Uutiset

Kuljetuskalusto

Roadscannersin diagnostiikalla teiden korjauskulut kuriin

Rovaniemeläisen Roadscanners Oy:n kehittämällä skannausdiagnostiikalla ja muilla sähkömagneettisilla menetelmillä pystytään tarkasti paikantamaan tieverkoston ongelmakohdat, määrittämään ongelmien syyt ja korjaamaan ne ennen vakavien vahinkojen syntymistä. Näin tiet voidaan kunnostaa kustannustehokkaasti ja kestävästi sekä parantaa samalla liikenneturvallisuutta.

Roadscanners Oy:n kehittämällä liikkuvalla RDSV-tieklinikalla voidaan mitata lähes kaikki tie- ja katuomaisuuden älykkäässä hallinnassa tarvittavat muuttujat, joita tarvitaan ongelmien syiden selvittämisessä ja ennakoivassa kunnossapidossa.
Roadscanners Oy:n kehittämällä liikkuvalla RDSV-tieklinikalla voidaan mitata lähes kaikki tie- ja katuomaisuuden älykkäässä hallinnassa tarvittavat muuttujat, joita tarvitaan ongelmien syiden selvittämisessä ja ennakoivassa kunnossapidossa.

”Tie- ja katuverkon kunnossapito ei ole aina rahasta kiinni, vaan enemmänkin siitä, miten asiat tehdään. Jos jatkamme tienpitoa Suomen nykyisellä pääteiden korjaukseen keskittyvällä politiikalla, jossa vähäliikenteisemmät tiet jätetään heikommalle hoidolle, on teiden korjausvelkalaskumme ainakin kaksinkertainen nykyiseen verrattuna kymmenen vuoden kuluttua. Meidän täsmädiagnostiikkaamme hyödyntäen nykyinen tieverkko saadaan korjattua ja pysymään kunnossa ilman suurempia korjauksia ainakin seuraavat 10 – 20 vuotta. Rahaa ei kymmenen vuoden aikana tarvita kokonaisuudessaan juurikaan enempää kuin nykyisessä tiepolitiikassa”, Roadscannersin toimitusjohtaja Timo Saarenketo toteaa.

Palkittua huipputeknologiaa

Roadscanners sai vuonna 2018 kansainvälisen tiealan järjestön IRF:n palkinnon. Palkinto myönnettiin
Roadscannersin, Väyläviraston ja kolmen ELY-keskuksen yhteiselle PEHKO-projektille, jonka tavoitteena on kasvattaa päällysteiden käyttöikää uusilla päällystettyjen teiden ylläpidon ja hoidon käytännöillä, joissa päätöksenteko perustuu pääosin Roadscannersin kehittämään teknologiaan.

Neljä vuotta käynnissä olleen projektin tuloksena Lapin ja Keski-Suomen testialueilla päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat pudonneet jo 20-36 prosenttia.
Lopullisena tavoitteena on vuosikustannusten puolittaminen vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2018 aloitettiin uusi PEHKO-pilotti myös Uudenmaan alueella.

Uudella teknologialla voidaan tunnistaa tieverkolta huonokuntoiset ja käyttöiältään lyhyet ja kalliit jaksot sekä selvittää ongelmien juurisyyt. Keskittymällä näihin jaksoihin ja tehostamalla teiden hoidon käytäntöjä on voitu parantaa teiden kuntoa ja samalla pudottaa merkittävästi teiden vuosikustannuksia. Päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat paikoin laskeneet lähes 40%.

Juurisyihin kiinni

Suomessa on tapana, että tietty tiejakso päällystetään kokonaisuudessaan sekä hyviltä että huonoilta osin. Todellisuudessa kymmenen kilometrin matkalla on Roadscannersin tutkimusten mukaan oikeasti korjaamista vaativaa osuutta ehkä 1–3 kilometriä. Rahaa hukataan turhaan päällystämiseen.

”Pystymme diagnostiikallamme löytämään teiden ongelmakohdat ja selvittämään, miksi ne ovat huonoja eli löytämään ongelmien juurisyyt. Sen jälkeen voidaan juuri näihin ongelmakohtiin keskittää täsmälleen oikeat korjaustoimenpiteet”, Saarenketo sanoo.

Lue seuraavaksi