Blogi

Rahoitus vähenee ja tiet rapistuvat

Teiden kunto heikkenee. Piirros: Pauli Maukonen

Väyläviraston uutiskirjeessä pääjohtaja Kari Wihlman lausuu heti alkuun: ”Vuodesta 2023 on tulossa haastava.” Lauseen takana on tosiasia, että perusväylänpitoon on ensi vuonna luvassa rahaa yli sata miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Se, miten määrärahojen vähennys kohdistuu vesi-, raide- ja tieliikenteen väyliin, ei uutiskirjeessä selvinnyt. Niukkuutta kuitenkin jaetaan kaikille.

Liikennesuoritteet teillä

Käytettävissä olevan rahamäärän väheneminen yhdessä reippaasti kohonneiden kustannusten kanssa tarkoittaa Väyläviraston arvion mukaan, että huonokuntoisten teiden määrä lisääntyy Suomessa noin tuhannella kilometrillä. Ehkä arvokkaimman kansallisomaisuutemme – tieverkon – korjausvelka vain kasvaa.

Maanteiden liikenteestä 62 prosenttia kulkee vilkasliikenteisillä tieosuuksilla, joita on yhteensä noin 10 000 kilometriä. Ne edustavat alle 15 prosenttia koko tieverkosta. On luontevaa ja perusteltuakin, että juuri tämä osuus tieverkosta pidetään hyvässä kunnossa.

Sen sijaan vähäliikenteisempien teiden kunto tulee tulevaisuudessa heikkenemään, ellei rahoitusta saada parannettua. Väyläviraston toimialajohtaja Virpi Anttilan mukaan aikaa ei ole hukattavaksi, vaan rahoitusta on saatava pian. Muussa tapauksessa vähäliikenteiset tiet rappeutuvat kelvottomiksi.

Merkittävä osa elintarvike- ja metsäteollisuuden tuotantoketjujen alkupään kuljetuksista tapahtuu juuri alemmalla tieverkolla. Tiestön kunnon heikkeneminen tulee näkymään väistämättä jollain tavalla valmiiden tuotteiden hinnan kohoamisena.

UUSIA VÄYLÄHANKKEITA EI PYSTYTÄ ALOITTAMAAN VUONNA 2023 KUIN YKSI.

Rahoituksen vähenemisestä huolimatta Väylävirasto kertoo pystyvänsä pitämään väylät käyttökunnossa. Esimerkiksi talvikunnossapitoon rahoituksen tiputus ei suoraan vaikuta, kuoppiakin voidaan edelleen paikata, mutta vähemmän kuin olisi tarve.

Uusia väylähankkeita ei kuitenkaan pystytä aloittamaan vuonna 2023 kuin yksi. Oulussa aloitetaan sataman ja terminaalien alueen liikenteelle tärkeän Poikkimaantien parantaminen kasvavia liikennemääriä varten. Tarpeita varmasti olisi muuallakin. Onneksi käynnissä olevat hankkeet sentään voidaan saattaa päätökseen.

Yksityistiet ovat tärkeä osa tieverkkoa, ja olisi tärkeää, että nekin pidettäisiin kunnossa. Koko Suomessa yksityistieavustuksia on haettavissa yhteensä 23 miljoonaa euroa. Pirkanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen ylijohtaja Juha Sammallahden mukaan haasteena on se, että avustus edellyttää tiehoitokunnan omaa rahoitusosuutta. Monilla tiekunnilla taloustielanne on heikko ja varoja ei ole, joten avustustakaan ei voi hakea.

Tiestön kunnolla on laaja-alaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Huonokuntoisilla teillä matka-ajat pitenevät, polttoaineen kulutus ja ajoneuvojen korjauskustannukset kasvavat. Ne puolestaan vaikuttavat hyödykkeiden hintoihin nousuun ja ilmastolle haitallisten päästöjen kasvuun. Veikkaanpa, että tienpitoon käytetty euro toisi kaksi takaisin – vähintään.

Turvallista matkaa!Kuvitus: Pauli Maukonen

Lue seuraavaksi