Uutiset

Kuljetuskalusto

Metsä Fibre ja Lehto esisopimukseen Kemin biotuotetehtaan satamavaraston rakentamisesta

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja rakennusliike Lehto Group ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan satamavaraston rakentamisesta. Ajoksen satamaan Kemiin rakennettava varasto tulisi toimimaan uuden tehtaan selluvarastona ennen tuotteiden laivaamista asiakkaille. Satamavaraston pinta-ala olisi kaiken kaikkiaan lähes 40 000 neliötä ja sen rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta. Varaston suurkattoelementtien valmistuksessa tultaisiin käyttämään Metsä Groupin puutuotteita. Kempeleläisen Lehdon toimituksen kotimaisuusaste olisi noin 80 %.

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset ja osaajat kumppaneiksi rakentamaan modernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Lehto Group toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja meillä on kaikki edellytykset toteuttaa onnistunut projekti yhdessä, tämän lisäksi arvostamme Lehdon tapaa hyödyntää Metsä Groupin puutuotteita varaston toteutuksessa. Satamavarasto on yksi keskeinen osa biotuotetehdasta ja sen logistista ketjua,” kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

Satamavaraston rakennusvaihetta tulee nopeuttamaan Lehdon modernit, teollisen rakentamisen tuotantokonseptit.

”Lehto on kokenut varasto- ja logistiikkahankkeiden toteuttaja. Meillä on valmiit konseptit, jotka mahdollistavat projektin nopean käynnistämisen. Lisäksi tehostamme työmaavaihetta muun muassa teollista esivalmistusta hyödyntämällä. Kohteessa käytettävät puurakenteiset suurkattoelementit valmistetaan Lehdon omilla, kotimaisilla tehtailla”, kertoo Lehdon Toimitilat-palvelualueen johtaja Jaakko Heikkilä.

Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Satamavaraston lisäksi biotuotetehdasprojektissa on tehty myös useita muita merkittäviä esisopimuksia. Tehtyjen esisopimusten perusteella projektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, noin 70 prosenttiin. Mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä.

Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas. Kemin uusi biotuotetehdas lisäisi Suomen viennin arvoa yli puoli miljardia euroa vuosittain, samoin tehtaan tulovaikutus olisi noin puoli miljardia euroa vuodessa. Päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan 1,5 miljardin investoinnista on mahdollista saavuttaa alkuvuonna 2021.

Lue seuraavaksi