Uutiset

Kuljetuskalusto

Norjassa poikkeuksia ajo- ja lepoaikoihin myrskyvahinkojen takia

Myrskytuhoja Rv 15:llä.

Artikkelikuva: Vegvesen


Poikkeukset tavara- ja henkilöliikenteessä.

Äärimmäiset sääolosuhteet aiheuttavat kiertoteiden käyttämistä ja viivästyksiä tavara- ja henkilöliikenteelle. Tästä syystä Norjan tiehallinto sallii joitain poikkeuksia ajo- ja lepoaikaa koskeviin sääntöihin.

Poikkeukset ovat voimassa 9.–20.8.2023

Tilapäiset poikkeukset ajo- ja lepoaikoihin:

  • Päivittäinen ajoaika enintään 10 tuntia (normaalisti 9 tuntia).
  • Viikottainen ajoaika ei saa ylittää 60 tuntia (normaalisti 56 tuntia).
  • Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika yhteensä enintään 100 tuntia (normaalisti 90 tuntia).
  • Yhtäjaksoinen ajoaika ilman määräysten mukaista taukoa enintään 5 tuntia (normaalisti 4,5 tuntia)
  • Kahden viikkolevon välillä pidettävien lyhennettyjen vuorokausilepojen määrälle ei ole rajoitusta. (normaalisti lyhennettyjä vuorokausilepoja voi olla kolme)

Viranomaiset suosittavat, että kopio asetuksesta olisi mukana, jos poikkeuksia hyödynnetään.

Linkki asetukseen: https://www.vegvesen.no/globalassets/nyheter/vedlegg-1—vedtatt-midlertidig-forskrift-18181434_1_0.pdf


Lue seuraavaksi