Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikenteen verojen alentaminen voisi olla mahdollista

Lumituiskuinen keli valtatiellä

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (SDP), ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat Kai Mykkänen (Kok.) ja Ville Tavio (PS) olivat valmiita tulevaisuudessa tarkastamaan liikenteen kokonaisverorasitusta, joka nykyisellään on suhteellisesti EU-maiden korkein. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (Kesk.) ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (Vihr.) puolestaan eivät nähneet liikenteen verotason alentamista mahdollisena. 

Liikenne-, kuljetus- ja autoalan elinkeinojärjestöjen yhteisessä liikenteen päästövähennyskeinoja ja liikenteen verotusta käsittelevän webinaarin poliitikkopaneelissa puitiin myös uunituoretta hallituksen Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Päättäjät olivat yksimielisiä siitä, että Suomen kunnianhimoiset päästötavoitteet ovat mahdollista saavuttaa laajalla keinovalikoimalla – yhtä autuaaksi tekevää hopealuotia ei kuitenkaan ole. Suurten puolueiden edustajat nostivat keinoina esille liikenteen nykyistä nopeamman sähköistämisen muun muassa työsuhdeautokannan kautta, biopolttoaineiden osuuden kasvattamisen, sekä vetytalouden ja logistiikan digitalisaation.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta laajeni kattavaksi keinovalikoimaksi

Hallituksen tiekartta on liikenne- ja kuljetusalalle elintärkeä julkaisu, sillä se linjaa tärkeimmät liikenteen päästöjä vähentävät toimet tällä hallituskaudella.

”Tänään julkaistu fossiilittoman liikenteen tiekartta ottaa jättiaskeleen päästöjen vähentämisessä. Jo joulukuussa alkaneet kaasukuorma-autojen hankintatuki ja romutuspalkkio avaavat tietä vaihtoehtoisille polttoaineille ja vähäpäästöisten autojen yleistymiselle – ensi vuodelle suunnitteilla on paljon uusia kannusteita sähkö- ja kaasuauton hankintaan ja lisää jakeluinfratukea”, kiittelee toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Latausinfratuki laajenee ensi vuonna myös työpaikoille ja yksityisten taloyhtiöiden latausinfratukea korotetaan. Myös julkisen pikalatausverkoston tukea korotetaan. Latauspaikkojen lisääminen on kriittisen tärkeä tekijä ladattavien autojen yleistymiselle, sillä ilman latausmahdollisuutta kotona tai työpaikalla sähköauton hankinta ei ole kotitalouksille tai työsuhdeautoilijoille mahdollista. Myös tulevaisuudessa kasvava paketti- ja jakelukuorma-autokanta edellyttää jakeluterminaaleihin ja varikoille keskitettyä latausinfrastruktuuria.

Fossiiliton tiekartta uudistaa ja laajentaa myös sähkö- ja kaasuautojen hankintatukia ja avaisi ensimmäisen kerran hankintatuen myös sähkökäyttöisille paketti- ja kuorma-autoille.

”Täyssähköautojen hankintatuen jatkaminen ja tukisumman korottaminen tuovat sähköautot yhä useamman ulottuville ja lisäävät kotitalouksien mahdollisuuksia hankkia ladattavia autoja. Laajennus paketti- ja kuorma-autoihin olisi erittäin tärkeä kannuste siirtymisessä sähköön tavara-autoissa ”, toteaa Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lue seuraavaksi