Uutiset

Kuljetuskalusto

Kolme HCT-yhdistelmää Tuoretien kuljetuksiin

Käyttöautolla Seinäjoella ja Wetter Power Oy:llä oli kolminkertaisen juhlan tuntua heinäkuun alussa 2017. Kolme puoliperävaunun vetämiseen varustettua Volvo FH750 autoa luovutettiin asiakkaille. Juhlatunnelmaa nosti Trafin myöntämä poikkeuslupa erikoispitkille yhdistelmille. Puoliperävaunuyhdistelmän perään on poikkeusluvalla mahdollisuus kytkeä varsinainen perävaunu. Yhdistelmien kokonaismassa on 76 tonnia. Tuoretie Oy:n toimeksiannosta HCT-yhdistelmät kuljettavat terminaalien välillä elintarvikkeita Seinäjoelta Helsinkiin, Ouluun ja Kuopioon.

Käyttöauto Oy:n pihalla Seinäjoella luovutustilaisuuteen osallistuneiden kuljetusyritysten, toimeksiantajan ja autojen luovuttajan edustajien hymyt olivat leveitä. Luovutetut

Volvo FH16 tehokkain versio 750 hv ei kuluta HCT-yhdistelmänä maantieajossa ainakaan liikaa polttoainetta. Yhdistelmien kokonaismassa on sama kuin 9-akselisissa, joten lisäakselien (yht 11 kpl) merkitys ei ole suuri. 

telivetoiset Volvo FH750 puoliperävaunun vetoautot eivät juuri poikkea tavallisista vetoautoista. Tosin tavoiteltua vähän yli metin vetopöytäkorkeutta ei muilta merkeiltä ollut saatavilla. Markkinoiden suurimman moottoritehon tarjoamilla Volvoilla puoliperävaunun ja poikkeusluvalla siihen kytketyn varsinaisen perävaunun vetäminen onnistuu mallikkaasti. Osaan täysilmajousitteisista vetoautoista asennetaan vielä talviliukkaiden varalle painonsiirtomahdollisuudet vetävien akseleiden välille. Niihin on vaihdettu HD-jousentuet, ilmapalkeet ja ohjelmisto, jolla saadaan suurempi paino vetoakseleiden päälle. Kaikkiin vetoautoihin tulee vielä vetopyörien alle pyörähtävät luistonestoketjut, jotka voidaan kytkeä auton liikkuessakin. Tuoretien runkokuljetuksissa HCT-yhdistelmien kokonaismassa jää suurimman sallitun yhdeksänakselisten yhdistelmien tasolle 76 tonniin. Trafin poikkeusluvalla yhdistelmien kokonaispituus on yli 32 metriä. Yhdistelmien omamassa tyhjänä vaihtelee 33,5 ja 35,5 tonnin välillä. Yhdistelmien omamassojen erot selittyvät perävaunujen kääntyvien akseleiden eri määrillä.

Kolmen HCT-yhdistelmän tutkimuskohteena on mm perävaunujen kääntyvien akseleiden sijoittaminen eri paikkoihin. Yhden yhdistelmän kaikki akselit ovat kääntymättömiä. Reittejä vaihdetaan 20 kk välein, joten kesä- ja talvikelit tulevat koetuiksi kaikilla perävaunuvaihtoehdoilla.

Tyytyväisiä kuljetusyritysasiakkaita poikkeusluvalla

Poikkeuslupaa hakeneiden kuljetusyritysten E. Huhtala Oy:n, MOS-Kiito Oy:n ja Kauko Karhu Oy:n edustajat vakuuttivat olevansa valmiit hakemaan poikkeuslupia saadun kokemuksen perusteella uudelleenkin. Perusteluna mainittiin esimerkiksi hyvä yhteistyö Trafin kanssa, HCT-yhdistelmien sopiminen elintarvikkeiden terminaalien väliseen runkokuljetukseen, polttoainekulujen vähentäminen kuljetettua tonnimäärää kohti ja sitä kautta vähentyneet ympäristöpäästöt. HCT-yhdistelmien ajoneuvoyksikköjen käyttö erillään on mahdollista. Trafin poikkeuslupaan liittyvää tutkimustietoa saadaan esimerkiksi perävaunujen erilaisista ohjaavien akseleiden sijoituspaikoista. Puoliperävaunujen viimeiset akselit kääntyvät kahdessa kolmesta perävaunusta. Varsinaisten perävaunujen viimeinen akseli kääntyy yhdessä kolmesta. Näiden perävaunujen kombinaatioiden toimiminen määritellyillä reiteillä ja eri olosuhteissa saadaan viiden vuoden kokeilujakson aikana selville. Poikkeuslupajakso on jaettu kolmeen yhtä pitkään osaan. Puoli- ja varsinaisen perävaunun kokonaisuus kierrätetään jokaisella reitillä 20 kuukauden välein, kuljetusyritysten autot ajavat koko ajan samoilla omilla reiteillään. Kaikki kolme kuljetusyritystä saavat kokemukset eri vaihtoehdoista tasapuolisesti.

Käyttäytymiserot tavallisiin ajoneuvoyhdistelmiin verrattuna ovat pieniä

Ennen yhteisluovutustilaisuutta liikkeellä ollut HCT-yhdistelmä oli kerryttänyt kuljettajille käytännön kokemuksia Seinäjoki – Oulu -välillä parin viikon ajan.

Kuljettajien mukaan 32 m pitkät HCT-yhdistelmät käyttäytyvät yllättävän tavallisesti, mutta ohittajaa on syytä varoittaa ’Pitkä kuljetus’ -kyltillä.

”Volvo menee yllättävän hyvin mäet ylös, vaikka ei tällä välillä mitään oikeita mäkiä olekaan”, sanoo Kuljetusliike E. Huhtalan kuljettaja Juha Säippä. Kahden viikon kokemuksella HCT-yhdistelmästä ei Säippä osaa mitään huonoa sanoa.

”Minulla on enimmäkseen ajokokemusta puoliperävaunuyhdistelmistä, mutta yllättävän nopeasti tähän pitkään yhdistelmään tottui. Sen verran kokeilin, että kokopitkänäkin yhdistelmän saa laituriin peruutettua, vaikka katkaisemalla se tapahtuu näppärämmin”, Juha jatkaa. Puoliperävaunun vetovarustuksen lisäksi Volvoihin on asennettu vetokita terminaalien lastaus- ja purkamistapahtumien yhteydessä tapahtuviin varsinaisen perävaunun siirtelyyn. HCT-poikkeuslupamäärittelyyn kuuluu tiettyjen reittien lisäksi myös toiminta poikkeustilanteissa. Ennen luovutustilaisuutta Käyttöautolla Seinäjoella Wetterin Seppo Mursun pitämä HCT-yhdistelmien ajoneuvoihin perehdytys toimi kuljettajille direktiivin mukaisena ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä. Tätä järjestelyä kiiteltiin. Konepörssi seuraa Tuoretien HCT-yhdistelmien taivalta jatkossa. Toimittaja sai kutsun tulla tutustumaan Kauko Karhu Oy:n Volvo FH750:n reiteille erityisesti talviolosuhteissa Kuopion suuntaan. Täytyy noudattaa kutsua.

Verkossa

www.volvotrucks.fi

www.tuoretie.fi

Tuoretielle Skymaster-yrityksen tuottamaa videokuvaa yhdistelmistä.

www.kayttoauto.fi/fi/trucks

Traffin myöntämät poikkeusluvat HCT-yhdistelmiin

Wetterin raskaan kaluston sivut Kokkolassa.

Lue seuraavaksi