Uutiset

Kuljetuskalusto

Poliisi kehittää liikenteen valvontaa

Liikenneturvallisuuden parantamisen tavoitteeksi on Suomessa asetettu, että vuoteen 2020 mennessä liikenteessä menehtyisi enintään 136 ihmistä. Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön liikenneturvallisuuden vastuualuetta johtavan poliisiylitarkastaja Samppa Holopaisen mukaan liikenneturvallisuus on parantunut, mutta muutos parempaan on ollut liian hidas.

Poliisilla on tarve kehittää liikenteen valvontaa turvallisuuskehityksen hitauden lisäksi muistakin syistä. Holopaisen mukaan alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen lisääntyy koko ajan. Myös liikennemäärä kasvaa koko ajan ja iäkkäiden ihmisten osuus liikkujista. Kuitenkin koko ajan poliisin resurssit valvontaan vähenevät, joten kehittämistoimia tarvitaan.

Valvonnan kehittämistoimien tavoitteena on yksiselitteisesti parantaa liikenneturvallisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi lisätään rikkomuksista kiinnijäämisen riskiä tehostamalla vähenevien resurssien käyttöä. Apuna ovat tekniikan hyödyntäminen ja sen mahdollistama henkilötyön uudelleen kohdentaminen.

Automaattinen valvonta lisääntyy

Automaattista valvontaa tullaan lisäämään merkittävästi. Poliisi on hankkimassa kuuttakymmentä kiinteästi sijoitettavaa automaattivalvontakameraa. Lisäksi tulossa on kaksi uutta kamera-autoa. Automaattivalvontaa tullaan tulevaisuudessa käyttämään myös muuhun, kuin nopeusvalvontaan, entistä enemmän tekniikan ja lainsäädännön kehittymisen mukaan. Kameravalvonta tulee laajenemaan myös kuntien tieverkolle.

Myös muita valvontalaitteita kehitetään edelleen. Rekisterikilpien lukulaitteen käyttöä tullaan laajentamaan, alkometrejä uusitaan ja moottoripyörien keskinopeusmittarit vaihtuvat uusiin. Operatiivisessa käytössä olevat lomakkeet muutetaan sähköisiksi, jolloin niiden käsittelystä saadaan vapautettua henkilöresursseja muuhun työhön.

Raskaan liikenteen valvonnassa käytettävä auto tullee myös uudistumaan. Ajo- ja lepoaikojen valvonnassa käytettävä tietokonesovellus tullaan uusimaan ja hankinnan kilpailuttaminen tapahtuu ensi vuonna. Raskaan liikenteen valvonta on rattijuopumuksiin ja törkeisiin liikenteen vaarantamisiin puuttumisen ohella yksi poliisin vuoden 2017 liikennevalvonnan painopistealueista.

Ajoterveyden valvonta haasteellista

Yhtenä haasteellisimmista liikennevalvonnan tehtävistä Samppa Holopainen pitää ajoterveyden valvontaa. Siihen liittyvää kehittämistä Holopainen pitää tärkeänä, sillä ikääntyvien määrä liikenteessä kasvaa nopeasti ja iän mukanaan tuomat muutokset ajoterveyteen näkyvät valvonnassa entistä useammin. Turvallisuuden kannalta kriittisiin muutoksiin on osattava reagoida.

Yksi valvonnan kehittämiskohteista on vaativan ajotapavalvonnan kehittäminen. Vaativalla ajotapavalvonnalla tarkoitetaan siviiliautoilla tehtävää valvontaa, joilla pyritään tarttumaan sellaisiin rikkeisiin, joita automaattivalvonta ei tavoita. ”Esimerkiksi ruuhkassa pujotteleminen jatkuvasti kaistaa vaihtaen ja vastaava, yleensä aika aggressiivinen ajaminen”, Samppa Holopainen kuvaillee tilannetta, jollainen kuuluu vaativan ajotapavalvonnan piiriin.

Valvonnan kehittämiseen kuuluu oleellisesti myös ohjeistuksen päivittäminen, jolla taataan yhdenmukaiset käytännöt koko valtakunnan alueella. Niihin liittyen poliisi jatkaa yhteistyötä liikenne- ja viestintäministeriön sekä oikeusministeriön kanssa tiiviinä.

Lue seuraavaksi