Uutiset

Kuljetuskalusto

Alleajosuojiin vain hyväksyttyjä rakenteita

TMT alleajsuoja

Raskaiden ajoneuvojen alleajosuojiin, erityisesti niiden asentamiseen liittyvät lainopilliset seikat muuttuvat marraskuussa. Lakimuutoksen jälkeen alleajosuojissa voidaan hyödyntää ainoastaan kokonaisuutena hyväksyttyjä komponentteja.

Suomessa on tunnetusti laaja-alainen joukko ajoneuvorakentajia ja varustajia, jotka toteuttavat asiakkaiden peräänkuuluttamia yksilöllisiä ratkaisuja. Yleismaailmallisella tasolla kuljetaan kuitenkin kohti suurempia sarjoja, jolloin yksilöllisyyden toteuttaminen on aina vain vaikeampaa.

Marraskuussa voimaan astuvat määräykset vaikuttavat raskaiden ajoneuvojen sivu- ja taka-alleajosuojien suunnitteluun ja asentamiseen. Pikku e:n aikana hyväksyntä on vaadittu ainoastaan alleajosuojalta, käytännössä siis takapuskurilta tai sivusuojaprofiililta. Käytännön tasolla tämä on antanut ajoneuvovalmistajille ja -rakentajille mahdollisuuden rakentaa kiinnikkeet parhaaksi katsomallaan tavalla.

Marraskuussa voimaan astuvan lain myötä tyyppihyväksyntä vaaditaan varsinaisen alleajosuojan ohella myös käytettäviltä kiinnikkeiltä.

”Hyväksyntä vaaditaan nyt siis yksittäisen komponentin sijaan kokonaisuudelta, joka koostuu varsinaisen alleajosuojan ohella kaikista käytettävistä kiinnikkeistä”, valottaa TMT Malinen Oy:n liiketoimintajohtaja Jari Nygård uuden ison E4-hyväksynnän mukanaan tuomia vaikutuksia.

Laskelmien kautta hyväksytty

Ajoneuvovarusteiden suunnittelussa ja valmistamisessa pitkän päivätyön tehneessä TMT Malinen Oy:ssä on työskennelty uusien määräysten mukaisten alleajosuojakokonaisuuksien valmistelussa ja hyväksynnässä kohta parin vuoden ajan. Tuotteiden valmistajalla on mahdollisuus todeta kokonaisuuksien lujuus joko testaamalla tai laskelmien kautta. TMT Malisella päädyttiin laskelmiin perustuvaan vaihtoehtoon, joka sekin on vaatinut huomattavan määrän resursseja.

”Taka-alleajosuojaan meillä on tarjolla vaihtoehto kiinnikkeineen, joka säätömahdollisuuksiensa ansiosta soveltuu useimpiin käytössä oleviin ajoneuvoihin. Sivualleajosuojaksi on hyväksyttynä alumiiniprofiili ja siihen seitsemän erilaista kiinnitystapavaihtoehtoa. Alleajosuojien lisäksi valikoimassamme on lukuisia työkalu- ja vararengaslaatikoita, jotka täyttävät määräykset hyväksyttyjä kiinnikkeitä käytettäessä”, avaa Nygård yrityksen tuotevalikoimaa.

Uusien määräysten myötä tuotteisiin on tehty myös lukuisia pieniä, paikoin suurempiakin uudistuksia. Muun muassa laatikoiden kannet yhdessä niiden saranoinnin ja lukitusten kanssa on uudistettu vastaamaan muuttuvia vaatimuksia. Samalla myös alleajosuojissa käytettävä valikoima on kasvanut muun muassa muovisilla suojapaloilla, joilla peitetään muutoin teräviä sahauspintoja.

Vaatimuksena iso-E

Marraskuussa voimaan astuva uudistus vaikuttaa uusiin, määräpäivän jälkeen ensirekisteröitäviin autoihin ja perävaunuihin. Muutoksen jälkeen kaikissa ensirekisteröitävissä ajoneuvoissa saa käyttää vain ja ainoastaan E4-hyväksyttyjä kokonaisuuksia, joissa käytettävät komponentit on merkittävä siitä kertovalla tunnisteella. Siirtymäaikana tunnisteena on mahdollista käyttää esimerkiksi tarraa, mutta myöhemmin osiin vaaditaan lähtemättömästi tehty stanssaus.

Komponenttien valmistamiselle asetetaan nyt verrattain tiukat vaatimukset, jotka asennuksen ja sen suorittajan suhteen ovat hyvin löyhät. Hyväksyttyjä alleajosuojia saa asentaa kuka tahansa, kunhan asennustyö tehdään ohjeissa annetulla tavalla. Nyt tehtävät muutokset koskevat yksinomaan käytettäviä kokonaisuuksia ja niiden hyväksyntöjä, kaikki mitoitukset ja asennukseen liittyvät yksityiskohdat säilyvät entisellään.

”Yksilöllisten ratkaisujen valmistaminen itse tehtyjen kannakkeiden turvin on jatkossa vaikeaa. Hyväksyttyjä osia käyttämällä asennus sen sijaan käy aiempaa helpommin, mikä omalta osaltaan helpottaa myös pienten valmistajien toimintaa”, summaa Nygård, joka uskoo muutoksen synnyttävän melkoisen määrän epätietoisuutta ainakin katsastustoimipaikoilla.

”Huomattava seikka on sekin, että alleajosuoja on mahdollisen vaurion jälkeen uusittava ensirekisteröintihetkeä vastaavaan kuntoon”, päättää Nygård.

Turvallisuusasetus sen muuttaa

Marraskuussa voimaan astuva, alleajosuojien hyväksyntään liittyvä muutos johtuu samaan aikaan voimaan astuvasta EU:n turvallisuusasetuksesta 661/2009. Suomen kansallista autoasetusta 1248/2002 muuttavan asetuksen 252/2013 liitteen 1 mukaan taka-alleajosuoja ja sivusuoja tulee olla tyyppihyväksytty 1.11.2014 alkaen.

”Jos auton varustaja hakee valmistamalleen tuotteelleen, esimerkiksi taka-alleajosuojalle tyyppihyväksyntää, silloin turvallisuusasetuksella 661/2009 on se merkitys, että tyyppihyväksyntä on tehtävä E-säännön 58 mukaan. Käytännössä tämä vaatii kokonaisuuden hyväksyntää. Direktiivin 70/221/ETY mukaista tyyppihyväksyntää ei voi asetuksen 661/2009 voimaantulon jälkeen enää tehdä. Poikkeuksena edelliseen on aikaisemmin myönnetyn tyyppihyväksynnän laajentaminen, mikä voidaan edelleen tehdä direktiivin mukaan tyyppihyväksytylle alleajosuojalle. Tämä johtuu siitä, että EU-asetuksella 661/2009 kumotaan suurin osa EU-direktiiveistä ja tilalle jäävät UN ECE -säännöt. Tekniset vaatimukset näissä molemmissa säädöksissä ovat aika lähellä toisiaan”, valottaa Trafin tarkastaja Petteri Hietala taustaa muutokselle.

Hietalan mukaan autoasetuksen liitteessä 8 on annettu poikkeuksia tyyppihyväksyntäpakkoon, mikäli ajoneuvo esitetään yksittäishyväksyntään. Taka-alleajosuojan tai sivusuojan tyyppihyväksynnän sijaan voidaan hyväksyä ilmoitetun tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan antama testiraportti. ”Alleajosuojien kiinnitysraudat ovat aina kuuluneet E-säännön 73 tai 58 mukaiseen testiohjelmaan, jonka tutkimuslaitos tai hyväksytty asiantuntija tekee ja näin on ollut jo kauan aikaa sitten”, muistuttaa Hietala päätteeksi.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi