Uutiset

Autot

Ajokorttikoulutuksen muutos näkyy tilastoissa

– opetuslupaopetusta kannattaa hyödyntää autokoulun rinnalla

Heinäkuussa 2018 voimaan tullut kuljettajantutkintouudistus lisäsi opetuslupaopetuksen hyödyntämistä ajokorttia suorittavien parissa. Tutkinnossa vaaditaan aiempaa kokonaisvaltaisempaa ajotaidon hallintaa, mikä näkyy myös ensimmäisellä kerralla läpipäässeiden osuuksissa.

Opetusluvan lupakäytännön helpottuminen näkyy opetuslupien määrän kasvussa. Vuonna 2018 myönnettiin yhteensä noin 27 500 opetuslupaa, kun vastaava luku vuonna 2017 oli noin 16 000.

Opetuslupalaisten osuus hyväksytyistä henkilöauton eli B-luokan ajokokeista vuonna 2018 oli 22 %. Yhteensä opetusluvalla henkilöauton ajokortin ajokokeen suorittaneita oli 11 800, mikä oli 5 % enemmän kuin edeltävänä vuonna.

”Hienoa, että opetuslupaopetuksen hyödyntäminen on otettu näin aktiivisesti vastaan. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena oli mahdollistaa erilaisia oppimispolkuja ajokortin hankkimiseksi ja uskommekin, että moni hyödyntää opetuslupaopetusta autokouluopetuksen rinnalla”, sanoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

”Lakimuutoksessa haettiin sitä, että uudet kuljettajat tulisivat entistä valmiimpina liikenteeseen. Uudessa kuljettajantutkinnossa painotetaan entistä enemmän kokonaisvaltaista ajotaidon hallintaa eikä yksittäisiin virheisiin enää kiinnitetä samalla tavalla huomiota kuin ennen. Eri opetusmallien yhdistäminen tukee tätä varmasti”, jatkaa Pylväs.

Henkilöautokortteja suoritettiin aiempaa vähemmän, opetuslupalaiset useammin läpi ensimmäisellä yrityskerralla

Viime vuonna henkilöautokortin suorittamiseen tähtääviä ajokokeita suoritettiin vuonna 2018 hyväksytysti noin 56 700 kappaletta, mikä oli 6 % vähemmän kuin vuonna 2017. Lasku painottui lakiuudistuksen jälkeiseen aikaan: heinä-joulukuussa henkilöauton ajokokeita suoritettiin hyväksytysti 13 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

”Tilastoissa näkyy varmasti osaltaan ajokorttiuudistuksen odottelu ja moni halusikin suorittaa jo aloittamansa opetuksen loppuun vanhoilla säädöksillä kesäkuun aikana. Tämä näkyi myös ruuhkina tutkinnon vastaanottopisteillä kesäkuussa”, kertoo asiantuntija Marjo Immonen.

Henkilöauton ajokokeen läpäisi vuonna 2018 ensimmäisellä yrityskerralla hyväksytysti 64 % kokeen suorittaneista. Edeltävinä vuosina autokouluissa opetuksen saaneet läpäisivät ajokokeen ensimmäisellä yrityskerralla opetusluvalla opetuksen saaneita useammin. Lakimuutoksen jälkeen tilanne on muuttunut ja heinä-joulukuussa 2018 autokouluissa opetuksen saaneista 61 % läpäisi ajokokeen ensimmäisellä yrityskerralla, kun vastaava luku opetuslupalaisilla oli 70 %.

Teoriakokeen muutokset näkyvät myös kokeen läpipääsyprosenteissa. Teoriakokeen suoritti heinä-joulukuussa hyväksytysti 77 %, kun aikaisemmin kokeen suoritti hyväksytysti lähes 90 %. Opetusluvalla opetuksen saaneista vastaava luku oli 78 % ja autokouluissa 76 %.

”Teoriakokeen kehittämisen tarkoituksena oli testata liikennetilanteiden ymmärtämistä ja suoritettavan ajokorttiluokan riskien hahmottamista aikaisempaa tarkemmin. Kokeessa kysytään niin perusliikennesääntöjä, mutta myös luokkakohtaisesti tyypillisiä erityistilanteita”, kertoo Immonen.

Moottoripyörän ja kuorma-auton ajokokeiden määrät kasvoivat, mopokokeiden laskivat

Hyväksyttyjen moottoripyörän ajokokeiden määrä kasvoi edeltävään vuoteen verrattuna 3 % ja kuorma-autokortin ajokokeiden määrä 8 %. Hyväksyttyjen mopon käsittelykokeiden määrä sen sijaan laski 12 %.

Mopon käsittelykokeen heinä-joulukuussa 2018 läpäisi ensimmäisellä yrityskerralla 88 %, kun vastaava luku tammi-kesäkuussa ja vuonna 2017 oli 97 %. Autokouluissa opetuksen saaneista 90 % läpäisi käsittelykokeen ensimmäisellä kerralla ja opetusluvilla opetuksen saaneista 75 %.

”Mopon käsittelykokeeseen tuotiin viime keväänä moottoripyöräkokeisiin uudistettu, aiempaa hiukan haastavampi kaarreajotehtävä, joka on vaikuttanut jonkin verran kokeiden läpäisyprosentteihin. Tehtävän läpäiseminen vaatii oikean kaarreajotekniikan osaamista. Tämä vaatii opettajaltakin erityisosaamista, joka varmasti näkyy autokoulujen läpipääsyprosenteissa”, sanoo Immonen.

Kuorma-autojen teoriakokeen uudistukset näkyivät heinä-joulukuun luvuissa selvästi. Lakimuutoksen jälkeen C-koeluokan teoriakokeen läpäisi ensimmäisellä yrityskerralla 64 % kun aiemmin osuus on ollut yli 90 %.

”Raskaiden luokkien teoriakokeisiin tuotiin uutena elementtinä kevyemmistä luokista tutut kuvakysymykset, joissa testataan varsin tarkalla tasolla kyseiseen ajoneuvoluokkaan liittyvien erityispiirteiden, kuten liikennemerkkien merkityksen tarkkaa osaamista sekä alan nykypäivän tarpeita. Nämä kysymykset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi, mutta samalla aikaisempaa haastavammiksi”, summaa Immonen.

Lisätietoja:

Ajo- ja teoriakoetilastot

Lue seuraavaksi