Uutiset

Kuljetuskalusto

Muutoksia traktorin ajokorttivaatimuksiin

Traktorien luokittelua koskevat eurooppalaiset säännökset ovat muuttuneet. Suurimpana muutoksena on uusien, yli 40km/h tunnissa kulkevien EU-tyyppihyväksyttyjen traktorien tulo markkinoille. Traktorin rakenteellinen nopeus vaikuttaa myös ajokorttivaatimuksiin 1.1.2016 alkaen.

Uudessa luokittelussa traktorit jaetaan entiseen malliin kolmeen luokkaan koon mukaan, mutta jatkossa luokittelusta selviää myös onko rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h (luokat T1a, T2a ja T3a) vai yli 40 km/h (luokat T1b, T2b, T3b). Uusissa luokissa ei ole erillistä ylärajaa rakenteelliselle nopeudelle, mutta tekniset vaatimukset tiukkenevat nopeuden kasvaessa. Erityisesti nopeimpien, yli 60 km/h kulkevien raskaiden traktorien tekniset vaatimukset ja käyttöä koskevat säännökset on laadittu siten, että ne ovat lähempänä kuorma-auton teknisiä vaatimuksia. Liikenteessä näiden traktorien ajoneuvoluokkakohtainen nopeusrajoitus on vastaavasti 80 km/h.

Suomessa käytössä ollut kansallinen liikennetraktori-luokka, johon yli 40 km/h mutta enintään 50 km/h kulkevat traktorit ovat aiemmin kuuluneet, jää tämän myötä historiaan uusien traktorien osalta 2017 lopussa. Muutoksilla ei ole vaikutusta jo käytössä olevien traktorien luokitteluun tai suurimpiin sallittuihin nopeuksiin. Muutoksilla ei myöskään ole vaikutusta traktorissa käytettävän polttoaineen valintaan, lievemmin verotetun polttoaineen käyttöoikeus määräytyy edelleen polttoainemaksulain (1280/2003) mukaisesti.

Traktorin rakenteellinen nopeus vaikuttaa ajokorttivaatimuksiin

Traktoreiden, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, edellyttää jatkossakin kuljettajalta T-luokan ajokorttia. T-luokan ajokortin saa aikaisintaan 15-vuotiaana ja ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon teoriakokeen suorittamista. T-luokan ajokortilla saa ajaa rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 40 km/h kulkevia traktoreita, moottorityökoneita ja moottorikelkkoja niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 km/h, mutta enintään 60 km/h traktorin kuljettaminen edellyttää LT-luokan ajokorttia. LT-luokan ajokortin saa aikaisintaan 15-vuotiaana ja ajokortin saamiseksi on suoritettava teoria- ja käsittelykoe hyväksytyksi. LT-luokkaan kuuluvat traktorit ja niihin kytketyt perävaunut, jos traktorin suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 kilometriä mutta ei ole suurempi kuin 60 kilometriä tunnissa.

Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 km/h, edellyttää kuljettajalta auton ajokorttia. Ajokortin luokka määräytyy traktorin kokonaismassan perusteella. Jos traktorin kokonaismassa ylittää 3500 kg, pitää kuljettajalla olla kuorma-auton ajokortti (C1,C). Tätä kevyempien traktoreiden kuljettamiseen riittää henkilö- ja pakettiauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Jos traktoriin on kytketty mikä tahansa perävaunu, ajokorttivaatimus on BE, C1E, CE.

Traktorin kuljettajalla pitää olla myös kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys silloin, kun traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma-auton ajokorttia (C1,C).

Lue seuraavaksi