Uutiset

Kuljetuskalusto

Automaatio muuttaa ammattikuljettajan roolia

Ajoneuvoteknologian nopea kehittyminen ja erilaisten kuljettajan tukijärjestelmien yleistyminen muuttavat raskaan liikenteen kuljettajan työtehtäviä ja roolia. Trafin uudessa,

Arkistokuva – Konepörssi

ammattikuljettajien osaamistarpeita automaattiliikenteessä kartoittavassa tutkimuksessa tarkasteltiinkin, mitä muutoksia automaation yleistyminen toisi ammattikuljettajien koulutukseen ja pätevyyksiin.

”Esimerkkejä jo käytössä olevista osa-automaatiojärjestelmistä ovat mukautuva vakionopeudensäädin, kaistalla pysymisen avustin ja automaattinen hätäjarrutus. “Tällaisten järjestelmien yleistyminen vaikuttaa merkittävästi kuljettajan tehtäviin ja siihen, miten kuljettaja hahmottaa ja ymmärtää roolijaon itsensä ja ajoneuvon automaattisten järjestelmien välillä. Kuljettajan on ymmärrettävä järjestelmän toimintaa sekä tunnettava olosuhteet, joissa järjestelmä on toimintakykyinen”, sanoo yksikönpäällikkö Eetu Pilli-Sihvola.

Automaation yleistymiseen vaikuttaa kaluston uusiutumisnopeus, joka on lyhimmilläänkin kolmesta neljään vuotta. Ehdolliset automaatiojärjestelmät, joissa järjestelmä havainnoi ympäristöä, mutta kuljettaja on edelleen vastuussa ja valmiina ottamaan ajoneuvon hallintaansa, eivät näin ollen juuri vaikuta kuljettajien osaamistarpeisiin seuraavien viiden vuoden aikana.

Matalamman automaatiotason järjestelmien käyttöön tulisi antaa koulutusta

Matalamman automaatiotason kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat sen sijaan jo laajasti käytössä tai tulossa uuteen kalustoon. Tutkimuksessa katsotaan, että tällaisten järjestelmien käytön opetus tulee sisältyä ammatillisen osaamisen koulutukseen. Kaluston merkki- ja mallikirjavuuden takia osaaminen saavutetaan tehokkaimmin maahantuojien ja kuljetusoperaattorien antamalla perehdytyksellä ja varmistetaan, että kuljettajalla on ajantasainen osaaminen kuljettamansa ajoneuvon osalta.

”Kaiken kaikkiaan liikenteen automaatio luo kuljetusliiketoimintaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Sen avulla on mahdollista parantaa yritystoiminnan taloudellista kannattavuutta, kehittää toiminnan organisointia sekä parantaa liikenneturvallisuutta, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä”, sanoo kehityspäällikkö Mikko Västilä.

AULA – selvitys ammattikuljettajan osaamistarpeista automaattisessa liikenteessä -tutkimuksen on tehnyt TTS. Tutkimus keskittyy muutoksiin, joita todennäköisesti tapahtuu raskaan liikenteen ajoneuvokalustossa ja kuljetusjärjestelmissä vuosina 2017–2021 sekä siihen, millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on ajo-oikeus- ja koulutusvaatimuksiin.

Lue seuraavaksi