Uutiset

Kuljetuskalusto

NTM haluaa kasvaa jatkossakin

Perävaunuistaan ja jätepakkareistaan tunnetun NTM:n tilauskirjoihin tehdään merkintöjä tahdilla, joka on haastanut niin henkilökunnan kuin toimitilatkin. Nyt tehdään isompaa tehdasta, jolla mahdollistetaan volyymien kasvattaminen myös tulevaisuudessa.

Vuonna 1950 perustetun Närpes Trä & Metall AB:n eli NTM:n ensimmäiset vuosikymmenet pitivät sisällään lähinnä suomalaisasiakkaille toimitettuja, mutta edelleenkin yhtiölle tärkeitä umpikaappeja ja rahtilavoja. Sittemmin tuotevalikoima on kasvanut muun muassa vaihtolava- ja kippikalustolla ja samalla markkina-alue on laajentunut Suomesta erityisesti Skandinavian suuntaan.

Varsinaisen läpimurron tämä pieni ja paikallinen toimija teki 1970-luvulla esitellyillä jätepakkareilla, jotka ovat ajaneet käyttäjien suosioon monilla eurooppalaisilla markkina-alueilla.

”Perävaunut ja vetoauton päällirakenteet ovat meille tärkeä tukijalka, joskin markkinoiden kypsyydestä johtuen kasvunäkymät siellä ovat rajalliset. Jätehuolto sen sijaan on kasvava alue lähestulkoon kaikkialla maailmassa”, kertoo NTM:n perävaunuista ja päällirakenteista vastaava johtaja Mats Winter yrityksen historiasta ja toimintaympäristöstä.

”Jätepakkarituotantomme onkin kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ajan erittäin myönteisellä tavalla. Pakkareiden volyymi kasvaa vuosittain noin 10-15 prosentilla, minkä vuoksi aloitimme kesällä toimitilojemme laajennushankkeen. Ensi kesään mennessä meille valmistuu reilut 4000 neliötä uutta toimitilaa, jota tullaan hyödyntämään lähinnä kokoonpanossa ja loppuvarustelussa”, jatkaa Winter laajennushankkeesta, joka antaa mahdollisuuden myös henkilökunnan määrän lisäämiseen.

”Uskomme tulevaisuuteen ja siellä nähtävään kasvuun, jota varten tarvitsemme myös uusia toimitiloja”, tuumaa Winter seuratessaan rakennustöiden etenemistä loppuvuodesta 2013.

Winterin mukaan närpiöläisen perheyrityksen strategiana on maltillinen kasvu omilla markkina-alueillaan. Meneillään olevalla laajennushankkeella luodaan omalta osaltaan edellytyksiä näille kasvunäkymille.

”Vuonna 2013 valmistimme kaikkiaan noin 700 yksikköä, joista jätepakkareiden osuus oli kaksi kolmasosaa. Vientiin toimitimme tästä määrästä 80 prosenttia”, kertoo Winter liikevaihdoltaan noin 60 miljoonan euron vuodesta. Ruotsi on edelleen suurin yksittäinen markkina-alueemme, jonne toimitetaan perävaunujen ohella myös jätepakkareita. Yksittäisistä markkina-alueista Winter nostaa esiin myös Iso-Britannian, missä NTM:llä on vahva asema eritoten pienten pakkareiden segmentissä.

”Rahtikalustossa markkinat heilahtelevat tunnetusti suhdanteiden mukaan, pakkarimarkkinat taasen kehittyvät varsin maltillisesti. Kaksi toisiaan tukevaa, mutta toisaalta erillistä tukijalkaa antavat varmuutta toimintaamme suhdannevaihteluiden varalle”, toteaa Winter, jonka mukaan tehtaalla osataan mukauttaa tuotantoa näiden kahden segmentin välillä hyvinkin joustavalla tavalla, mikä omalta osaltaan tuo vakautta toimintaan.

Kuvan asiakaslähtöisestä yhdistelmästä voit lukea lisää täältä.

Perinteinen yksilokeropakkari on edelleen kaikkein suosituin NTM-pakkarimalli, joskin pohjolaan alkujaan suunniteltujen monilokeroratkaisujen suosio lisääntyy alati lain asettamien vaatimusten kiristyessä eri puolilla maailmaa.

Suomi yhdessä muun Skandinavian kanssa on jo pitkään kulkenut eturintamassa jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvissä seikoissa, mikä jätepakkareista vastaavan Niclas Padan mukaan on toisaalta haastanut, mutta osaltaan myös mahdollistanut närpiöläistoimijan kehityksen. Useimmat NTM:n tuotteisiin tehdyt ratkaisut ovat asiakaslähtöisiä.

”Tuotekehitys alkaa monesti siitä, että asiakas tulee meille ongelmansa kanssa. Yhdessä suunnittelijoiden kanssa pyrimme löytämään asiaan ratkaisun, joka monesti päätyy kaupalliseen tuotantoon”, kertoo Pada.

”Uskoisin, että aktiivisen tuotekehityksen kautta meillä on nyt markkinoiden laajin mallisto, johon on myös verrattain helppoa tehdä asiakkaiden toivomia paikallisia muutoksia”, jatkaa Pada, jonka mukaan perheyrityksenä NTM uskaltaa tehdä myös ennakkoluulotonta tuotekehitystä.

”Meillä on tälläkin hetkellä meneillään useita mielenkiintoisia kehityshankkeita niin pakkaripuolella kuin perävaunukalustossakin”, paljastaa Winter salamyhkäisesti.

Mats Winter toteaa NTM:n menestyksen pohjautuvan paljolti luotettaviin ja kestäviin rakenteisiin sekä asiakaskohtaisen räätälöinnin ohella myös kattaviin huoltopalveluihin.

”Suomessa meillä on Närpiön ohella toimipiste Lapinjärvellä, Ruotsissa asiakkaita palvellaan neljässä eri toimipisteessä. Uskon, että jälkimarkkinointipalveluiden merkitys tulee jatkossa korostumaan entisestään osittain jo kaluston teknistymisestä johtuen”, arvelee Winter, jonka mukaan huoltoverkoston on ulotuttava kaikille markkina-alueille huolettomien kilometrien takaamiseksi.

”NTM on euroopanlaajuisessa mittakaavassa pieni toimija, joskin perävaunumarkkinoita kapeammilla jätepakkarimarkkinoilla meillä on mahdollisuus kasvaa verrattain vahvaksi ja merkittäväksi toimijaksi laadukkaiden tuotteiden ja kattavien jälkimarkkinapalveluiden avulla”, päättää Pada luoden samalla silmäyksen laajennushankkeeseen, jonka avulla Närpiössä voidaan jälleen etsiä uusia markkina-alueita.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi