Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetusten tilaajavastuussa puutteita

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki kuljetusalalle vuonna 2014 yhteensä 158 tilaajavastuutarkastusta. Tarkastuksia suunnattiin pääasiassa maantiekuljetuksessa toimiviin kuljetusliikkeisiin, mutta myös muiden alojen yrityksiin, jotka ovat ulkoistaneet kuljetuksia tai logistiikkaan liittyviä palveluita. Noin puolessa tarkastuksista havaittiin tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyviä puutteita. Yleisin puute oli, että tilaajavastuuselvitykset oli hankittu vasta sopimuksen solmimisen jälkeen, tai että hankittuja selvityksiä ei ollut säilytetty.

Tarkastuksien seurauksena laiminlyöntimaksuprosessi on aloitettu 18 tapauksessa. Tähän mennessä nämä ovat johtaneet yhteen ilmoitukseen maksun määräämättä jättämisestä ja yhdeksään laiminlyöntimaksupäätökseen, joiden yhteissumma on 64 000 euroa. Loput prosesseista on vielä tässä vaiheessa vuotta kesken, joten summa tulee todennäköisesti kasvamaan.

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on ennen sopimuksen solmimista varmistettava, että alihankkija tai vuokratyöyritys on hoitanut muun muassa eläkemaksut ja verot. Lain laiminlyönneistä voidaan määrätä tilaajalle 1702 – 17 024 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Logistiikka-alan tilaajavastuutarkastuksia jatketaan vuonna 2015.

Tilaajavastuutarkastuksilla valvotaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja. Lisäksi lailla yritetään varmistaa, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle antavat yritykset noudattavat lakisääteisiä työantajavelvoitteitaan. Lain avulla yritetään myös taata, että alihankkijoiden ja vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot toteutuvat. Tarkastuksia tehdään viranomaisaloitteisesti koko maan alueella sekä tarpeen vaatiessa ilmoitusten tai muun vihjetiedon perusteella.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Tilaajavastuutarkastajia on yhteensä noin 30 eri puolilla Suomea.

Lue seuraavaksi