Uutiset

Kuljetuskalusto

Ajokorttien myöntäminen Trafin tehtäväksi

Ajokorttien ja eräiden lupien myöntäminen esitetään siirrettäväksi poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille vuoden 2016 alusta lähtien. Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 4. joulukuuta 2014. Hallitus esittää, että poliisin sijaan Trafi myöntäisi jatkossa ajokorttiluvat ja ajokortit, opetusluvat, moottoripyörän harjoitusluvat, liikenneopettajaluvat, taksinkuljettajien ajoluvat ja vammaisten pysäköintiluvat. Erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista luovuttaisiin uudistuksen yhteydessä kokonaan.
Poliisilla säilytettäisiin edelleen ajokieltoon määrääminen, ajokortinhaltijan ajoterveyden ja ajotaidon valvonta sekä lupien peruuttaminen.
Lakiesityksen taustalla on poliisin linjaus siitä, ettei lupien myöntäminen kuulu poliisin ydintehtäviin. Tehtävien hoito järjestettäisiin niin, että ajokortin hankinta olisi nykyistä joustavampaa ja kaikki asiaan liittyvä byrokratia hoituisi yhdellä luukulla.
Trafilla ei ole alueorganisaatiota, joten se hoitaisi lupatehtävät käyttämällä palveluntuottajia.

Risikko ajokorttilaista – tervetullut uudistus

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää hallituksen esittämää uudistusta ajokorttien myöntämismenettelyyn tervetulleena. Ajokorttien myöntäminen esitetään siirrettäväksi poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle.
”Ei ole nykyaikaa, että ajokortin saamiseksi kansalainen joutuu asioimaan monen viranomaisen luona”, Risikko toteaa.
Nykyinen toimintatapa on se, että tutkinnot suoritetaan yhdessä paikassa, minkä jälkeen ajolupaa haetaan erikseen poliisilta. Lakiesityksen mukaan kuljettajantutkinnon suorittaminen ja ajokortin saamiseen liittyvä byrokratia hoituisi yhdellä luukulla.
Samaa yhden luukun periaatetta noudatettaisiin useissa tapauksissa myös muiden lupien kohdalla. Näitä ovat esimerkiksi opetuslupa, moottoripyörän harjoittelulupa, taksinkuljettajan ajolupa ja kuljettajan ammattipätevyyskortti.
Lisäksi tarkoitus on edistää sähköistä asiointia; Menettely pyritään tekemään niin yksinkertaiseksi, että jatkossa suurin osa ajokorttien uusimisista hoidetaan sähköisesti.
Risikon mukaan lakimuutos antaa edellytykset ajokorttiin liittyvien kustannusten alentamiselle.
”Hallitus esittää nyt muun muassa lyhytaikaisesta ajokortista luopumista, ajokorttilupien voimassaoloaikojen yhdenmukaistamista ja lisäksi sitä, että rekisteriin aiemmin talletetun valokuvan käytön ohella myös aiemman nimikirjoitusnäytteen käyttö olisi sallittua. Nämä asiat vaikuttavat siihen, kuinka kalliiksi ajokortin hankkiminen kokonaisuutena tulee”, Risikko summaa.

Lue seuraavaksi