Uutiset

Autot

Simulaattoriopetus laajenee – ajokortin hinta halpenee

CAP-autokoulu tarjoaa onnistumistakuun ajokokeessa epäonnistumisen varalta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt kokeiluluvan ajosimulaattorin entistä laajempaan käyttöön CAP-autokouluketjun kuljettajaopetuksessa. CAPilla on ollut vuodesta 2013 asti lupa simulaattorin käyttöön pimeällä ajamisen opetukseen ja syksystä 2015 lähtien liikenneajon opetukseen, mutta niissä simulaattoriopetuksen tuntimääriä oli rajoitettu.

Nyt myönnetyn kokeiluluvan perusteella simulaattorilla voidaan opettaa puolet liikenneajon kokonaismäärästä henkilöautokortin perusvaiheen opetuksessa. Aiemmin oli sallittu kolme tuntia simulaattoriopetusta, nyt tuntimäärä nousee yhdeksään.

Lisäksi liikenneopettajan ei tarvitse olla fyysisesti läsnä opetustilassa, koska simulaattoriohjelmisto opettaa sekä puheella että havainnollistaa kuvalla liikenneopettajan normaalisti opettamat asiat. Liikenneopettaja valvoo opetusta etänä valvomosta ja auttaa oppilasta tarvittaessa. Opettajan ja oppilaan välillä on kaksisuuntainen puhe- ja näköyhteys.

Kokeiluluvan ansiosta perusvaiheen ja syventävän vaiheen rataopetuksen voi suorittaa kokonaan simulaattorilla virtuaalisessa liikenneympäristössä.

”Asiakkaalle muutos näkyy myös ajo-opetuksen hinnassa. Uskomme simulaattoriopetuksen hyötyihin niin paljon, että lupaamme ajo-oppilaille onnistumistakuun, joka koskee tätä uutta toimintamallia syksystä alkaen. Meillä voi epäonnistua ajokokeessa ilman lisäkuluja”, sanoo CAP-Groupin toimitusjohtaja Pekka Kari.

Simulaatio-opetus tehostaa teoriatiedon soveltamista käytäntöön ilman liikennepainetta ja tuo varmuutta toimimiseen liikenteessä. Karin mukaan simulaattoriopetus tuo myös selvää ajansäästöä ajo-oppilaalle, jonka ei tarvitse lähteä radalle tai liikenteen sekaan, jossa ruuhkat syövät opetusaikaa. Simulaattorissa kaikki aika käytetään tehokkaasti harjoitteluun, ja aiemmin liukkaalla radalla simuloidut tilanteet voidaan nyt simuloida turvallisesti normaaliliikenteen seassa.

Aikuiskoulutuskeskusten rekka- ja bussisimulaattoreissa on ollut jo vuosia käytössä sama suomalainen simulaattoriohjelmisto. CAP-Group on kehittänyt henkilöauton ajo-opetussimulaattoria yli viisi vuotta.

Ajosimulaattoreilla on monia etuja muihin opetusjärjestelyihin verrattuna. Simulaattoriopetus on ekologista ja turvallista, se mahdollistaa harjoittelun vaativissakin ajotilanteissa ja toistokertojen määrä on rajaton. Simulaattorin käyttö alkaa aina live-tilanteella, jossa liikenneopettaja ohjaa oppilaan oppimaan. Lisäksi käyttäjä saa välittömän palautteen ja on alusta alkaen itsenäisesti vastuussa ajotehtävistään.

CAP-Groupille myönnetty kokeilulupa on voimassa vuoden, ja kokeilu toteutetaan Trafin valvonnassa. Kokeiluluvan aikana tehdään seurantatutkimuksia kokeilun onnistumisesta asiakkaiden oppimistulosten ja kustannussäästöjen kannalta sekä tulevaa ajokorttilainsäädännön uudistusta varten.

Lue seuraavaksi