjestelmällä varustettu puuauto on Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) opetuskäytössä. Opettaja Ville Remes on innokas uusien opetusmenetelmien hyödyntäjä ja kehittäjä.

Euroopan aluekehitysrahaston tuella toteutetun Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja monimuotoistaa koneelliseen puunkorjuuseen liittyvää opetusta. Siitä osoituksena Kuopioon on rakennettu nykyaikainen simulaattorihuone, jossa voi harjoitella lähes kaikkien puunkorjuussa käytettävien koneiden käyttöä ennen hyppäämistä varsinaisen koneen puikkoihin. Näin mahdollistetaan koneenhallinnan motoriikan kehittyminen ilman kalliita koneita, oppiminen kun tässäkin lajissa tapahtuu riittävien toistojen kautta.
”Toisilta se sujuu luonnostaan nopeammin, mutta kaikki oikean asenteen omaavat ovat kyllä oppineet kuormaamaan puuauton nosturilla”, sanoo Sakky:n opettaja Ville Remes.

Simulaattorilla alkuun
Kuopion simulaattorisalissa on tällä hetkellä seitsemän simulaattoria, joista kolme on vuoden 2017 mallista Tenstarin liikkuvien työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen koulutussimulaattoria. Niissä on mahdollisuus opetella tauotta niin erilaisten metsäkoneiden käyttöä kuin puuauton ajoa sekä siihen oleellisesti liittyvän puukuormaajan

Sakky:n simulaattorisalissa on tällä hetkellä seitsemän työkoneiden käytön harjoitteluun tarkoitettua opetussimulaattoria. Kuvan laitteella voi harjoitella sekä puuauton ajoa erilaisissa olosuhteissa että itse puunkuormausta. Ville Remes on innokkaasti kehittämässä edullisempia simulaattorivaihtoehtoja opetuksen tueksi.

käyttöä. Viimeisimpänä hankintana on Hiab HiVision™ -simulaattoriohjelmisto. Siinä puunkuormausta voi tehdä oikeasta HiVision-ohjausjärjestelmästä tutuilla hallintalaitteilla. Maisema pyörii edessä suurella näytöllä. Varsinainen auton päälle asennettava HiVision-järjestelmä ei ole nosturisidonnainen.
Puunkuormauksen itsekin hallitseva Remes on innokkaasti mukana myös tässä digitaalisten opetustapojen kehittämisessä. Paraikaa hän selvittää mahdollisuuksia tuottaa entistä edullisempia simulaattoreita, jolloin niitä riittäisi kaikkien halukkaiden käyttöön.
Moni pitkän linjan puuautoilija varmasti vierastaa tällaista tietokonemaista lähestymistapaa, mutta ei siitä ainakaan haittaa ole, jos oppii näin hallintalaitteisiin liittyvän motoriikan. Esimerkiksi puunkuljetusalalla vallitseva jatkuva kuljettajapula ei mahdollista ”hidasta” työskentelyn ohella tapahtuvaa opiskelua. Tekijän pitää olla valmis ennen metsätaipaleelle lähtöä. Sakky:n opetusohjelma on yksi varteenotettava koulutusvaihtoehto. Koulutus on avoin niin nuorille kuin aikuisopiskelijoille sekä myös maksaville asiakkaille. Näitä on aika ajoin mukana, kun yritykset jatkokouluttavat väkeään.
Perinteistä opiskelua tapahtuu erilaisten huoltokoulutusten muodossa sekä moninaisiin teknisiin rakenteisiin ja ominaisuuksiin tutustuen. Alasta riippumatta tulee kuljettajan tuntea laitteensa sekä olla tietoinen päivittäishuoltokohteista sekä -tavoista. Elektroniikka toki lisääntyy, mutta perinteisiä mekaanisia ja hydraulisia toimintoja tullaan aina näkemään erilaisissa työkoneissa. Niiden ymmärtäminen on oleellinen osa tehokasta ja kestävää käyttöä. Siihen Sakky tarjoaa nyt hyvän mahdollisuuden. Kuopion pisteessä on mahdollisuus suorittaa myös ajoneuvon kuljettajatutkinto.

Suomen ensimmäinen HiVision
Sakky on hankkinut edellä mainitun EU-rahoitteisen kehityshankkeen puitteissa Hiab HiVision -puutavaranosturin ohjausjärjestelmän nimenomaan opetuskäyttöön. HiVision on tässä vaiheessa saatavana vain Hiabin puutavaranosturimalleihin. Käyttöönotto tapahtui viime kesänä ollen näin ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siitä lähtien se on ollut vilkkaassa käytössä, niin oppilaiden kuin myös opettajien parissa. Sakky:n HiVision on asennettuna Volvo FH540 -puuauton alustalle. Nosturin hallintalaitteet on

sijoitettu kartanlukijan istuimeen. Ville Remeksen mukaan harkinnassa on parhaillaan niiden sijoittaminen keskellä olevan apuistuimen yhteyteen. Siinä olisi paremmat tilat operoida ja käynti kuljettajan istuimelta olisi näin helpompaa. Sähköhydraulisesti esiohjatun nosturin hallintalaitteet on helppo siirtää niin kauan kun kaapelia riittää.
Hiab HiVision on siis etäkuormausjärjestelmä, jossa kuorman tekijä ei ole suorassa näköyhteydessä työkohteeseen, vaan näkymä välitetään hänelle virtuaalilasien (VR-lasien) kautta. Tässä puutavaranosturin ohjausjärjestelmäsovellutuksessa nosturiin on asennettu kiinteästi neljä kameraa, jotka välittävät kohteesta kuvan virtuaalilaseille. Kamerat kääntyvät kuormaajan mukana, kuten perinteisissä laitteissa koko kuski. Monikameratekniikan johdossa laseilla näkyvä maisema muuttuu reaaliajassa kuljettajan käännellessä päätään, vaikka istuukin toisaalla. Näkymä vastaa samaa mitä näkyisi, jos istuisi perinteisen kuormaajan puikoissa. Kuvan tarkkuus ja liikenopeus ovat täysin riittävät ihmisen aisteille, joten se ei ole este järjestelmän käytölle. Pientä haastetta tuotti aluksi ainakin allekirjoittaneelle virtuaalilasien välittämän kuvan etäisyyksien arvioiminen. Siihen kuitenkin tottui pienen harjoittelurupeaman jälkeen.
Opetusautoon oli asennettu erillinen näyttö, jonka avulla opettaja pystyy seuraamaan koko ajan, mitä harjoitteleva oppilas näkee parhaillaan virtuaalilasien kautta. Näin pystytään entistä tehokkaammin opastamaan oppilasta oikeisiin ja tehokkaisiin kuormaustapoihin.

Unelmamaasto

Sakky:n konearsenaaliin kuuluu lähes 20 metsäkonetta. Niitä ei Kuopion pisteessä ole, vaan ne on sijoitettu lähempänä metsäalueita sijaitseviin toimipisteisiin. Kuopion toimipaikassa tapahtuu puuautonkuljettajien koulutus ja se sijaitsee kaupunkialueella, mutta silti aivan harjoittelumaaston välittömässä läheisyydessä.
”Tällaista toista näin hyvin puunajon harjoitteluun sopivaa aluetta Suomesta tuskin löytyy. Paikka on vain muutaman minuutin ajomatkan päässä koulun portilta, joten aikaa ei kulu hukkaan jonoissa seisoen”, sanoo Ville Remes. Alue on ollut

Aivan Kuopion kaupungin läheisyydessä oleva maasto tarjoaa loistavat olosuhteet puunajon harjoitteluun. Muutaman kilometrin päässä koulusta löytyy näinkin metsäinen ja mäkinen maisema. Ketjujenkin käyttöä on hyvä harjoitella ennakkoon, kuten tässä.

aikaisemmin puolustusvoimien käytössä. Siellä on yli kahdeksan kilometriä metsäautotietä tiukkoine mutkineen ja risteyksineen. Kaiken kruunaavat suuret korkeuserot, jotka tuovat auton käsittelyyn omat haasteensa. Paikka tarjoaa myös oivan mahdollisuuden suunnistamisen ja kartanluvun harjoitteluun ilman elektronisia apulaitteita. Nekin on syytä opiskella ennen varsinaiseen työskentelyyn siirtymistä.
Harjoittelualueen teiden varsilla on puukasoja siellä täällä. Niitä sitten siirrellään päivällä ja yöllä, sateella ja pakkasella eli kaikissa niissä olosuhteissa, joita puuauton kuljettaja joutuu työssään kohtaamaan. Ajoharjoittelualueella on muutakin liikennettä ja se on hyvä asia, koska opiskelijat joutuvat näin tekemään asiakaspalvelua sekä miettimään miten muun liikenteen kanssa tullaan toimeen. Sakky:n käytössä on kaksi puuautoa, joista toisessa on edellä mainittu HiVision-ohjausjärjestelmä sähköisesti ohjatuin hallintalaittein. Toisessa autossa on mahdollista opetella kuormausta mekaanisella ohjauksella joko kaksi- tai nelivipujärjestelmällä.

 

Alalla on imua
Puunkorjuu- ja -kuljetusalalla on, jos ei huutava pula, niin ainakin merkittävä vaje työntekijöistä. Nykyinen metsiemme käyttöastekin on vain kasvamaan päin, joten vajetta on vaikea yhtäkkiä paikata. Asia on havaittu päättäjätasolla ja Etelä-Savon Ely-keskus on käynnistänyt yhdessä Savon ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymien kanssa metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittämiseen tähtäävän projektin. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta. Konkreettisella tasolla Kuopion piste otti ensimmäiset oppilaat sisään viime vuoden alussa. Kurssin pituutta tiedusteltaessa, vastaa Remes, ”niin kauan opetellaan, että homma alkaa sujua”. Nopeat oppijat pääsevät näin myös aikaisemmin oikeisiin töihin. Koulutusta leimaa myös se, että opetusta tehdään paljon asiakkaiden ehdoilla, siis koulutusta tarvitsevien yritysten tai muiden toimijoiden toiminta ja kalusto huomioiden.

HiVision opetuskäytössä
”Hiabin uuteen ohjausjärjestelmään liittyy toki muitakin etuja, kuin pelkästään mukavasti lämpimässä hytissä istuminen”, aloittaa Sakky:n Ville Remes. Hallintalaitteet ovat ensinnäkin täysin yhteneväiset simulaattorin kanssa. Sähköisesti ohjattujen kahvojen liikkeet ja viiveet ovat identtiset niin simulaattorisalissa kuin maastossa. HiVisionin sähköisesti esiohjatun säätötilavuushydrauliikan myötä myös toimintojen nopeuksia ja kiihtyvyyksiä voidaan ohjelmoida kuljettajakohtaisesti. Siihen järjestelmästä löytyy valmiudet. Liikkeet voidaan säätää hitaiksi opiskeluvaiheessa ja motoriikan kehittyessä voi nopeuksia nostaa, jolloin työteho paranee.
Yhtenä HiVisionin tärkeänä etuna Ville Remes pitää turvallisuuden paranemista työkohteessa. Etäkäytön myötä kuljettajan ei tarvitse poistua ohjaamosta lainkaan puukuorman tekoa tai purkua varten. Kyse ei tässä tapauksessa ole pelkästään mukavuudenhalusta, vaan työturvallisuus paranee oleellisesti. Tilastojen mukaan eniten tapaturmia tapahtuu juuri ajoneuvoon nousemisessa ja sieltä poistumisessa sekä puuautojen kohdalla nosturiin kiipeilyssä sekä muilla rakenteilla hyppelyssä. Oman mausteensa tähän akrobatiaan tuo myös olosuhteiden lähes ainainen liukkaus ja pimeys. Tämä kaikki jää nyt pois, koska kaikki toiminnot pystytään tekemään HiVisionin avulla.

Vasen kuva: Ville Remes (vas.) kertoo Hiabin Jani Koskiselle käyttökokemuksia. Sakky:n opetusautossa on ohjaamoon asennettu lisänäyttö (kuvassa oikealla ylhäällä). Sen avulla opettaja näkee saman maiseman mitä oppilaan virtuaalilaseissa parhaillaan näkyy. Tämä tehostaa opetusta oleellisesti.

Oikea kuva: Hiab HiVision™ -ohjausjärjestelmää käytettäessä istutaan auton ohjaamossa. Nosturilta välitetään kuvaa virtuaalilaseihin. Hallintalaitteet ovat sähköisesti esiohjattuja, ja toimintoja on runsaasti. Tässä leppävirtalainen opiskelija Kari Laamanen harjoittelemassa uuden laitteen käyttöä.

Auto ajetaan kohteeseen kuten ennenkin. Sen jälkeen kuljettaja siirtyy ohjaamon sisällä toisella istuimella oleviin HiVisionin hallintaitteisiin ja pukee virtuaalilasit päälleen. Ensimmäiseksi lasketaan nosturin tukijalat jalat maahan. Sitä varten on auton takapyörien takana kaksi erillistä kameraa molemmin puolin. Niiltä kuva välittyy automaattisesti virtuaalilaseille, kun tukijalkoja lasketaan alas. Kameroissa on hyvä pimeänäkö infrapunavalon ansiosta, lämmitys sekä suojaläppä joka sulkeutuu itsestään, kun tukijalat ovat paikoillaan.
Seuraavana nostetaan varsinainen kuormaajan kamera ylös kuljetusasennosta. Myös sen kotelossa on lämmitys ja lisäksi ilmanvaihto kosteuden/kylmyyden estoon. Kun kamera on ylhäällä, voidaan kuormaus aloittaa. Aikaa näihin toimenpiteisiin kuluu ehkä vain minuutti tai kaksi. Perinteisessä vaihtoehdossa kiivetään ensin alas autosta ja sen jälkeen nosturin puikkoihin. Se vie varmasti aina hieman enemmän aikaa. No niin, ja nyt kuulin sieltä takariviltä jotain mutinaa. Ainahan joku pistelee näitä juttuja vikkelämmin ja vikkelämmin. Kyse on kuitenkin vaihtoehtoisesta tavasta tehdä kuormaa.
HiVisionista löytyy myös Android- ja iOS-pohjaisissa älykännyköissä toimiva ”kevytsimulaattori”. Sen avulla voi harjoitella puunkuormauksen motoriikkaa vaikka omalla sohvalla. Sovellus löytyy Googlen Play-kaupasta sekä Apple Storesta hakusanalla ”HiVision Experience”. Siinä näkymät ovat täysin samat mitä Sakky:n HiVision-simulaattorissa.

HiVisionin käyttö perustuu kokonaan kameroilla välitettyyn kuvaan. Vasemmalla nosturin alas laskettu kamerakotelo, joka sisältää neljä kuvan muodostavaa kameraa. Linssistö on kiinteä. Kuskille välittyvä kuva kuitenkin liikkuu käyttäjän pään käännön mukaan, ikään kuin istuisi nosturin päällä, juuri monikameratekniikan ansiosta. Oikeassa kuvassa on tukijalkojen seurantaan tarkoitettu kamera.

Homma sujuu
Sakky:n opettajana toimiva Ville Remes on nuoresta iästään huolimatta kokenut puuautonkuljettaja. Kuljetusyrittäjän vesana hän on päässyt kiinni puikkoihin jo alle mopoikäisenä. Perinteisen kaksivipujärjestelmän toiminnot ovat hänellä hyvin selkäytimessä. Nelivipujärjestelmänkin käyttö onnistuu, joskaan ei nyt ihan kaksivipuisen nopeudella.
”Täällä Sakky:llä sitä on opettajankin helppo opetella lisää niin simulaattorilla kuin itse nosturin päällä”, tuumaa Ville. Hän sanoo käyttäneensä ensimmäisen kerran sähköisellä esiohjauksella toteutettua järjestelmää juuri tämän Sakky:n HiVisionin yhteydessä viime kesänä. Nyt tunteja virtuaalilasien takana on kertynyt reilut viisikymmentä ja kuorman teko sujuu lähes perinteisen kuormaajan nopeudella. Ja kun tunteja on takana toinen moinen, voidaan varmasti tuo lähes-sana jättää pois. Villen työskentelyä HiVisionin ohjaimissa voi käydä katsomassa tämän artikkelin verkkojulkaisun yhteydessä. Siellä Ville tekee ja purkaa kuormaa varsin vilkkaasti. Ajallisesti hän uskoo kuormanpurun vievän nyt aikaa ehkä yhden minuutin verran enemmän perinteisiin verrattuna, mutta uskoo eron kaventuvan, kunhan kokemusta karttuu. Siinä oiva ja jo olemassa oleva esimerkki uuden järjestelmän mahdollisuuksista.

Lisää näinä päivinä
Hiabin myynti- ja tuotepäällikkö Jani Koskinen on luottavainen uuden HiVisionin suhteen. Nyt opetuskäyttöön saatu kokoonpano simulaattoreineen lisää varmasti kiinnostusta asiaan. Opetuskäytöstä huolimatta kokoonpano on täysin myyntiversiota vastaava, lukuun ottamatta lisänäyttöä. Asennustyö koulun opetusauton päälle tapahtui Hiabin Raision toimipisteessä. Koskisen mukaan HiVisionin ensimmäinen asiakastoimitus Suomeen tapahtui tammikuussa 2018. Maailmalla näitä etäkuormausjärjestelmiä on toimitettu asiakkaille jo toistakymmentä, muun muassa Ruotsissa, Japanissa, Saksassa ja Ranskassa.
HiVisionissa on aina mukana puutavaranosturin Suomi-ominaisuudet eli vaakatoiminto ja pankkojen ajo. Seuraavaksi on tulossa irrotettavan nosturitelineen valmiudet (telineen ajo/lukitus ja pikaliittimet). Kehitystä tapahtuu siis koko ajan.

Hiabin Jani Koskinen (vas.) ja Sakky:n opettajat Markku Hätinen ja Ville Remes koulutusauton vierellä Kuopion harjoitusalueella.

 

 

Lue seuraavaksi