Uutiset

Kuljetuskalusto

Infra ry: Yritystoiminnassa käytettävän kevyen polttoöljyn hinta alas veronalennuksella

Polttonesteiden raju hinnannousu on ajanut akuuttiin kriisiin myös konepalveluissa ja infraurakoinnissa toimivia yrityksiä. Sujuvan ja turvallisen arjen kannalta kriittiset alat tarvitsevat täsmäapua. Sellaisena toimisi yritystoiminnassa käytettävän kevyen polttoöljyn väliaikainen veronalennus, ehdottaa InfraI.

Konepalvelu- ja infra-alalla toimivat yritykset ovat avainroolissa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaajina. Työkonevaltainen ala vastaa muun muassa väylien talvihoidosta kuten aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä vesi- ja jätehuollosta. Yritykset ovat myös osa energialaitosten, tehtaiden ja kaivosten prosessia vastaten esimerkiksi materiaalilogistiikasta.

”Käytännössä nopein tapa varmistaa niiden ja sitä kautta yhteiskunnan häiriötön toiminta on laskea yritystoiminnassa käytettävän kevyen polttoöljyn veroa siihen asti, kunnes polttonesteiden hinta on jälleen normalisoitunut”, Infrann toimitusjohtaja Paavo Syrjö sanoo. 

Valtiovarainministeriö tiedotti perjantaina hallituksen määräaikaisista täsmätoimista, joilla vastataan energian hintojen nousuun. Toimet painottuvat tiedotteen mukaan erityisesti liikenteeseen ja kohdistuvat kotitalouksiin, ammattiliikenteeseen sekä maatalouden yrittäjiin. 

”Listasta unohtuivat konepalveluissa ja infraurakoinnissa toimivat yritykset. Näillä työkonevaltaisilla aloilla polttoaineena yleisesti käytetyn kevyen polttoöljyn hinnannousu on ollut kaikkein rajuinta. Sen seurauksena moni alan yritys on ajautunut akuuttiin kriisiin”, Syrjö kertoo. 

Polttonesteiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti reilussa vuodessa. Lokakuusta 2020 tammikuuhun 2022 kevyen polttoöljyn hinta nousi Tilastokeskuksen mukaan peräti 64 prosenttia. Dieselin hinta nousi samalla aikavälillä 43,5 prosenttia. 

”Tuemme ammattidieselin käyttöönottoa, mutta se ei ole ratkaisu kevyttä polttoöljyä käyttäville työkonealoille, eikä kaiken ammattiliikenteenkään osalta ratkaisu akuuttiin ongelmaan”, Syrjö huomauttaa.


Lue seuraavaksi