Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetusalalle kilpailukykyä kalustokoon muutoksella

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää tervetulleita muutoksia ajoneuvojen mittoja ja massoja koskevaan asetukseen. Merkittävin muutos on kolmiakselisen kuorma-auton enimmäismassan korottaminen 26 tonnista 28 tonniin tietyin edellytyksin. Myös puoliperävaunuyhdistelmien massoja nostetaan. Muutosesitys parantaa maantielogistiikan energiatehokkuutta ja taloudellisuutta.

Eilen 6.9. lausuntokierrokselle tulleen asetusmuutosesityksen takaraja on 20.10.2016. Sen jälkeen asetusmuutos voi tulla voimaan nopeastikin. Ripeä eteneminen olisi kuljetusyrityksille tärkeää investointien kannalta. SKAL esitti muutostarpeet perusteluineen ministeriölle pian edellisen mitta- ja massa-asetuksen tultua voimaan lokakuussa 2013. Lausuntokierrokselle tullut esitys on laadittu tältä pohjalta.

–  On hienoa, että ministeriö kuuntelee yrittäjäkenttää näin tärkeässä asiassa. Aikaa tähän on mennyt, mutta lopputulos on vaivansa arvoinen, toteaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Esitetyt muutokset:

  • Kolmiakselisen auton suurin sallittu massa nousisi nykyisestä 26 tonnista 28 tonniin pysyvästi ja auton käyttöönottoajankohdasta riippumatta. Suuremman massan edellytyksenä on, että auton akseleista kaksi on varustettu paripyörin. Auton tulee olla teknisesti hyväksytty ja katsastettu tiellä käytettävälle kokonaispainolle.
  •  Vähintään kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu massa korotettaisiin nykyisestä 48 tonnista 52 tonniin. Yhdistelmän vetoauton tulee olla teknisesti hyväksytty ja katsastettu käytettävälle yhdistelmämassalle.
  • Lämpöeristetyt säiliöajoneuvot saisivat jatkossa olla 2,60 metriä leveitä rakenteelliselta pituudeltaan yli 22 metrin ajoneuvoyhdistelmissä.

Linkit:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 500 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

Lue seuraavaksi