Uutiset

Kuljetuskalusto

FuelWatch – Volvon tapa ajaa taloudellisemmin

FuelWatch on paketti ajatuksia ja keinoja polttonestetalouden parantamiseksi ja yrityksen kannattavuuden lisäämiseksi. Konseptissa on vähän uutta, oikeastaan juuri tuo konsepti. Taloudellinen ajaminen ja kaluston oikea valinta ovat vanhoja keinoja taloudellisuuden tavoittelussa.

Volvo Trucksin palvelukonsepti FuelWatch keskittyy tekijöihin, joilla voidaan vaikuttaa polttoainetaloudellisuuteen. Ajoneuvon optimoinnin ohella konseptiin kuuluu ennakoivaa huoltoa, tehokkuutta parantavia päivityksiä, seurantaa, kuljettajakoulutusta ja konsultointia.

”Näemme kuljetusyrittäjällä entistä suurempaa tarvetta panostaa toiminnassaan tehokkuuteen ja kulujen pienentämiseen, mikä vaatii ajoneuvotoimittajalta aikaisempaa laajempaa palvelutarjontaa. Volvo on kautta aikojen valmistanut teknisesti laadukkaita ja suorituskykyisiä autoja, mikä ei tulevaisuudessa enää riitä. Meidän on jatkossa keskityttävä entistä enemmän myös pehmeämpiin tekijöihin, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan heidän toiminnallista tehokkuutta ”, kertoo Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Lars Erik Forsbergh.

Polttonestetalouden tavoittelussa on monta yksityiskohtaa, joihin voidaan vaikuttaa jo pienillä teoilla. Ajoneuvon optimointi on ensiaskel oikeaan suuntaan.

”Usein asiakas haluaa uuden ajokin olevan edellisen kaltainen, vaikka valikoimasta saattaisi löytyä paremmin asiakkaan tarpeet täyttävä vaihtoehto. Myyjän on kaupanteon aikana haastettava asiakas miettimään ratkaisujensa mielekkyyttä”, pohtii Volvon Vesa Soppi, jonka mielestä myyjän ja asiakkaan välinen yhteistyö ajoneuvon hankinnan alkumetreillä on aikaisempaa tärkeämpää. Alan on etsittävä uusia keinoja menestyksen tavoittelussa, vanhoihin toimintamalleihin tukeutuminen ei vie kehitystä eteenpäin.

Myös ennakoivalla ajotavalla ja koulutuksella saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. – Kuljettajalla on edelleen se ratkaiseva lenkki ajotavassa ja polttoaineenkulutuksessa

Kuorma-auton ja kuljettajan lisäksi kokonaistaloudellinen ajo vaatii jatkuvaa seurantaa. Volvo Trucksin reaaliaikainen Dynafleet- tietojärjestelmä tarkkailee sekä auton että kuljettajan toimintaa ja tuottaa raportteja, joista on helppo nähdä potentiaaliset kustannusten säästökohteet. Ympäristötietoisuus lisääntyy myös kuljetuspalveluiden ostajien parissa, mikä taasen edellyttää yrittäjiltä aikaisempaa kattavampaa raportointia muun muassa koulutuksesta, käytetystä polttoaineen määrästä ja kuljetetuista tavaramääristä.

Volvon kokemusten perusteella pelkkä kuljettajakoulutus ei yksin riitä.

”Ilman jatkuvaa seurantaa saattaa koulutuksen tuoma taloudellinen ajotapa vaihtua huomaamatta siihen aikaisempaan”, muistuttaa Soppi, jonka mukaan seuranta ja avoin tiedotus johtavat helposti kuljettajien väliseen kilpailuun taloudellisessa ajamisessa. Samalla Soppi muistuttaa myös palkitsemisen merkityksestä. ”Kuljettaja on se, joka sen polttoainelitran säästää, joten hänet on muistettava palkita hyvin tehdystä työstä”.

Asiakaskokemuksien ja tutkimuksien perusteella polttoaineen kulutusta voidaan pienentää FuelWatch-konseptia käyttämällä noin viidellä prosentilla ja monessa tapauksessa säästö on ollut jopa suurempi. Keskimäärin suora kustannussäästö vuodessa on tällöin noin 4000 euroa autoa kohden suoritealasta ja tehtävästä riippuen.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi