Uutiset

Autot

Sammutusjärjestelmäkin kaipaa huoltoa

Linja-autoissa käytettävien varusteiden ja lasien tukkukauppaa sekä räätälöityjä asiantuntijapalveluita tarjoava lahtelainen BussiPro Oy on laajentanut toimintansa myös automaattisiin sammutusjärjestelmiin ja erityisesti niiden huoltoon.

”Suomessa on arvioiden mukaan noin 500-600 automaattisella sammutusjärjestelmällä varustettua linja-autoa”, laskee BussiPro Oy:n Jussi Raunisto, jonka mukaan sammutusjärjestelmien tarkistukseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomioita.

Rauniston mukaan Suomessa on käytössä pääosin kolmen eri valmistajan järjestelmiä, jotka eroavat lähinnä toimintaperiaatteeltaan. Kaikkien järjestelmien toimivuuden kannalta olennainen seikka on kuitenkin valmistajien ohjeiden mukaan tehdyt tarkastukset.

”Edustamamme Fogmakerin sammutusjärjestelmälle on tehtävä vuosittaisen kausitarkastuksen lisäksi myös laajuudeltaan mittavampi viisivuotishuolto”, kertoo Raunisto Nobina Finland Oy:n varikolla tehtävän viisivuotishuollon yhteydessä.

Viisivuotishuollossa tarkastetaan muun muassa typellä täytetyn järjestelmän tiiviys painekokeen avulla. Samalla tarkistetaan ja mahdollisesti myös vaihdetaan sekä sammutinneste- että ilmaisinpullo. Linjaston tiiviyden lisäksi tarkastuksessa käydään läpi myös kaikki järjestelmän suuttimet sekä niitä suojaavat hatut.

”Säännölliset tarkastukset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi, sillä vuosien saatossa paineella on taipumus kadota järjestelmästä. Myös syöpyneitä sammutinnestepulloja on jouduttu vaihtamaan joihinkin linja-autoihin”, kertoo Raunisto kokemuksiaan sammutusjärjestelmissä esiintyneistä puutteista.

Pääkaupunkiseudun liikenteessä 420 linja-auton turvin liikennöivä Nobina Finland Oy päätyi ulkoistamaan sammutusjärjestelmien tarkastustoiminnan BussiPro Oy:lle. Tekninen johtaja Juha Ketolan mukaan matkustajien ja koko linja-autoliikenteen turvallisuus on Nobinalle seikka, josta ei tingitä. Tämän vuoksi yrityksessä päätettiin ottaa niskalenkkiote sammutusjärjestelmien tarkastuksista. Ketolan mukaan nyt tehty, tilaajan kannalta vaivaton ratkaisu on osoittautunut hinta-laatusuhteeltaan järkeväksi valinnaksi.

”Teemme itse valtaosan kaluston huolto- ja korjaustöistä lähes 50 mekaanikon voimin. Merkkikorjaamoiden palveluita käytämme vain harvoin ja silloinkin vain mittavammissa töissä.  Omien mekaanikkojen kouluttaminen sammutusjärjestelmien huoltamista varten olisi sekin ollut varsin raskas operaatio”, summaa Ketola punnittuja vaihtoehtoja.

Ketola kiitteleekin Bussipron henkilökunnan toimintaa tarkastuksissa, jotka ovat sujuneet huomaamattomasti, liikennöintiä häiritsemättä. Tarkastuksen jälkeen Ketolan sähköpostiin kolahtaa raportti tehdystä työstä yhdessä mahdollisen korjaussuunnitelman kanssa. Pienet korjaustoimet hoidetaan toki kuntoon ilman erillistä hyväksyntää, joka tarvitaan kuitenkin mittavampien korjaustoimien toteuttamiseksi.

”Kattava raportointi ja dokumentointi on meidän kannalta erittäin hyvä asia. Sen ansiosta tiedämme kaluston kunnon sammutusjärjestelmien osalta”, painottaa Ketola, jonka mukaan kilpailutuksessa luvattujen, mutta vapaaehtoisten sammutusjärjestelmien on oltava toimintakunnossa koko sopimuskauden ajan.

”Ensi vuodesta alkaen HSL vaatii tilaajana myös säännöllistä seurantaa, jolloin järjestelmien huollon merkitys korostuu entisestään”, sanoo Ketola.

Nobina Finland Oy:n 420 linja-auton laivueesta 280 ajoneuvoa on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä. Viimeisen viiden vuoden aikana yhdessäkään yrityksen linja-autossa ei ole ollut palonalkua moottoritilassa, joten sammutusjärjestelmien toimivuutta ei ole tarvinnut testata käytännössä.

”Moottoritilan säännöllinen pesu on yksi tehokkaimmista keinoista tulipalojen estämiseksi”, painottaa Ketola, jonka mukaan automaattisilla sammutusjärjestelmillä voidaan estää lähinnä moottori- tai lisälämmitintilasta alkavia tulipaloja. Valitettavan usein palot saavat alkunsa kuitenkin pyöränlaakereista tai jarruista. Sammutusjärjestelmät ovat kuitenkin vakiinnuttaneet asemansa turvallisuustason kohottajana, sillä Ketolan ja Rauniston mukaan melutason alentamisen ehdoilla tehty linja-autojen entistä tiiviimpi kotelointi tekee moottoritilasta entistä kuumemman ja tulipalolle herkemmän alueen.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi