Uutiset

Kuljetuskalusto

Ekorekka vähentää päästöjä jopa 40 prosenttia

Ekorekka, HCT kokeilu

Merkittävään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä konttiliikenteen ekorekkakokeilu käynnistyy Suomessa marraskuussa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi 19.11.2013 viiden vuoden kokeiluluvan yhdelle Speed Oy:n suurikapasiteettiselle moduuliyhdistelmälle. Liikennöinti aloitetaan reitillä Vuosaaren satama – Lahti – Vuosaaren satama.

Ekorekkakokeilu on uusi toimintamalli, jonka tavoitteeksi on asetettu hiilidioksidipäästöjen vähentäminen jopa 40 prosenttia perinteisiin kuljetusmuotoihin verrattuna. Tavoitteen uskotaan olevan realistinen, sillä Ekorekka-yhdistelmä voidaan niin kutsutussa sisämaanterminaalissa jakaa kahdeksi normaaliksi trailer-yhdistelmäksi.

”Tarpeettomat tyhjien konttien kuljetukset vähenevät tämän avulla merkittävästi. Samalla ympäristö kuormittuu vähemmän ja kuljetustehokkuus nousee, mikä kasvattaa osaltaan myös elinkeinoelämän kilpailukykyä”, hankkeen koordinaattorina toimivan Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rantanen kertoo.

Kokeilun tavoitteena on ajoneuvossa olevan tietojärjestelmän avulla tuottaa yksityiskohtaista tietoa muun muassa polttoainetaloudellisuudesta, päästötasoista ja autokaluston kyvystä käyttää biopolttoaineita.

Ekorekan kokonaismassa on maksimissaan 80 tonnia ja pituus 33,5 metriä.  Akselipainot, kääntyvyys ja korkeus eivät poikkea normaaleista yhdistelmistä, joten muutoksia tiestöön, liittymiin, alikulkuihin tai siltoihin ei tarvita.

Osa kansainvälistä tutkimustyötä

Vastaavanlaista yhdistelmää on testattu aiemmin Ruotsissa ja tutkimustulokset ovat olleet lupaavia. Nordisk Vägforumin raportin 1/2013 mukaan ekorekka on ollut menestys liikenneturvallisuudelle ja vähentänyt merkittävästi ympäristövaikutuksia kuljetettua tonnikilometriä kohden.

Ekorekkakokeilu kytkeytyy kansainväliseen tutkimus- ja kehitystyöhön ja sitä on valmisteltu Suomessa lähes neljä vuotta. Työryhmässä ovat mukana merikonttikuljetuksiin erikoistunut kuljetusliike Speed Oy, raskaiden ajoneuvojen ja dieselmoottoreiden valmistaja Volvo Finland Ab, perävaunuvalmistaja Närko Oy ja polttoainetoimittaja Neste Oil Oyj.

Koordinaattorina toimii Suomen ympäristöteknologiaklusterin vetovastuussa oleva Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Lue seuraavaksi