Uutiset

Kuljetuskalusto

Kempower esittelee MCS-latausjärjestelmän

Kempower MCS

Kempower laajentaa monipuolista nopeiden DC-latausratkaisujen tarjontaansa tuomalla markkinoille megawattilatausjärjestelmänsä. Megawattilatausjärjestelmä, MCS, on yli 1 MW:n tehoille, erityisesti sähkökuorma-autoillke tarkoitettu latausjärjestelmä.

Kempowerin uusi latausratkaisu perustuu yhtiön olemassa olevaan teknologiaan, johon kuuluu Kempowerin nestejäähdytteinen Liquid Cooled Satellite ja kaksi 600 kW:n Kempower Power Unit -tehoyksikköä. Yhtiö aloittaa uuden Kempower Megawatt Charging System -latausjärjestelmän toimitukset Euroopassa vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana. Ensimmäisen Kempower MCS -toimituksen kokonaisteho on 1,2 megawattia.

”Olemme laturivalmistajana keskeisessä roolissa raskaan liikenteen sähköistämisessä. Sähkökuorma-autot yleistyvät kestävänä vaihtoehtona perinteisille polttomoottoriautoille. Raskas liikenne aiheuttaa yli 25 prosenttia tieliikenteen CO2-päästöistä. On siis selvää, että raskaan liikenteen sähköistymisellä on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Sähköinen kalusto auttaa myös yrityksiä täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset”, sanoo Kempowerin markkinointijohtaja Jussi Vanhanen.

”Sähkökuorma-autot ladataan tyypillisesti DC-pikalaturilla joko yön aikana, varikolla tai reitin varrella valtateillä. Suuremmat autot tarvitsevat tehokkaampia virtalähteitä. Kempowerin megawattilatausratkaisu palvelee eri lataustarpeita: yön aikana, varikolla ja matkan aikana tapahtuvaa latausta”, Vanhanen toteaa.

  • Kuorma- ja linja-autot aiheuttavat tällä hetkellä noin 25 prosenttia EU:n tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä ja noin 6 prosenttia alueen kokonaispäästöistä.
  • Yhdysvalloissa keskiraskaiden ja raskaiden ajoneuvojen osuus tieliikenteen kokonaispäästöistä on noin 29 prosenttia – ja noin 7 prosenttia maan kokonaispäästöistä – vaikka niiden osuus on alle 5 prosenttia kaikista liikenteessä olevista ajoneuvoista.
  • Päästöt nousevat edelleen, mikä johtuu pääasiassa maanteiden tavaraliikenteen kasvavasta määrästä.
  • Kempower arvioi hyötyajoneuvojen DC-latausmarkkinoiden keskimääräisen vuosikasvun Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa olevan 37 prosenttia vuoteen 2030 asti.

”Kempower vähentää hiilidioksidipäästöjä kaupunkialueilla patentoidulla DC-pikalatausratkaisullaan. Megawattilatausjärjestelmän toimittaminen eri puolille maailmaa ei ainoastaan paranna huomattavasti raskaan liikenteen latausinfraa, vaan on myös keskeisessä roolissa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, mikä auttaa osaltaan pelastamaan planeettamme tulevaisuutta”, Vanhanen toteaa.

Kempower latausasema

”Uuden megawattilatausjärjestelmä myötä tuomme markkinoille teknologian, jonka avulla raskaasta liikenteestä voidaan kehittää puhtaampaa. Lataus tulee olemaan nopeinta, mitä kuljettajat ovat koskaan kokeneet, ja raskaiden ajoneuvojen omistajat voivat luottaa luotettavaan lataukseen silloin ja siellä, missä he sitä tarvitsevat”, Vanhanen sanoo.Lue seuraavaksi