Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetusliike Ville Silvasti kuljetti suurmuuntajia Ukrainaan energiaverkon jälleenrakentamiseen

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy hoiti merkittävän erikoiskuljetusprojektin joulukuussa 2022 toimittaessaan kolme 176 tonnin painoista muuntajaa Puolan Rzeszowista Ukrainaan. Kuljetuksissa käytettiin Silvastin kuljetuskalustoa sekä suomalaisia kuljettajia.

Kuljetuskalustona käytettiin neliakselista vetoautoa, 16-akselista moduulilavettia sekä neliakselista työntöautoa. Koko yhdistelmän pituus oli 45 metriä, kokonaispaino 280 tonnia ja renkaita yhdistelmässä oli yhteensä 152. Tähän asti salassa pidetyn, tiukkoja turvatoimia noudattaneen projektin kuljetukset ovat merkittävänä osana tukemassa Ukrainan osittain tuhoutuneen energiajärjestelmän jälleenrakentamista.

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy
Silvastin tiimi vasemmalta lukien Hannu Vuorinen, Radoslaw Lapsza, Petteri Pirinen ja Pekka Toivonen

Kuljetusten valmistelu aloitettiin lokakuussa 2022, ja Kuljetusliike Ville Silvastin puolalainen tytäryhtiö toteutti paikallisella asiantuntemuksellaan kuljetusreitin mittaukset sekä suunnittelun yhdessä viranomaisten kanssa. Silvastilla on vuosikymmenten kokemus erikoisraskaiden muuntajien kuljetuksista eri puolilla Eurooppaa. Tämänkin vuoksi puolalainen asiakas luotti Silvastin osaamiseen tässä vaativassa projektissa. Kuljetuslupien myöntämisten mahdollisti saumaton yhteistyö Puolan tytäryhtiömme sekä Puolan ja Ukrainan viranomaisten välillä.

Kuljetuksia ajamassa ollut Silvastin kokenut luottokuljettaja Pekka Toivonen kertoo kuljetuksen olleen myös hänen historiassaan poikkeava:

”Vaikka varsinainen sotatilanne ei Puolan rajalla ollut näkyvä, oli Ukrainasta pois pyrkivien valtava määrä rajalla edelleen silmiinpistävä. Myös kuulemamme ilmahälytys kuorman purkupaikalla oli pysäyttävä kokemus, jota ei voi verrata mihinkään vuosikymmeniä kestäneen urani aikana kokemaani.”

Puolan puolella kuljetuksen painon vuoksi kuljetusreitin kolmellekymmenelle sillalle tehtiin erillinen kantavuuslaskelma. Siltojen ylitykset toteutettiin valvottuina ja kuljetuksen ajolinja sillalla oli ennalta tarkkaan määritelty.

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy

Puolassa haasteita aiheutti myös kuorman korkeus, jonka vuoksi kymmeniä tien yläpuolisia esteitä jouduttiin kiertämään tai purkamaan. Kuljetuksessa käytettiin hydraulisesti jousitettua lavettia, jonka tasoa laskettiin kriittisten alikulkujen kohdilla. Suurimmaksi haasteeksi korkeuden osalta osoittautui Puolan raja-aseman katos, jota ei voitu kiertää. Tämä haaste päädyttiin ratkaisemaan jyrsimällä asfalttia katoksen alta. Tämä toteutettiin jo hyvissä ajoin ennen kuljetusta. Näin kuljetukset onnistuivat alittamaan tuon kriittisen kohdan sujuvasti, vaikka kuljetuksen ja katoksen väliin jäikin ainoastaan yksi senttimetri.

”Olemme kuljettaneet viime vuonna myös huomattavasti kookkaampia ja raskaampia kuljetuksia, mutta tämä oli vuoden tärkein kuljetusprojektimme. Erittäin kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme ja saumattomasti sujuneen kansainvälisen yhteistyön ansiosta saimme nämä kuljetukset luotettavasti perille”, kuvailee kuljetuksia valvomassa ollut Kuljetusliike Ville Silvastin liiketoimintajohtaja Hannu Vuorinen.Lue seuraavaksi