Uutiset

Autot

Lahden Autokori Oy – sinivalkoinen toimija globaalissa maailmassa

Päijät-Hämeen maaperään juurensa sitonut Lahden Autokori Oy aloitti linja-autojen korirakentamisen vuonna 1945. Perheyrityksenä edelleenkin toimiva valmistaja on vuosikymmenten saatossa kasvanut paikallisesta toimijasta ensin maanlaajuiseksi korittajaksi ja edelleen merkittäväksi eurooppalaiseksi linja-autovalmistajaksi.

Nastolan Villähteen ja Lahden Jokimaan tehtailla valmistetaan vuosittain kolmisensataa linja-autoa, jotka päätyvät paljolti pohjoismaisten asiakkaiden käyttöön. Villähteellä valmistettavien Scala-lähiliikenneautojen päämarkkinat ovat Suomessa ja Ruotsissa, Jokimaan tehtaalla valmistuvat OmniExpress-turistiautot sen sijaan päätyvät kotimaan ohella alati laajentuvalle eurooppalaiselle markkina-alueelle.

”Historiassa Lahden Autokori Oy:n päämarkkina-alue rajoittui Suomen lisäksi muihin pohjoismaihin, mutta Jokimaan, vuonna 2007 käynnistyneen tehtaan ja siellä valmistettavan OmniExpressin myötä toimialueemme on laajentunut lukuisiin muihin Euroopan maihin”, kertoo myyntijohtaja Peter Sandin, jonka mukaan menestyksellinen toiminta eurooppalaisella markkina-alueella vaatii laadukkaan tuotteen ohella myös tinkimättömällä tavalla toimivan myynti- ja jälkimarkkinaorganisaation. Yhteistyö Scanian kanssa antaakin mahdollisuuksia paitsi tuotekehitykseen, myös jälkimarkkinointiin ja sen mukanaan tuomien haasteiden voittamiseen.

Kustannustehokasta räätälöintiä

Suomalainen korirakentaminen on perinteisesti nojautunut paljolti käsityöhön ja asiakaskohtaiseen räätälöintiin. Tällä tavoin asiakkaille on saatu juuri heidän tarpeita täyttävää kalustoa, jollaista eurooppalaiset massavalmistajat eivät välttämättä ole tuottaneet. Yksilölliset ratkaisut eivät kuitenkaan ole jälkimarkkinoinnin kannalta kustannustehokas ratkaisu, joten markkina-alueen laajentuessa räätälöintiä on tarkasteltava kriittisellä tavalla.

”Modulointi on OmniExpressin etu ja ydin, sillä niputtamalla yksittäisiä ratkaisuja eri tavoilla saadaan aikaan asiakkaan ja ajotehtävän asettamiin vaatimuksiin mukautuvia ratkaisuja. Tuotteemme ei ole staattinen, vaan jatkuvasti asiakkaiden yksilöllisten toiveiden mukaan kehittyvä”, linjaa Sandin, jonka mukaan OmniExpress-malliston kehittämisessä on huomioitava koko eurooppalaisen markkina-alueen vaatimukset. Tuotekehitys tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Scania-organisaation kanssa, mikä takaa tehtyjen ratkaisujen toimivuuden myös äärimmäisissä oloissa.

”Toiminta euroopanlaajuisella markkina-alueella saattaa kaventaa suomalaisasiakkaiden tarpeiden mukaan tehtäviä räätälöintejä”, muistuttaa Sandin, jonka mukaan yksittäinen korivalmistaja on nykypäivänä lähestulkoon pakotettu tiiviiseen yhteistyöhön isompien toimijoiden kanssa.

”Linja-autojen rakenteita säätelevät määräykset ja niihin liittyvät hyväksyntäprosessit vaativat sekä aikaa että rahaa. Vuosi on osoittautunut lyhyeksi ajaksi haettaessa hyväksyntää uusille ratkaisuille”, pohtii Sandin linja-autovalmistuksen nykytilaa.

Sandinin mukaan Lahden Autokorin ja Scanian menestykselliselle sopimusvalmistukselle laadittiin perusta vuosikymmenten ajan jatkuneella yhteistyöllä. Toimintaan saatiin uutta pontta vuonna 2004 voimaan astuneella bussidirektiivillä, joka pakotti lahtelaistoimijan etsimään alumiinin oheen uusia rakenneratkaisuja.

”Keveys ja muokattavuus tekevät alumiinista edelleenkin erinomaisen materiaalin, jonka ainoana heikkoutena on sen lujuus. Nykyiset koriin liittyvät kestävyys- ja lujuusvaatimukset ovat ohjanneet meidät uusiin rakenteisiin, joissa pyritään käyttämään oikeita materiaaleja oikeilla paikoilla. Alumiiniin luottanut korivalmistaja päätti toiminnan supistamisen sijaan panostaa kasvuun, joka vaati aikaisempaa suuremman markkina-alueen.

”Euroopassa on edelleen kysyntää paikallisesti valmistetulle turisti- ja tilausajokalustolle, vaikka alueelle rantautuu jatkuvasti uusia toimijoita aikaisempaa kauempaa idästä”, vakuuttaa Sandin.

Uusille alueille

Nopeasti oman asiakaskuntansa löytäneet OmniExpress-autot myydään ja huolletaan aina paikallisen Scania-organisaation kautta, joten Lahden Autokorin tehtäväksi jää myyntiä tukevan toiminnan lisäksi myös autojen tuotekehitys ja valmistus. Viiden vuoden aikana uudelta, linja-autojen valmistustoiminta varten rakennetulta tehtaalta on valmistunut reilut 600 autoa, joista noin neljännes on jäänyt suomalaisautoilijoille. Seuraavaksi suurimmaksi markkina-alueeksi on kasvanut pohjoismaiseen tuotteeseen ja valmistukseen luottava Norja, jota seuraa Ruotsi ja hieman yllättäen Iso-Britannia oikealta ajettavine autoineen.

”Iso-Britanniassa on erittäin kehittynyt linja-automarkkina, joka vaatii kalustolta erittäin korkeaa laatua ja luotettavuutta. Oikeanpuoleinen ohjaus on tuotannollemme ongelmaton, sillä brittimarkkinoille päätyvissä autoissa on ainoastaan satakunta ”normaaliautosta” poikkeavaa komponenttia”, kertoo Sandin, jonka mukaan brittiautot rakennetaan monesti kuljettajan aition takaa täysin identtisiksi länsieurooppalaisen kaluston kanssa. Autoilla ajetaan usein tilausajoja Keski-Euroopassa, jolloin keskiovi asennetaan turvallisuussyistä johtuen oikealle puolen autoa.

OmniExpressin markkina-alue laajentuu jatkuvasti uusiin maihin. Sandinin mukaan hankinnoissaan konservatiiviset italialaiset ja saksalaiset ovat osoittaneet suomalaistuotetta kohtaan mielenkiintoa, mikä on konkretisoitunut jo lukuisina toimituksina. Ensimmäiset 12 autoa toimitettiin Saksaan jo viime vuonna ja Italiaan valmistetaan kesän aikana 21 auton sarja.

”Saksan merkitys linja-automaana on huomattavana, sillä maassa myydään vuosittain nelisentuhatta isoa linja-autoa, joista neljännes on turistiautoja. Saksalaiset linja-automarkkinat ovat paljolti kotimaisten valmistajien käsissä, sillä tuontimerkkien osuus on neljänneksen luokkaa”, valottaa Sandin eurooppalaisten markkinoiden laajuutta ja ominaispiirteitä.

Kilpailutus kiristää kaupunkimarkkinoille

Myyntijohtaja Sandinin mukaan niin suomalaiset kuin eurooppalaisetkin linja-automarkkinat ovat muuttuneet varsin haastaviksi. Euroopassa huolenaiheena on lähinnä talouselämän sekavuus, Suomessa yrittäjien hankintapäätökset venyvät paljolti liikennelupauudistuksen vuoksi.

”Uhkakuvista huolimatta uskon markkinoiden piristyvän seuraavan vuoden aikana, sillä vuoden 2014 alussa voimaan astuva Euro 6 –päästövaatimus lisännee asiakkaille tutun Euro 5 –normin mukaisen kaluston kysyntää eritoten turistiautojen saralla”, ennakoi Sandin, jonka mukaan suomalainen linja-autokanta on päässyt monin paikoin vanhentumaan. 

Niin eurooppalaiseen kuin suomalaiseenkin linja-autoliikenteeseen on rantautunut niukkaa palvelua, mutta edullisia matkoja tarjoavia yrittäjiä. Toisaalta esimerkiksi Virossa linja-autosta on tarjoilun ja nettiliittymien ansiosta kehittynyt erittäin houkutteleva matkustusmuoto keskipitkillä matkoilla, missä linja-auto voi kilpailla ajallisesti myös lentoliikenteen kanssa. Korkeaa palvelutasoa ja matkustusmukavuutta tarjoavat yritykset ovatkin Lahden Autokorin valmistaman OmniExpress-auton otollisinta asiakaskuntaa.

”Tilauskanta ja työllisyystilanne on Jokimaan tehtaalla varsin hyvä, joskin haluamme kasvaa edelleen. Tällä hetkellä tuotanto pyörii yhdessä vuorossa, vaikka tehdasrakennus laitteineen on käytettävissä 24/7. Meillä on hyödyntämätöntä valmistuskapasiteettia, joka mahdollistaa valmistusmäärien huomattavan lisäämisen”, summaa Sandin.

Scala-kaupunkiautoja valmistavalla Villähteen tehtaalla työllisyystilanne on jo vuosien ajan ollut ailahtelevampi hankintojen syklisyydestä johtuen.

”Kilpailutettuun kaupunkiliikenteeseen liittyy voittajien ja häviäjien ohella lähestulkoon aina myös valitusprosessi, joka lyhentää aikaikkunaa autojen tilauksen ja luovutuksen välillä”, kertoo Sandin, jonka mukaan kilpailutuloksien heittelystä johtuen kaupunkiautojen tuotantotilanne vaihtelee täydestä vauhdista lomautuksiin nopealla syklillä.

Scala on kuitenkin vakiinnuttanut paikkansa pohjoismaisessa kaupunkiliikenteessä. Se ei suinkaan ole markkinoiden halvin vaihtoehto, mutta pohjolan ilmastoon soveltuva rakenne tekee siitä edelleen suositun kaupunkiauton. Kuluvan vuoden aikana Villähteen tehtaalla valmistetaan vajaat satakunta alumiinikorista Scalaa lähinnä Suomen ja Ruotsin markkinoille.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi