Uutiset

Kuljetuskalusto

Nyt panostetaan verkostoon

”Uusittu ja aikaisempaa selkeämpi jälkimarkkinaverkostomme otetaan käyttöön ensi vuoden alusta”, kertoo Cargotecin jälkimarkkinointipäällikkö Mika Laine, jonka mukaan verkoston saneerauksella pyritään parantamaan asiakaspalvelun sekä huoltopisteiden osaamisen tasoa.

Laineen mukaan maanlaajuinen verkosto rakentuu jatkossakin paikallisten yritysten varaan, joskin Cargotecin omat toimipisteet jatkavat entiseen tapaan asennus- ja jälkimarkkinointipisteinä. Yli sadasta yrityksestä koostuvassa verkostossa on paitsi alueellisesti suuria, myös pieniä ja paikallisia toimijoita. Laineen mukaan verkoston tarkastelussa ei paneuduttu kumppaneiden kokoon, vaan pikemminkin niiden merkityksellisyyteen ja osaamiseen.

”Mielestäni yrityksen koolla ei ole ratkaisevaa merkitystä sen toimiessa huoltoverkostomme osana”, painottaa Laine.

Tuotevalikoiman laajentuminen ja teknistyminen asettaa huoltotoiminnalle ammattitaitovaatimuksia, joiden täyttäminen onnistuu vain jatkuvan koulutuksen kautta. Laineen mukaan kaikki verkostoon kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet ylläpitämään henkilökuntansa osaamisen asiakkaiden vaatimalla tasolla.

”Me valmistajan edustajana olemme toki velvoitettuja ylläpitämään ja tarjoamaan henkilökunnalle jatkuvaa koulutusta”, muistuttaa Laine, jonka mukaan sopimuskumppaneiden kanssa tehdään muutoinkin entistä tiiviimpää yhteistyötä.

”Esimerkiksi varaosavarastojen sisältöjä ja tasoja voidaan seurata aikaisempaa tarkemmin, mikä parantaa menekkiosien saatavuutta. Varaosien myynti tullaan myös keskittämään ja työssä tullaan jatkossa hyödyntämään entistä enemmän tietotekniikka, jotta varaosamyyjien osaamista voidaan hyödyntää oikeiden ongelmakohtien ratkaisemisessa”, painottaa Laine.

Jälkimarkkinointipäällikön mukaan verkoston kaikissa toimipisteissä ei tulla tarjoamaan palveluja koko tuotevalikoimaan.

”Esimerkiksi vahvasti puutavaranostureihin keskittynyt toimija ei välttämättä huolla takalaitanostimia. Tästä huolimatta kaikilla tuotteilla tulee olemaan erittäin hyvä ja kattava verkosto”, lupaa Laine.

Esimerkkinä uudesta, nyt jo alkaneesta yhteistyöstä Laine mainitsee muun muassa Orimattilassa toimivan Ideachip Machine Oy:n sekä useilla paikkakunnilla toimivan VAK Huoltopalvelut Oy:n.

 Ari Perttilä

Lue seuraavaksi