Uutiset

Kuljetuskalusto

OiRA – Maksuton työkalu riskiarviointiin

Polttoaineen purkua

Jokaisessa yrityksessä, jossa on yksikin työntekijä, laki edellyttää työnantajaa selvittämään työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät yhdessä työntekijöiden kanssa. Vaaratekijöiden tunnistamisen jälkeen tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin niiden poistamiseksi.

Työtapaturmat ovat aina hankalia ja kalliitakin sattumuksia. Etenkin pienissä yrityksissä tapaturman aiheuttama poissaolo voi aiheuttaa suuria vaikeuksia saada sovitut työ tehdyiksi. Kymmeniä tai jopa satoja henkilöitä työllistävissä yrityksissä tapaturmat ovat aivan yhtä kalliita, mutta puuttuvan työpanoksen korvaaminen voi olla helpommin järjestettävissä.

Työterveyslaitoksen vanhemman asiantutijan Susanna Visurin mukaan kuljetusalalla työtapaturmataajuus on noin neljänneksen suurempi kuin työntekijöillä keskimäärin. Matalakatteisella alalla jo yksistään taloudellisessa mielessä asiaan kannattaisi paneutua enemmän.

Vahinkojen torjunta alkaa riskien arvioinnilla, jonka jälkeen tehdään toimintasuunnitelma siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta riskit saadaan minimoitua.

Vuosien toiminnan jälkeen yrittäjällä ja työntekijöillä saattaa olla tunne, että hommat osataan turva.llisesti, eihän tapaturmia ole sattunut. Riskiarvioin tekeminen ei ehkä tunnu tärkeältä, kun yrittäjällä on paljon muutakin tekemistä.

Riskiarviointi vähällä vaivalla ja maksutta

Kuljetusyrityksen jokapäiväisessä toiminnassa piilee usein riskitekijöitä, joita ei välttämättä tunnisteta. On opittu toimimaan niin, että vahinkoja ei synny. Tilanne voi muuttua toiseksi, jos joukkoon liittyy uusi työntekijä, jolle toimintaympäristö on vieras.

Riskien kartoittamiseen verraton työkalu on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) kehittämä OiRAn (Online Interactive Risk Assessment). Suomessa Työterveyslaitos vastaa OiRA-työkalujen sisällöntuotannosta ja päivittämisestä. Sisällöntuotantoon osallistuvat myös toimialojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä muita yhteistyötahoja.

OiRA:ssa on toimialakohtaisia riskinarviointityökaluja, ja maanteiden tavaraliikenne on ollut ensimmäinen ala, joka on Suomessa ollut OiRA:ssa mukana vuodesta 2014. Arviointityökalua ollaankin parasta aikaa päivittämässä. Auto- ja kuljetusalalla myös linja-autoliikenteelle ja korjaamotoiminnalle OiRA-arviointityökalut ovat olemassa.

OiRA-riskienarviointityökalu toimiin verkossa, ja sitä käytetään nettiselaimella. Käyttäminen on helppoa, ja työkaluun voi tutustua rekisteröitymättä. Rekisteröityminenkään ei muuta työkalua maksulliseksi, se vain tuo palvelun täydellisenä käytettäväksi raportteineen ja toimintasuunnitelmineen.

Työturvallisuusriskien kartoittaminen kannattaa varmasti. Kartoittamalla löytyvät ne asiat, jotka voivat aiheuttaa tapaturman tai sairastumisen. Työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäiseminen on aina halvempaa kuin jälkien korjaaminen.

OiRA:n löydät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta osoitteesta ttl.fi/oira.