Uutiset

Kuljetuskalusto

Destia valmiina talvihoitokauteen

Destian talvihoitokalusto on jälleen valmiina torjumaan liukkauden ja puhdistamaan lumen tiestöltä, kun maanteiden talvihoitokausi käynnistyy tiistaina 1. lokakuuta.

”Tiestön talvihoidossa tärkeää on keliolojen ennakointi, valmius toimenpiteisiin ja oikea-aikaisesti tehdyt toimenpiteet. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Kelikeskus ennakoi sään, ja me Destiassa yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistamme, että tiestö pysyy hyvässä kunnossa säästä riippumatta”, kertoo Destian Infrahoidosta vastaava johtaja Seppo Ylitapio.

Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Kelikeskus päivystää 24 tuntia vuorokaudessa talven jokaisena päivänä. Yli kymmenvuotisen yhteistyön ansiosta muuttuviin sää- ja keliolosuhteisiin voidaan reagoida hälyttämällä auraus- ja liukkaudentorjuntatiimit liikkeelle ennakoidusti juuri oikeaan aikaan.

Kelikeskuksen tuottamat tehostetut ennuste- ja hälytyspalvelut auttavat töiden suunnittelussa ja olosuhteiden ennakoinnissa, mikä vähentää vaarallisten kelitilanteiden määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Analysoinnin apuna käytetään muun muassa kelikameroita, keli- ja säähavaintoja, satelliitti- ja tutkakuvia sekä tiesäämalleja.

”Hälytyspalvelujärjestelmän ansiosta liukkauden torjunta on myös entstä ympäristöystävällisempää. Oikea-aikaisilla tiestön hoitotoimenpiteillä optimoidaan suolan käyttö ja vältytään suolauskierteeltä. Lisäksi tiestönhoitokalusto voidaan ohjata nopeammin ja tarkemmin alueille, joissa kalustoa kulloinkin tarvitaan”, summaa Destian kelikeskuspäällikkö Jere Kangas.

Destian hoidossa 48 600 kilometriä tiestöä

Destian markkinaosuus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) kilpailuttamien maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 59 prosenttia. Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä noin 48 600 kilometriä, josta kevyen liikenteen väyliä on yhteensä noin 3 050 kilometriä. Lisäksi Destialla on muiden asiakkaiden kanssa noin 25 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea.

ELY-keskukset määrittelevät tiestöllä tarjottavan laatutason. Destia vastaa hoidossaan olevien teiden ympärivuotisesta kunnossapidosta – talvihoitoon liittyen liukkauden torjunnasta, lumen ja sohjon poistosta, lumi- ja jääpolanteen tasaamisesta sekä liikennemerkkien ja opasteiden puhdistamisesta laatuvaatimusten mukaisesti. Toiminnan lopputulosta seurataan jatkuvalla laaduntarkkailulla. Destia vastaa tilatun palvelutason tuottamisesta sekä toimiensa raportoinnista ELY-keskuksiin reaaliaikaisesti.

Lue seuraavaksi