Uutiset

Kuljetuskalusto

Rahtarit ry:n julkilausuma tiestön talvikunnossapidosta

Suomalaisia kuorma- ja linja-autonkuljettajia edustava Rahtarit ry on huolissaan suomalaisen talvikunnossapidon tilasta. Ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta on puhuttu jo vuosien ajan, mutta onko tienhoidossa huomioitu ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat vaikutukset?

Tienhoitoa kilpailutetaan ja ketju on nykyisellään aiempaa pidempi. Onko tienhoidon tilaajilla enää tosiasiallista kuvaa itse tienhoidosta ja sen tasosta? Tiehöylä on lyömätön väline polanteen poistossa, tästä huolimatta tiehöylät ovat käytännössä kadonneet suomalaisesta maisemasta. Urakka-alueiden rajakohdassa tie saattaa muuttua märästä petollisen liukkaaksi äkkiarvaamatta. Tienhoidon avuksi on saatu nykyaikaista tekniikkaa, joka esimerkiksi kertoo tienkäyttäjille aurauskaluston liikkeet. Mutta kertooko aurauskaluston liikkuminen mitään itse tien kunnosta?

Suomalainen tavaraliikenne nojaa paljolti maanteiden kumipyöräliikenteeseen. Talousmatematiikan ehdoilla tehtävä logistiikka ei pidä sisällään suuria puskurivarastoja, joten maantielle kaartavalla kuorma-autolla ja sen kuormalla on aina aikataulu, joka ei siedä myöhästymisiä. Kauppoihin ajettavat elintarvikkeet, tehtaiden raaka-aineet, rakennustyömaiden rakennustarvikkeet ja huoltoasemien polttoaineet – kaikille näille on annettu tarkka saapumisaika vastaanottajalle. Toimituksen myöhästymisestä aiheutuu poikkeuksetta kuluja jollekin taholle – monesti myöhästymiset veloitetaan kuljetusyritykseltä.

Tavaraliikenteen ohella myös linja-autoliikenne on ollut kuluvan talven ajan suurissa vaikeuksissa varsinkin alemmalla tieverkolla, missä linja-automatkustajana on usein koulumatkalla oleva koululainen. Pienten koulujen lakkautuksista johtuen entistä pienemmät koululaiset matkustavat koulubussin kyydissä entistä pidempiä matkoja. Kuluvan talven aikana matkat ovat olleet myös entistä vaarallisempia juuri heikosta kunnossapidosta johtuen.

Suomalaiset kuljetusyritykset ja linja-autoliikennöitsijät yhdessä kuljettajiensa kanssa ovat erittäin sitoutuneita työhönsä, joten he haluavat palvella asiakkaitaan korkealla moraalilla mahdollisimman hyvin. Tienhoidon nykytilasta johtuen työtä joudutaan tekemään nyt turvallisuuden uhalla. Tällä hetkellä tienpidon heikosta tasosta johtuva turvallisuusuhka ulottuu myös ammattikuljettajien ulkopuolelle, sillä maanteillä liikkuu päivittäin myös suuri joukko yksityisautoja.

Päivittäin saamme lukea tiedotusvälineistä, kuinka raskas liikenne on vaikeuksissa haastavissa keliolosuhteissa. Monesti raskaat yhdistelmät ovat jääneet kiinni liukkaisiin mäkiin ja risteyksiin, mutta valitettavasti olemme joutuneet näkemään myös onnettomuuksia, jotka ovat johtaneet mittaviin henkilö- ja kalustovahinkoihin. Yhden rekkaonnettomuuden kokonaiskustannuksilla hoidetaan monta kilometriä maantietä ajettavaan kuntoon. Yhden onnettomuuden kokonaiskustannukset nousevat nopeasti satoihin tuhansiin euroihin ja mikäli mukana on vaarallisia aineita yhdessä henkilövahinkojen kanssa, ylitetään miljoonan euron rajapyykki varsin helposti. Yksittäinen onnettomuus hidastaa lähestulkoon aina myös muuta liikennettä, mikä tuo mukanaan kustannuksia muun muassa myöhästymisistä sekä odotteluista johtuen. Jokaiselle ruuhkassa istuvalle kuljettajalle maksetaan palkka myös odotusajasta ja tämän palkan maksaa aina kuljetusyrittäjä.

Vastuullinen kuljettaja pyrkii toimittamaan tuotteet asiakkaalle ehjänä oikeaan aikaan. Vastuullinen kuljettaja osaa myös arvioida, milloin kuljetus on keskeytettävä turvallisuudesta johtuen. Valitettavasti kuljettajilla ei enää ole käytettävissä turvallisia pysähdyspaikkoja teiden varsilla, sillä useilla levähdysalueilla ei ole lainkaan talvikunnossapitoa. Matkaa ei ole turvallista jatkaa, mutta toisaalta tarjolla ei ole myöskään turvallista pysähtymispaikkaa!  

Yhteiskunnassamme etsitään parhaillaan keinoja kuljetusten tehostamiseksi yhdistelmien mittoja sekä massoja kasvattamalla. Rahtarit ry:n mielestä viimeistään tässä yhteydessä on asetettava uudet kriteerit myös talvikunnossapidolle. Kaikki vastuu liikennöinnistä on jäänyt kuljetusliikkeelle ja erityisesti kuljettajalle.  

Liikennevirasto, ELY-keskukset ja urakoitsijat vastaavat tiestön kunnossapidosta. Tällä hetkellä tuntuu, että heillä on ainoastaan vastuu järjestämisestä, tuloksista ei ole väliä. Muualla yhteiskunnassa tekemättömistä asioista joutuu vastuuseen. Kun puhutaan tiestöstä riittää vastauksesi, että tie oli luokituksen mukaisessa kunnossa.

Rahtarit ry, hallitus, 11.2.2018

Lue seuraavaksi