Uutiset

Kuljetuskalusto

Lataus- ja tankkausverkoston kehittämistarpeet kartoitettu Turun seudulla

Gasumin kaasutankkausasema Liedon Avantissa

Turun seudun kuljetusyritykset ovat kiinnostuneita liikenteen päästöjen vähentämisestä ja uusista käyttövoimaratkaisuista. Vähähiiliset kalustoinvestoinnit kiinnostavat, toisaalta ne myös herättävät runsaasti kysymyksiä.

Sähkö, kaasu ja vety kuljetuskaluston käyttövoimana kiinnostavat Turun seudun kuljetusyrityksiä. Toukokuussa tehdyn kyselyn perusteella noin 45 prosentissa henkilö- ja tavarakuljetuksiin keskittyneistä yrityksistä on jo käytössä esimerkiksi sähkö- tai kaasukäyttöistä kalustoa. Myös yritykset, joissa ei vähäpäästöistä kalustoa vielä ole, ilmoittavat käyttävänsä joko uusiutuvia polttoaineita tai ladattavia hybridiajoneuvoja.

Kyselyn perusteella kuljetusyritykset investoivat lähivuosina useisiin eri käyttövoimalähteisiin. Kyselyyn vastanneista 40 yrityksestä kaksi kolmannesta mainitsi sähköakkuteknologian tulevien vuosien ajoneuvoinvestointien kohteena. Vajaa puolet mainitsi maa- tai biokaasun ja noin viidennes vetypolttokennotekniikan. Investoinnit dieselkalustoon näyttäisivät myös jatkuvan, sillä erityisesti raskaan liikenteen tulevana käyttövoimana sen mainitsi lähes joka kolmas ja uusiutuvat polttoaineet joka neljäs vastaaja.

”Kiinnostusta investoida uusiin käyttövoimavaihtoehtoihin on paljon, samoin epätietoisuutta tulevasta. Tuleviin ratkaisuihin vaikuttavat esimerkiksi kaluston saatavuus, hinta, käyttövoiman tai polttoaineen saatavuus ja tekniikan luotettavuus. Asiakkaiden vaatimukset ohjaavat vahvasti yritysten tulevia valintoja”, kertoo kyselyn toteuttanut Turun kaupungin logistiikkakoordinaattori Taina Kallus.

”EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskeva direktiivi (CVD, Clean Vehicle Directive) pyrkii edistämään nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Sen ohjaava vaikutus näkyy jo yritysten investointiaikeissa. Muutos käyttövoimissa, erityisesti sähköistyminen, on edennyt odotettua nopeammin. Alan toimijoiden tulee varmistaa, että päästöttömiä ajoneuvoinvestointeja tekevillä yrityksillä on käytettävissään myös riittävä lataus- ja tankkauspisteiden verkosto”, Kallus muistuttaa.

Turun seudun kuntien toimeksiannosta tehty selvitys osoittaa selkeästi, että sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkosto on vaillinainen. Sähkölatauspisteitä toivotaan lisää keskeisille paikoille Turun ydinkeskustaan, kuntakeskuksiin sekä eri palveluiden, kuten asemien yhteyteen. Kaasutankkausasemien osalta kyselyssä nousivat esiin erityisesti Turun itäpuoliset alueet sekä muut kaupungit ja kuntakeskukset, joista mainintoja saivat esimerkiksi Laitila, Uusikaupunki, Parainen ja Naantali.

Kysely osoitti, että yritykset kaipaavat lisätietoa aiheesta. Noin kaksi kolmannesta vastaajista toivoi lisätietoa vähintään yhdestä aihealueesta.

”Eniten lisätietoa toivotiin sähköautojen kustannuksista, toiminnasta ja vaihtoehdoista sekä vedystä käyttövoimana. EU:n CVD/PAD-direktiivin vaikutuksista julkisiin hankintoihin haluttiin myös lisätietoja, samoin kaasuajoneuvovaihtoehdoista ja kaasutankkausverkostosta”, kertoo Raision kaupungin elinvoimapäällikkö ja Turun Seudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Samu Mattila.

”Näihin toiveisiin olemme myös vastaamassa. Tarkoituksena on järjestää aiheen tiimoilta kesän jälkeen ajankohtaistilaisuus, jossa kuntien ja yritysten edustajat voivat kertoa toiveistaan ja tarpeistaan sekä kartuttaa samalla ymmärrystään tulevaisuuden käyttövoimavaihtoehdoista sekä niihin liittyvistä erityiskysymyksistä.”Lue seuraavaksi