Uutiset

Autot

Toyota matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Toyota Motor Europe (TME) esitteli joulukuun 2023 alussa uusia teknologioita sekä konseptiajoneuvoja Kenshiki-tapahtumassa Brysselissä. Tapahtuman pääpaino oli täyssähköisissä sekä vetykäyttöisissä autoissa, jotka ovat keskeisessä roolissa yhtiön teknologianeutraalissa strategiassa tulevina vuosina.

Toyotan ”Mobility for All” -periaate (Liikkuvuus kuuluu kaikille)  ja sitoutuminen täyteen hiilineutraaliuteen Euroopassa vuoteen 2040 mennessä ja maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä ohjaavat yhtiön tuotekehitystä. Simon Humphries (Chief Branding Officer & Design Direcot, Toyota Motor Corporation) esitteli useita konseptimalleja, jotka edustavat Lexuksen ja Toyotan seuraavan sukupolven täyssähköautoja. Uusi modulaarinen suunnitteluarkkitehtuuri yhdistää entistä suurempien komponenttien valmistuksen (Gigacasting), komponenttien määrän minimoinnin ja uuden Arene-käyttöjärjestelmän, mahdollistaen laajan vapauden suunnitelulle koko käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Tulevat Toyota- ja Lexus-täyssähköautot on saapuvat Eurooppaan lähivuosina, mukaan lukien Lexus LF-ZC, Toyota FT-Se, Toyota FT-3e, Toyota Sport Crossover -konsepti ja Toyota Urban SUV -konsepti.

TME ilmoitti viime vuonna tavoitteestaan saavuttaa täydellinen hiilineutraalius Euroopassa vuoteen 2040 mennessä. Yhtiö saavuttaa SBTi Scope 1 & 2 -luokituksen mukaisen hiilineutraaliuden eurooppalaisissa toiminnoissaan ja tuotantolaitoksissaan vuoteen 2030 mennessä. Scope 3:ssa Toyota saavuttaa 100 % CO2-päästövähennyksen uusien ajoneuvojen myynnissä vuonna 2035 ja täyden hiilineutraaliuden autojensa arvoketjussa ja logistiikassa vuoteen 2040 mennessä. Täyssähköautojen osalta TME:n tavoitteena on yli 250 000 auton vuosittainen myynti vuoteen 2026 mennessä.

Yoshihiro Nakata (President, Toyota Motor Europe) kommentoi TME:n keskipitkän aikavälin tuotelanseeraussuunnitelmaa toteamalla, että yhtiö jatkaa useiden hiilidioksidipäästöjä vähentävien teknologioiden tarjoamista ja lisää samalla tasaisesti tarjolla olevien nollapäästöisten ajoneuvojen määrää. Euroopassa Toyotan myynnistä sähköistettyjen voimalinjojen osuus on jo 71 % ja sen odotetaan kasvavan 75 %:iin vuoteen 2024 mennessä. Tämä kasvaa entisestään uusien, täyssähköisten ajoneuvojen tullessa tarjolle.

Vuoteen 2026 mennessä Toyota tarjoaa Euroopassa noin 15 erilaista nollapäästöajoneuvoa Toyota-brändin alla henkilöautoista kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Samanaikaisesti Toyota odottaa Euroopassa täyssähköisten autojen osuuden oleva myynnistään yli 20 % tarkoittaen yli 250 000 autoa vuosittain.

Toyota aikoo tuoda markkinoille kolmannen sukupolven polttokennojärjestelmät vuonna 2026 ja on myös täydentänyt Toyota Professional -hyötyajoneuvovalikoimaansa uudella Proace Maxilla, suurella pakettiautolla, joka on saatavilla kolmessa pituudessa ja korkeudessa. Proace Max on saatavana myös akkukäyttöisenä, tarjoten jopa 420 km (WLTP) toimintasäteen.

Toyota Hilux on tärkeä osa Toyota Professional -mallistoa, ja malliin esitellään vuonna 2024 48 voltin teknologiaan perustuva kevythybridiversio. Se tarjoaa enemmän tehoa ja vääntöä samalla parantaen polttoainetehokkuutta noin 10 %. Toyota Professional -myynnin odotetaan kasvavan yli 140 000 ajoneuvoon vuonna 2023, mikä on yli 20 % enemmän kuin vuonna 2022.

Matt Harrison (CEO, Toyota Motor Europe) korosti, että jopa kymmenen erilaista vetyä käyttävää sovellusta on toiminnassa Pariisin olympialaisissa 2024. Toyota, Kansainvälisen olympiakomitean ja Kansainvälisen paralympiakomitean maailmanlaajuinen liikkuvuuskumppani toimittaa kisoihin yli 2 650 sähköistettyä ajoneuvoa ja 700 sähköistettyä henkilökuljetinta. Näihin kuuluu 250 Accessible People Mover (APM) -henkilökuljetinta, jotka on suunniteltu uudelleen Pariisia varten ja valmistettu Euroopassa.

Toyotan uudet täyssähkömallit

Toyota laajentaa lähipäästöttömien autojen tarjontaa Euroopassa esittelemällä kaksi uutta täyssähköistä konseptia: Urban SUV -konseptimallin ja Sport Crossover -konseptimallin. Näiden lisäksi yhtiö aikoo tuoda markkinoille kuusi uutta täyssähköautoa vuoteen 2026 mennessä. Näistä ensimmäiset ovat jo myynnissä, ja nyt esitellyt konseptit täydentävät mallistoa lähiaikoina. Urban SUV -konseptimalli on jo lähellä tuotantomallia, joka tarjoaa voimakkaan crossover-designin lisäksi kaksi akkuvaihtoehtoa asiakkaiden budjetin ja ajoetäisyyden tarpeiden mukaan. Sport Crossover -konsepti puolestaan tarjoaa vaihtoehdon SUV-malleille erottuvalla fastback-profiililla ja on suunniteltu saapuvaksi markkinoille vuonna 2025.

Toyota kehittää myös seuraavan sukupolven akkuteknologioita vuoden 2026 jälkeiseen aikaan. Ensimmäinen uusi akku on suorituskykyversio, joka odotetaan tarjoavan kaksinkertaisen toimintamatkan ja 20 % kustannussäästön verrattuna nykyiseen malliin. Tämän jälkeen on tulossa edullisempi akku, joka käyttää uutta muotoilua, bipolaarirakennetta ja edullisempaa litiumrautafosfaattia (LFP) päämateriaalinaan. Tavoitteena on kasvattaa toimintamatkaa 20 % ja vähentää kustannuksia 40 %. Kolmas akkumalli keskittyy huippusuorituskykyyn käyttäen bipolaariteknologiaa ja korkeanikkelikatodia, alentaen entisestään kustannuksia ja kasvattaen toimintamatkaa.

Toyotan tavoitteena on myös esitellä ensimmäiset kiinteäelektrolyyttiset akkunsa vuonna 2027–2028, tavoitteenaan 10–80 % latausaika vain 10 minuutissa. Yhtiö on saavuttanut teknologisen läpimurron kiinteäelektrolyyttisten akkujen kestävyydessä, ja kaupallistamista varten tällä hetkellä keskitytään massatuotantomenetelmien kehitystyöhön. Samalla tutkitaan myös muita tekniikoita tulevaisuuden sähköautojen tuotantoon, suunnitteluun ja tekniikkaan liittyen. Toyota FT-3e -konseptimalli esittelee tulevaisuuden teknologioita, painon minimointia, aerodynamiikan maksimointia ja kustannusten hallintaa, tavoitteena tarjota enemmän kuin pelkkää liikkuvuutta yhdistämällä autoja yhteiskuntaan ja mahdollistamalla energian ja datan siirron näiden välillä.

Vety

Toyota Motor Europe (TME) perustaa paikallisen liiketoiminnan Hydrogen Factory Europe -yksikön varmistaakseen koordinoidun lähestymistavan vetyteknologian kaupallistamiseen. Tämä kattaa niin kehityksen, tuotannon, myynnin kuin jälkimarkkinoinninkin. Tarkoituksena on saavuttaa hiilineutraalius Euroopassa vuoteen 2040 mennessä, kymmenen vuotta ennen Toyotan maailmanlaajuista tavoitetta. Euroopan odotetaan olevan yksi maailman suurimmista vetypolttokennojen markkinoista vuoteen 2030 mennessä kasvavan liikkuvuuden ja energiantuotannon sovellusten tasaisen kasvun myötä. Investoinnit ja säädöstoimenpiteet, kuten EU:n 45 miljardin euron Green Deal -rahoitus vuoteen 2027 mennessä tukevat markkinoiden kasvua. EU:n liikenneinfrastruktuurirahasto on myöntänyt 284 miljoonaa euroa vetytankkausasemien rakentamiseen.

Uusiutuvan energian direktiivin mukaan 42 % Euroopan teollisuuden käyttämästä vedystä tulee olla kestävällä tavalla tuotettua vuoteen 2030 mennessä. EU:n AFIR-asetus edellyttää vetytankkausasemien rakentamista 200 km välein nk. ydinverkoston (TEN-T) alueella. Thiebault Paquet (Vice President, Toyota Motor Europe) toteaakin, että Eurooppa osoittaa pitkäaikaista luottamusta vetyn käyttöön, ja samalla Toyota jatkaa polttokennoautojen kehittämistä ja laajentaa panostusta raskaaseen liikenteeseen.

Toyota esitteli maailman ensimmäisen massatuotantoon suunnitellun vetykäyttöisen polttokennoauton, Toyota Mirain vuonna 2015. Toisen sukupolven polttokennoteknologia debytoi toisen sukupolven Mirai-mallissa vuonna 2020 ja esiteltiin Japanissa tänä vuonna uudessa Toyota Crown -mallissa. Toyota laajentaa parhaillaan tuotekehitystään hyötyajoneuvoihin. Kuluvana vuonna esiteltiin ensimmäinen vetykäyttöinen Hilux FCEV Prototype -malli. Toyota integroi polttokennoteknologiaa myös raskaaseen liikenteeseen ja on hiljattain astunut strategisille kuorma-automarkkinoille Euroopassa Hyliko-nimisen ranskalaisvalmistajan ja hollantilaisen VDL Groepin vetykäyttöisillä kuorma-autoilla. Toyota käyttää näitä kuorma-autoja omassa logistiikassaan vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä.

Seuraavan sukupolven polttokennoteknologia on jo suunnitteilla, ja sen odotetaan tarjoavan johtavaa suorituskykyä pidemmällä käyttöiällä ja alennetuilla kustannuksilla. Uusi polttokennoteknologia, joka on tarkoitus kaupallistaa vuonna 2026, sisältää vähemmän kennoja, mutta tuottaa aiempaa suuremman tehon suhteessa kokoonsa. Uuden polttokennojärjestelmän odotetaan lisäävän toimintamatkaa 20 %, ja tekniset edistysaskeleet sekä tuotantomäärien kasvu auttavat alentamaan kustannuksia yli kolmanneksella. Lisätutkimus tarkastelee myös skaalautuvien polttokennojen mahdollisuuksia eri tehoversioina sekä monimutkaisempia muotoja omaavien polttoainesäiliöiden suunnittelua. Tämä auttaa edelleen teknologian viemistä muodoilla, jotka ovat yhteensopivia erikokoisten ajoneuvojen kanssa.

Toyota Professional

Toyota Professional laajentaa valikoimaansa kattavasti erilaisilla sähköistetyillä vaihtoehdoilla vahvistaen samalla sitoutumistaan kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen lukuisten varusteluvaihtoehtojen sekä palvelutuotteiden kautta. Proace- ja Proace City -mallit sekä niiden Verso-tila-autoversiot johtavat sähköautojen kehitystä Toyota Professionalin teknologianeutraalissa lähestymistavassa kohti hiilineutraaliutta. Ikoninen Toyota Hilux saa myös sähköistetyn voimalinjavaihtoehdon.

Tavoitteena on yli 180 000 auton vuotuinen myynti ja 7 % markkinaosuus vuoteen 2025 mennessä. Asiakaskokemusta parannetaan uudella Toyota Professional -keskuskonseptilla, verkkosivupäivityksillä ja laajennetulla palveluvalikoimalla. Uudet Proace-, Proace City- ja Proace Max -mallit saapuvat markkinoille 2024.

Urban SUV Concept

Auto antaa esimakua uudesta täyssähköautoille tarkoitetulle perusrakenteelle valmistetusta autosta, jonka on tarkoitus saapua markkinoille vuonna 2024. Se sijoittuu B-SUV-segmenttiin ja on osa aiemmin mainittua kuuden sähköauton mallistoa. Malli tarjoaa kompromissivapaan toteutuksen sisältäen mm. kaksi erilaista akkuvaihtoehtoa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Konseptimalli on 4,3 metriä pitkä, 1,82 metriä leveä sekä 1,62 metriä korkea. Lisätiedot ja tuotantomalli paljastetaan vuoden 2024 aikana.

FT-3e Concept

Toyota esitteli Euroopassa ensimmäistä kertaa FT-3e-konseptimallin antaen samalla näkymän tulevaisuuden täyssähköautojen suunnittelu- ja teknologiamahdollisuuksiin. FT-3e hyödyntää monipuolista uuden sukupolven BEV-alustarakennetta, mikä mahdollistaa hyvin erilaisten tuotteiden, kuten Lexus LF-ZC -luksussedanin ja suorituskykyisen FT-Se-urheiluauton luomisen.

Konseptia leimaa kevyt rakenne, optimoitu aerodynamiikka ja se keskittyy energiaresurssien tehokkaaseen käyttöön. FT-3e edustaa myös laajaa valikoimaa tulevaisuuden teknologioita, jotka ylittävät hiilineutraalin liikkuvuuden ja toimivat sekä tiedon että energian siirtovälineenä auton ja sen ympäristön välillä. Sen ulkoinen muotoilu yhdistää edistyneen tyylin ja estetiikan, pitäen rungon linjat ja pinnat mahdollisimman yksinkertaisina.

Digitaaliset näytöt ulottuvat auton alaosasta yläoviin asti näyttäen tietoja, kuten akun varaustilan ja sisätilojen lämpötilan ja ilmanlaadun, kun kuljettaja lähestyy autoa. Konseptimalli on 4,86 metriä pitkä, 1,96 metriä leveä sekä 1,6 metriä korkea. Vertailun vuoksi todettakoon, että Toyota bZ4X-malliin verrattuna konseptiauto on 17 cm pidempi, 14,5 cm leveämpi ja 5,5 cm matalampi.

Sport Crossover Concept

Toyota esitteli Sport Crossover -konseptinsa ensimmäistä kertaa Euroopassa, antaen esimakua uudesta täyssähkömallista, joka liittyy valmistajan mallistoon vuoteen 2025 mennessä. Konsepti tarjoaa tyylikkään SUV-mallin yhdistäen mukavuuden, viisi ovea, suuren tavaratilan ja tilavat takajalkatilat.

Sport Crossover -konsepti on suunniteltu yhteistyössä BYD Toyota EV Technology Co. Ltd.:n kanssa ja on osa Toyotan moniulottuvuuksista strategiaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Lue seuraavaksi