Uutiset

Autot

Tienvarsimainonnan ja -ilmoitusten sääntöihin muutoksia

Tienvarsimainonnan uusi määräys vapauttaa tienkäyttäjille suunnattujen mainosten sijoittamista ja samalla parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Ilmoitukset eivät jatkossakaan saa aiheuttaa vaaraa tielläliikkujille eikä mainos saa olla näkemäesteenä vähäliikenteisisissäkään liittymissä. Yleishyödylliseen tai yksityishenkilön ilmoitukseen ei tarvita lupaa ELY-keskukselta, mutta tilapäinen ilmoitus pitää poistaa viikon kuluessa juhlien jälkeen. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusi määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta huolehtii liikenneturvallisuudesta ja antaa samalla enemmän vapauksia mainosten sijoitteluun. Samalla uusi ohje parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta rajoittamalla mainosten ja ilmoitusten sijoittamista jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohdan läheisyyteen. Määräys astuu voimaan 7.11.2019. Ohjeet koskevat myös juhlien tai muiden ei-kaupallisten tilaisuuksien tilapäisiä ilmoituksia. 

”Perusohjeena on, ettei mainosta tai ilmoitusta saa laittaa sellaiseen paikkaan, jossa mainos tai sen vaatima huomio voisi aiheuttaa vaaraa liikenteelle”, sanoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää

Ei tunneleihin, mutta lähemmäs eritasoliittymiä

Mainoksia ja ilmoituksia ei saa laittaa erityistä tarkkaavaisuutta vaativille tieosuuksille kuten tunneleihin, jotta tielläliikkujien huomio ei siirry liikennetilanteesta mainoksiin. Mainostajan on varmistuttava siitä, että mainoksen rakenne ja kiinnitys ovat sellaiset, että kova tuuli ei pääse vahingoittamaan mainosta ja aiheuttamaan varaa liikenteelle. 

Mainostauluja saa nyt laittaa lähemmäs eritasoliittymiä: mainoksen saa laittaa yli 200 metrin etäisyydelle ensimmäisestä suunnistustaulusta ja yli 100 metrin etäisyydelle liikenteenohjauslaitteesta.  

”Aiemmin mainosten sijoittaminen eritasoliittymiin on ollut kokonaan kiellettyä”, muistuttaa Sillanpää. 

Sen sijaan määräyksellä kiristetään mainosten ja ilmoitusten laittamista lähelle vähäliikenteisiä liittymiä. Mainos ei saa olla näköeste liikennemääristä riippumatta. 

”Etäisyysvaatimuksien avulla varmistetaan, etteivät mainokset haittaa liikenteen havaitsemista vähäliikenteisissäkään liittymissä”, kertoo Sillanpää. 

Valomainos ei saa heijastaa eikä häikäistä

Mainos tai ilmoitus ei saa muistuttaa ulkoasultaan liikennemerkkejä tai haitata liikennemerkkien tai tiemerkintöjen havaitsemista. Mainos ei saa olla myöskään heijastava tai alle 100 metrin etäisyydellä toisesta mainoksesta. Kaupallisen mainoksen suurin sallittu koko on 50 neliömetriä. Itsevalaisevan mainoksen saa laittaa vain tieosuudelle, jossa on myös muuta valaistusta.  

”Valaistu mainos ei saa olla tieosuuden ainoa valonlähde, jotta tielläliikkujien huomio suuntautuu ensisijaisesti liikenteeseen”, muistuttaa Sillanpää. 

Vioittunut mainos on sammutettava korjauksen ajaksi. 

Juhlien järjestäjä: muista poistaa ilmoitus ajoissa

Tilapäisen ilmoituksen, eli yksityishenkilön tai muun ei-kaupallisen toimijan ilmoituksen, saa laittaa paikoilleen aikaisintaan kuukautta ennen tilaisuutta. Ilmoituspaikan tulee olla vähintään metrin päässä pientareen ulkoreunasta. Ilmoituksia ei saa laittaa moottori- tai moottoriliikenneteille, liikenteenohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan. Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan pylvästä ei vahingoiteta.  

Maantien tiealueelle sijoitettavan tilapäisen ilmoituksen enimmäiskoko on yksi neliömetri. Tilapäisessä ilmoituksessa saa olla myös opastavia elementtejä, kuten nuolimerkintöjä ja etäisyys määränpäähän.Kaupallisesta mainoksesta poiketen ilmoitus ei saa olla myöskään valaistu tai itsevalaiseva. 

”Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan ja aiheuttamaan vaaraa tielläliikkujille.Tilapäinen ilmoitus pitää muistaa käydä poistamassa viikon kuluessa tilaisuuden jälkeen”, muistuttaa Sillanpää. 

Mainostaja: tee ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukseen

Tienvarsimainosten ja -ilmoitusten käsittely on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain yritysten mainontaa, ei tilapäisiä ilmoituksia. Mainoksen sijoittamisilmoitukseen on liitettävä karttakuva mainoksen sijainnista, sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista sekä tiedot maanomistajan suostumuksesta ja mainoksen huoltoreiteistä. ELY-keskus voi kokonaisharkinnan perusteella sallia mainoksen sijoittamisen määräyksessä kielletylle alueelle.

Lue myös: Nelivetoinen avolava Amerikasta – Chevrolet Silverado

Lue seuraavaksi