Uutiset

Autot

Trafi kehittää ajokortin turvaominaisuuksia

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa ajoneuvoliikennerekisterin ajokorttitietojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ajokortteihin liittyvien lomakkeiden tuottamisesta. Trafi huolehtii myös poliisin luovuttamien ajokorttien hankinnasta ja valmistamisesta.

Kortin turvaominaisuuksia päivitetään seuraavan kerran viimeistään uuden ajokorttilain astuessa voimaan tammikuussa 2013. Ajokortit muuttuvat uuden lain myötä määräaikaisiksi ja vanhat ajokortit poistuvat käytöstä vuoteen 2033 mennessä.

Suomen ajokorttia voidaan pitää turvallisena ja hyvin suojattuna väärennöksiä vastaan. Huhtikuussa 2010 ajokorttiin lisättiin uusi erittäin vahva turvaominaisuus. Yksi kortin väärentämistä estävä osa on muuttuvalla laserkuvalla varustettu linssi (CLI), jossa katselukulmasta riippuen näkyy kortin haltijan syntymävuosi, Trafin logo tai sana FIN.

Helpoimmin väärennettäviä ovat vanhat, ennen vuotta 1998 myönnetyt ajokortit, joiden turvataso ei vastaa tämän päivän vaatimuksia. Pahvisia ajokortteja on käytössä vielä noin 500 000 kappaletta ja isoja muovikortteja reilut 800 000 kappaletta. Paremmilla turvaominaisuuksin varustettuja EU-ajokortteja on käytössä noin  2,2 miljoonaa. Yhteensä Suomessa oli 30.6.2010 käytössä 3,5 miljoonaa ajokorttia.

Väärän ajokortin havaitsee helposti

Laadukkaita väärennöksiä ei ole Suomessa juurikaan tavattu. Väärennökset tehdään yleensä joko raaputtamalla ajokortin tietoja tai tulostamalla ajokortin kuva paperille ja laminoimalla se. Raaputtamalla tehdyt muutokset ovat silmin havaittavia ja laminoidulle paperille tehdyt väärennökset voi tunnistaa ottamalla ajokortti käteen ja tunnustelemalla sormin sen pintaa ja kortin materiaalia. Aidon ajokortin pinnassa on kohopainatuksella toteutettuja turvakuvioita, jotka tuntuvat käsin kosketeltaessa.

Ajokortin turvallisuus ei perustu pelkästään sen vaikeaan väärennettävyyteen vaan myös myöntöprosessin luotettavuuteen. Myöntöprosessi onkin kriittinen vaihe, koska puutteellisesti tehdyllä henkilötietojen tarkastamisella on mahdollista saada aito ajokortti. Poliisi vastaa ajokortin myöntämisestä ja tarkistaa siinä yhteydessä ajokortin hakijan henkilöllisyyden.

Jos ajokortti myönnetään väärien henkilötietojen perusteella, ei ajokortin muulla turvallisuudella ole merkitystä. Ajokortin tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen ajokorttia myönnettäessä tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

Lue seuraavaksi