Uutiset

Kuljetuskalusto

Ilman kunnon tieverkkoa ympäristötavoitteet puolitiehen

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää EU:n Suomelle asettamia päästövähennystavoitteita kovina. Kuljetusalan edunvalvoja muistuttaa, että porkkana on keppiä tehokkaampi haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitaan hyväkuntoinen tieverkko ja sujuva liikenne, jotta yritysten ekologisista valinnoista saadaan täysi hyöty.

Liikenteessä tavoitellaan noin 3,6 miljoonan tonnin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Tähän tarvitaan laajaa keinovalikoimaa, joista maanteiden tavaraliikenteen yritykset voivat valita itselleen soveltuvimmat. Niistä moni ei edellytä yrityksiltä erillisiä investointeja.

Kalustoon ja ajotapaan liittyvät toimet
·         Vähäpäästöinen, tehtävään sopiva kuljetuskalusto
·         Ennakoiva ajotapa, turhat jarrutukset ja kiihdytykset pois
·         Automaatio ja nk. rullaava ajotekniikka – polttoaineen kulutuksen lasku jopa 3 prosenttia
·         Ajonopeuden alentaminen – polttoaineen kulutuksen lasku jopa 9 prosentilla
·         Moottorin ja renkaiden ennakoiva huolto

Kuljetusten älykäs johtaminen
·         Täyttö- ja käyttöasteet mahdollisimman ylös
·         Volyymihyödyt kuljetuskaluston mitta- ja massavalinnoilla
·         Ennakoiva reitti- ja aikataulusuunnittelu
·         Kiire pois toiminnasta
·         Kuljettajien koulutus energiatehokkaaseen kuljettamiseen
·         Ajotavan seuranta, kannustavat ja korjaavat toimenpiteet
·         Hiilijalanjäljen mittaus

SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen muistuttaa, että veroratkaisuilla kuljetusyrityksiä voidaan ohjata biopolttoaineiden käyttäjiksi. Kuljetusten käyttö- ja täyttöasteiden nostamiseen paras keino olisi sähköisen rahtikirjan laajamittainen käyttöönotto. Tämä vaatisi Suomelta kansainvälisen rahtikirjasopimuksen ratifiointia ja käyttövelvoitetta kansallisessa liikenteessä. Lehtonen painottaa myös tiestön kunnon merkitystä ympäristön kannalta:

–          Jokainen ajoneuvoyhdistelmän turha pysähdys ja liikkeellelähtö kuluttaa 2 litraa polttoainetta.
Fiksulla ajotavalla 100 kilometrin matkalla saavutettu polttoainesäästö voi lähteä kertalaakista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tutkii parhaillaan nk. HCT-poikkeuslupien eli nykyistä painavampien ja pidempien ajoneuvoyhdistelmien vaikutuksia ympäristöön. SKAL vaatii hallitukselta ratkaisuja kuljetuskaluston tulevista enimmäismitoista ja -massoista hyvissä ajoin ennen HCT-lupajakson umpeutumista. Kuljetusyritykset tarvitsevat riittävästi aikaa liiketoimintapäätösten tekemiseen.

–          Erityisesti kuljetuskaluston pituuden kasvattamisella voi olla iso merkitys päästötavoitteiden
saavuttamisessa, Iiro Lehtonen toteaa.

Lisää aiheesta: Maanteiden tavaraliikenteen päästövähennystoimet

Lue seuraavaksi