Uutiset

Autot

Vaasan biokaasubussit osoittautuneet ennakoitua taloudellisimmiksi

Vaasan paikallisliikenteessä on ollut 12 Scania-kaasubussia käytössä vuoden ajan. Käyttökokemukset ovat erittäin hyvät. Bussien polttoaineen kulutus on ollut ennakoitua pienempi, mikä on tuonut säästöjä kaupungille. Matkustajamäärä on kasvanut. Lisäksi bussit ovat hiljaisia kaupunkiympäristössä.

Vuoden 2017 helmikuussa Vaasan kaupunki siirtyi joukkoliikenteessä uuteen aikakauteen. Kaupunki painotti vuoden 2014 julkisen liikenteen kilpailutuksessa voimakkaasti ilmastotavoitetta ja ympäristöarvoja, niinpä bussikalustoksi valittiin 12 Scania Citywide -biokaasubussia.  Polttoaineen tuottaa paikallinen Oy Stormossen Ab kaatopaikkajätteestä. 

Kaasubussien taloudellisuus johti bussiliikenteen lisäämiseen ja matkustajamäärän kasvuun

Scania Citywide -kaasubussien polttoaineenkulutus on ollut arvioitua pienempi ja säästöjä on syntynyt. Tämän seurauksena kaupunki on pystynyt kasvattamaan bussiliikennettä, suoritetaso on noussut noin 13 prosenttia. Lisääntyneen matkustajamäärän ansiosta lipputulot ovat puolestaan kasvaneet 20 prosenttia. 

Niin bussien tilaaja, matkustajat kuin liikennöitsijäkin ovat olleet tyytyväisiä biokaasubusseihin.
”Kulunut vuosi on sujunut mallikkaasti ja kaluston osalta kaikki on toiminut hyvin. Edes yli kahdenkymmenen asteen pakkaset eivät aiheuttaneet talvella ongelmia. Nämä bussit ovat ammattilaisen työkaluja.”, sanoo Vaasan kaupungin liikenneasioista vastaava suunnittelupäällikkö Pertti Hällilä.

Pienemmillä hiilidioksidipäästöillä kohti kaupungin ympäristöstrategiatavoitetta

Vaasassa biokaasubussien käyttöaste on pysynyt korkeana, mikä osaltaan auttaa kaupunkia saavuttavaan ympäristöstrategian mukaisen tavoitteen. ”Tällä käyttöasteella voidaan jo nopeasti laskea, että vuodessa on säästetty yli 300 000 litraa dieseliä”, kertoo Oy Wasa Citybus Ab:n liikennepäällikkö Mika Joki kuluneesta vuodesta. Biokaasubussien hiilijalanjälki on dieselbusseihin verrattuna merkittävästi pienempi, koska optimaalisessa tilanteessa biokaasun hiilidioksidipäästöt voivat laskea jopa 90 prosenttia tavanomaiseen dieselpolttoaineeseen verrattuna.

Polttoainekäyttöön tarkoitettu biokaasu on noin 96 prosenttisesti metaania. Stormossenin tuottama metaani poltetaan joko jätteenkäsittelylaitoksen lämmityksessä tai ylijäämänä soihdun kautta ilmaan, nyt osa poltettavasta metaanista hyödynnetään bussien polttoaineena.

Kaupunkiajossa bussit pysähtyvät usein, sillä pysäkkiväli on tiheä ja lisäksi bussit seisovat punaisissa valoissa. Kaasumoottorit ovat merkittävästi hiljaisempia kuin dieselmoottorit ja soveltuvat siksi hyvin käytettäviksi kaupunkiajossa. Asiakastyytyväisyysmittauksissa uudet autot onkin otettu hyvin vastaan.

Kuljettajakoulutus osana kalustotoimitusta

Bussitoimituksen yhteydessä sovittiin myös vuoden kestävästä kuljettajakoulutuksesta.  Kuljettajat opettelivat paitsi bussien tankkausta myös taloudellista ja turvallista ajamista. Kuljettajavalmennusten lopputuloksesta hyötyvät kaikki: asiakkaat laadukkaampana matkustusmukavuutena, ympäristö pienempänä rasituksena, kuljettajat työviihtyvyyden ja -turvallisuuden kasvuna ja liikennöitsijä kaluston parempana käytettävyysaikana. ”Panostus kuljettajien valmennukseen ei hyödytä ainoastaan kuljettajia, vaan koko yritystä. Pitkällä aikavälillä kalusto pysyy pitempään kunnossa ja onnettomuusalttius pienenee”, painottaa kaupunkiliikennettä liikennöivän Oy Wasa Citybus Ab:n toimitusjohtaja Patric Wiik.

Lue seuraavaksi