Uutiset

Kuljetuskalusto

Hiab – kuinka pioneerista syntyi globaali toimija

Suuren yleisön ja osin myös automiestenkin suussa kappaletavaranosturit merkistä riippumatta tunnetaan hiiappina. Mutta kuinka ruotsalaisen suksitehtailija Eric Sundinin keksintö onnistui mullistamaan kuormankäsittelyn?

Kuorma-autoliikenteen ensimmäisinä vuosikymmeninä kuormankäsittely tehtiin paljolti miestyövoiman turvin. On kuitenkin helppo uskoa, että hiekan lapioinnin ja propsien nostelun lomassa tehtiin myös ennakkoluulotonta tuotekehitystä lastaus- ja purkaustapahtumien helpottamiseksi. Yhtäällä hahmoteltiin vaijereihin ja vinttureihin perustuvia ratkaisuja, toisaalla nähtiin hydrauliikan tuomat edut.

Tänään, lähes vuosisata myöhemmin lienee mahdotonta nimetä ensimmäisen lastaamista helpottaneen laitteen kehittäjää tai valmistajaa, koska aiheen parissa paini varmasti lukematon joukko aikakauden automiehiä monella eri markkina-alueella. Ruotsin Hudiksvallissa 1900-luvulla vaikuttanut suksitehtailija Eric Sundin on kuitenkin yksi ensimmäisistä ennakkoluulottomista keksijöistä, joka osasi ja uskalsi tehdä kuormankäsittelyä helpottavasta, auton voimanottoa hyödyntävästä nosturista kaupallisen tuotteen.

Suksitehtailijana Sundin osti huomattavan määrän koivutukkia suksien raaka-aineeksi. Myös ennakkoluulottomana keksijänä kunnostautunut Sundin näki koivutukkien käsittelyn vaikeana ja raskaana, minkä vuoksi hän aloitti hydrauliikkaan perustuvan nosturin kehittämisen. 

Sundinin kehittämä ja autosta käyttövoiman ottava nosturi osoittautui käytössä toimivaksi, mikä antoi pontta laitteen edelleen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Kumppanikseen Sundin löysi Hudiksvallissa vaikuttaneen Einar Friskin, joka Sundinin tavoin sijoitti 50 000 kruunun alkupääoman Hydrauliska Industri AB:n perustamiseksi.

Vuonna 1944 perustetun yrityksen tuotevalikoima koostui ensimmäisinä vuosina lähinnä hydraulikäyttöisistä puristimista ja tunkeista sekä sylintereistä. Kuorma-autojen ja kuljetuskaluston merkitys kasvoi kuitenkin alati ja lähellä Sundinin kotipaikkaa sijainneessa pajassa tehtiin myös lukuisia päällirakenneasennuksia, kuten kippaavia lavoja. 

Hydrauliikkaan nojaavat laitteet vaativat myös hydraulipumpun, joiden valmistus alkoi Hudiksvallissa jo vuonna 1945. Tuotannon pyöriessä kiivaana kehitettiin myös hydraulista nosturia enemmän tai vähemmän aktiivisesti.

Vuonna 1947 aika ja tuote olivat kypsiä varsinaiselle lanseeraukselle. Nostokapasiteetiltaan 1000 kilon Hiab 19 oli yrityksen ensimmäinen sarjavalmisteinen nosturi, jossa hyödynnettiin sekä hydrauliikkaa että vaijereita. Nosturi sai vielä saman vuoden aikana uuden tyyppimerkinnän 190, minkä jälkeen uutta tuotetta lähdettiin esittelemään messuille Tukholmaan. 

Asiakkaiden vastaanotto osoittautui kuitenkin hyvin varovaiseksi ja kaupankäynti yhdessä tuotannon kanssa käynnistyi verkkaisesti. Talouselämän pyörien pyörähtäessä 1950-luvun alkupuolella nopeampaan käyntiin heräsi myös asiakkaiden kiinnostus vastikään päivitettyyn Hiab 193-nosturiin. Myynti- ja tuotantomäärät alkoivat tämän seurauksena kehittyä toivotulla tavalla, mikä näkyi niin liikevaihdon kuin henkilökunnankin määrän nopeassa kasvussa.

Sundinin ja Friskin perustama konepajayritys oli aktiivinen myös vientimarkkinoilla jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Vuonna 1950 noin puolet 1,7 miljoonan kruunun liikevaihdosta kertyi ulkomaanviennistä, jonka kasvulle oli vaikea nähdä rajoja.

Ensimmäiset nosturit olivat rakenteeltaan hyvin yksinkertaisia ja niitä tarjottiin sekä puutavarakuljetuksiin että kappaletavarakuljetuksiin. 1950-luvun puolivälin jälkeen astuttiin kuitenkin uudelle aikakaudelle tuomalla markkinoille ensimmäinen kappaletavarakuljetuksiin suunniteltu Hiab 170 Elefant -nosturi. Hetimiten tämän jälkeen markkinoille tuotiin myös ensimmäinen puutavarakuljetuksiin räätälöity Hiab 175, joka rakenteensa puolesta perustui paljolti kappaletavaranosturiin. Huomattavin ero löytyi puomista, joka tarjosi kappaletavaranosturia suuremman ulottuvuuden. Lähtökohtaisesti puutavaran käsittelyyn suunniteltujen nostureiden aika alkoi vasta 1960-luvun alkupuolella.

Hiab oli tuotteillaan saanut vahvan jalansijan monella eri markkina-alueella jo 1960-luvulle tultaessa, joskin varsinainen läpimurto oli vielä edessä. Vuonna 1965 esitelty Hiab 174 hätkähdytti alan toimijat patentoidulla nivelpuomirakenteella, joka mahdollisti nosturin niputtamisen. Aiemmissa malleissa nosturin puomille piti varata tilaa kuorman kyljestä tai päältä.

Hiab 174:n viitoittamalla tiellä jatkettiin pitkälle tulevaisuuteen, sillä merkin kaikkien aikojen suosituimmat mallit 550 ja 650 perustuivat paljolti tähän vuonna 1965 esiteltyyn perusrakenteeseen. Valmistajan mukaan näitä kapasiteetiltaan 5 ja 6 tonnimetrin luokkaan asettuneita nostureita valmistettiin kaikkiaan noin 100 000 kappaletta.

Vuonna 1965 esitelty Hiab 174 yhdessä seuraajiensa 550 ja 650 -mallien kanssa on yksi pisimpään tuotannossa säilyneistä nostureista. 1980-luvun alkupuolelle jatkuneen tuotannon aikana Hudiksvallissa valmistettiin yli 100 000 perusrakenteeltaan yhtäläistä nosturia.

Omaa kieltä tuotteiden lujuudesta ja vahvuudesta kertoo näiden ajalleen tyypillisten oranssien apumiesten uurastuksen jatkuminen edelleen. Aktiivikäytössä norsulogolla varustettuja oranssinsävyisiä nostureita nähdään enää harvemmin, joskin sekundäärisissä toimissa muun muassa maatalouskäytössä 550 ja 650-nostureita tapaa edelleen varsin usein. Hiabin markkinaosuuden kasvu on tapahtunut osin kasvun kautta, osin kilpailijoiden kanssa tehtyjen yrityskauppojen ja fuusioiden kautta. Ensimmäinen merkittävä askel yhdistymisten saralla tapahtui jo vuonna 1967, jolloin Skellefteåssa toiminut ja markkinoilla vahvan aseman saavuttanut AB Bröderna Forslund & Co. fuusioitui Hiabin kanssa. Kahdesta toimijasta syntyi vahva Hiab-Foco AB.

Uusien teknisten ratkaisujen ohella valmistajat ovat tuoneet markkinoille myös kooltaan suurempia nostureita. Ensimmäinen Hiab-nosturi tarjosi yhden tonnin nostokyvyn, tänään valikoima ulottuu lähes 100 tonnin nostureihin saakka.  Asemansa vahvistamiseksi kooltaan suurempien nostureiden sarjassa päätyi Hiab-Foco ostamaan espanjalaisen, sektorillaan tunnetun Talleres Valman -tehtaan vuonna 1977.

Yksi Hiabin historian suurimmista muutoksista koettiin 1980-luvun alkupuolella, jolloin tuttu oranssi sävy vaihtui mustaksi. Uuden nosturimalliston mukanaan tuomia muutoksia haluttiin korostaa myös uudella, nykyisin hyvinkin tunnetuksi tulleella sävyllä. 

Tänään, 70 vuotta Hydrauliska Industri AB:n perustamisen jälkeen on Hiab yksi maailman tunnetuimmista kuormankäsittelyratkaisujen valmistajista. Eric Sundinin ja Einar Friskin aloittama kahden miehen konepajayritys on historiansa aikana kasvanut ja kehittynyt globaaliksi toimijaksi, joka työllistää tänään 2800 alan ammattilaista maailman kaikilla mantereilla. 

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi