Uutiset

Kuljetuskalusto

Kelirikkokausi on alkanut

Kelirikosta varoittava liikennemerkki

Teiden kelirikkokausi on alkamaisillaan Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Koska talvi alkoi aikaisin ja routaantumisaika oli pitkä, tierakenteet ja tieympäristö ovat syvästi jäässä. Vaikka Etelä-Suomessa talvi oli kylmä ja runsasluminen, kelirikkokeväästä odotetaan melko tavanomaista.

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan ennustetaan hieman viime vuotta vaikeampaa kelirikkokevättä. Pidemmällä tarkasteluvälillä kelirikkokeväästä odotetaan varsin tavanomaista. Varsinais-Suomen ja Satakunnan kelirikkotilanne näyttää kuitenkin useita muita maakuntia helpommalta.

Tämänhetkiset ennusteet lupaavat Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon hieman keskivertoa helpompaa kelirikkokevättä.

Pirkanmaalla syksyn sateitten takia maaperään jäi runsaasti vettä, eivätkä tierungot ehtineet kuivua ennen pakkaskauden alkua. Vettä voi olla runsaitakin määriä sitoutuneena tierakenteeseen, ja talven pitkien pakkasjaksojen myötä tiestö on routaantunut syvälle. Aikaisin alkanut talvi ja lumisateet lisäävät sulaessaan tien rakenteiden vesikuormaa, joka taas heikentää sen kantavuutta. Näistä olosuhteista huolimatta alueelle on odotettavissa tavanomainen kelirikkokevät.

Pohjalaismaakuntiin ennustetaan tavanomaista kelirikkoa. Ennuste perustuu kuluneen talven säätietoihin.

Kelirikosta on jälleen odotettavissa Lapin tiestöllä muuta maata vaikeampaa. Kelirikon muodostuminen riippuu paljon kevään tulevista säistä.

Päällystettyjen teiden reikiä paikataan öljysoralla. Kuva: Ely-keskus

Säät vaikuttavat kelirikon muodostumiseen

Kelirikon muodostuminen riippuu hyvin paljon kevään tulevista säistä. Esimerkiksi kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset helpottavat kelirikkotilannetta. Kelirikkoa torjutaan oikea-aikaisesti toteutetuilla sohjo-ojien tekemisellä, kelirikkomurskeella sekä lanauksella. 

Kelirikosta varoitetaan kelirikkomerkein. Eri teiden ja jopa tieosien välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen takia aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

Tiestölle mahdollisia painorajoituksia

Tien kunto arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sorateille ja alemman tieverkon päällystetyille teille voidaan asettaa painorajoituksia, joista varoitetaan painorajoitusmerkein. Painorajoitetuilla teillä sallitaan poikkeuksena rajoituksesta vain välttämättömät raskaan liikenteen kuljetukset, kuten esimerkiksi hälytys- ja tienpitoajoneuvot, säännölliset linja-autovuorot, elintarviketuotannon kuljetukset sekä muita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kuljetuksia. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen tilapäisen poikkeusluvan painorajoitetulle tielle.Lue seuraavaksi