Uutiset

Autot

Työmaiden opasteita tulee noudattaa

Tietyömerkit varoittavat liikkujia poikkeavien olosuhteiden alueen lähestymisestä. Liikenneturva muistuttaa, että työmaiden merkintöjä ja opasteita on syytä noudattaa sekä oman että työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Tietyömailla tilannenopeuden merkitys korostuu, ja niillä liikkuvien on syytä pysyä valppaana ja rauhallisena.

Kesän helteet lähestyvät ja valoisa aika tuo totutusti mukanaan tietyömaat niin kaupunkeihin kuin maanteillekin. Ahkerasti teiden varsilla urakoivia on syytä kunnioittaa noudattamalla työmaiden opasteita. Valitettavan usein laskettuihin nopeusrajoituksiin ei kiinnitetä huomiota.

”Opasteille ja rajoituksille on syynsä, ja niiden noudattamatta jättäminen tekee tiet vähemmän turvallisiksi kaikille. Autolla ajavalle tärkeintä on hidastaa ajonopeus sellaiseksi, että voi varautua poikkeaviin tilanteisiin. Työmailla tehdään hommia, jotta yhteydet paranisivat ja liikenne olisi jatkossakin sujuvaa”, muistuttaa Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi.

Tilastot kertovat, että tietyömailla on syytä olla valppaana. Vuosittain poliisin tietoon tulee keskimäärin kolme tietyöalueilla tapahtunutta kuolemantapausta. Loukkaantuneita on keskimäärin 135.

”Haastavimmat tilanteet ajoittuvat työmatkaliikenteen ruuhkiin aamulla ja iltapäivällä. Työmailla on silloin runsaasti kuhinaa ja liikennettä on paljon. Aamulla ja raskaan työpäivän jälkeen väsymys on myös merkittävä tekijä”, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen.

Työmaat vaikuttavat muihinkin kuin autolla liikkuviin

Suurin osa haavereista tapahtuu henkilöauton kuskeille ja matkustajille, mutta myös pyörällä tai jalan kulkevien on syytä olla tarkkaavaisia työmaiden lähettyvillä.

”Työmaalla saattaa kohdata rutiinista poikkeavia tilanteita. Tuttua jalkakäytävää ei välttämättä pääsekään käyttämään normaalisti tai työvälineet voivat hankaloittaa kulkijan näkyvyyttä. Vaihtoehtoisten, työmaat ohittavien, reittien suunnitteleminen voi helpottaa päivää. Kiirehtiminen ei kannata, vaikka joutuisikin kiertämään hieman tavallista enemmän”, kertoo Taskinen.

Työmaiden merkinnät eivät aina ole jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta riittäviä. Urakoitsijoiden tulisikin pitää huolta kaikkien liikenteen muotojen huomioimisesta.

”Varsinkin taajamissa työmaiden merkinnät saattavat olla puutteellisia. Jos opasteet ovat loogisia ja selkeitä, vaaratilanteita ja hermojen kiristymistä voidaan välttää. Palautetta puutteista voi tiealueilla antaa Tienkäyttäjän linjalle ja taajamissa kuntaan”, muistuttaa Taskinen.

Vetoketjuperiaate tekee matkasta sujuvamman

Jos kaksi kaistaa yhtyy tietyön tai muun syyn vuoksi yhdeksi, voi itse kukin helpottaa tilannetta niin sanotun vetoketjuperiaatteen avulla. Vetoketjuperiaatteella tarkoitetaan, että päättyvällä kaistalla olevat autoilijat ajavat oman kaistansa loppuun asti ja siirtyvät sitten toiselle kaistalle vuorotellen siinä olevien kanssa.

”Kun yhteisiä sääntöjä noudatetaan, niin liikenne soljuu mukavammin. Rauhallinen ja tarkkaavainen asenne kannattaa säilyttää aina kun nopeuksia on rajoitettu, myös iltaisin ja viikonloppuisin, sillä se tarkoittaa, että työmaalla hommat ovat vielä kesken ja edessä saattaa olla jotakin tavallisesta poikkeavaa”, ohjeistaa Kinisjärvi.

Muista ainakin nämä asiat, kun liikut työmaa-alueella:

  1. Jätä kiire pois ja noudata liikennemerkissä mainittua nopeusrajoitusta.
  2. Ennakoi ja varaudu poikkeaviin tilanteisiin.
  3. Ota huomioon sekä työtään tekevät ihmiset että muut tienkäyttäjät.

Lue seuraavaksi