Uutiset

Autot

Kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttö kasvussa

Kuljettajaa avustavilla järjestelmillä on yhä suurempi merkitys autoa ostettaessa. Erityisesti kaista-avustajien ja hätäjarrutusjärjestelmien rooli on kasvanut merkittävästi. Boschin tutkimuksen mukaan viidesosa lähes kolmesta miljoonasta Saksassa vuoden 2014 aikana ensirekisteröidystä henkilöautosta oli varustettu näillä ​​järjestelmillä, kun edellisenä vuonna järjestelmät löytyivät vain joka kymmenennestä uudesta autosta. Boschin johtoryhmän jäsen Dirk Hoheisel on tyytyväinen kehitykseen: ”Kuljettajaa avustavat järjestelmät voivat laajasti käytettynä lisätä liikenteen turvallisuutta”. Pelkästään Saksassa jopa 72 prosenttia vammoihin johtavista peräänajoista voitaisiin ehkäistä, jos kaikki ajoneuvot varustettaisiin hätäjarrutusjärjestelmällä. Kaista-avustaja voi puolestaan estää jopa 28 prosenttia onnettomuuksista, jotka aiheutuvat siitä, että kuljettaja ajautuu vahingossa pois omalta kaistaltaan. 

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarjoama turva on yksi keskeinen syy niiden kasvavaan suosioon. Uusi Euro NCAP-luokitusjärjestelmä edistää erityisesti automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän leviämistä. Vuodesta 2016 alkaen uusien ajoneuvojen tulee olla varustettu jalankulkijoiden turvallisuutta lisäävillä ominaisuuksilla, mikäli autovalmistajat haluavat saada Euroopan kuluttajajärjestön korkeimman viiden tähden luokituksen. Testausvaatimusten muutosten ja madaltuneiden kustannusten myötä yhä useammat nykyaikaiset henkilöautot on nykyään varustettu antureilla, jotka valvovat niiden ympäristöä. Suuntaus näkyy myös Boschin myyntiluvuissa: tutka- ja videoantureiden myynti kaksinkertaistui jälleen vuonna 2015.

Yksi anturi mahdollistaa monet kuljettajan apujärjestelmät

Bosch on maailman markkinajohtaja 77 GHz -teknologialla varustetuissa tutka-antureissa, ja kymmenes miljoonas tällainen anturi valmistuu vuoden 2016 aikana. Keskialueen tutka-anturillaan (MRR) Bosch on puolestaan tehnyt tutkateknologian kohtuuhintaiseksi ​​yleisillä markkinoilla. MRR-anturia käytetään esimerkiksi hintaherkissä pienissä autoissa kuten VW Polossa ja Golfissa.

Yksi anturi mahdollistaa useiden kuljettajaa avustavien järjestelmien käytön. Hätäjarrutusjärjestelmän lisäksi MRR mahdollistaa myös mukautuvan vakionopeudensäätimen (ACC). ACC säilyttää automaattisesti sekä kuljettajan valitseman nopeuden että ohjelmoidun turvavälin edellä kulkevaan ajoneuvoon. Kun se yhdistetään peräänajosta varoittavaan järjestelmään, ACC voi vähentää voimakkaita jarrutuksia moottoriteillä 67 prosentilla ja puskuri puskurissa kiinni ajamista 73 prosentilla. ACC asennettiin kahdeksaan prosenttiin kaikista uusista autoista vuonna 2014, mikä on kaksi kertaa edellisvuotta enemmän.

Joka neljäs uusista henkilöautoista voi havaita kuljettajan väsymyksen

Myös liikennemerkit tunnistava ja kuljettajan uneliaisuuden havaitsevien henkilöautojen määrä kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Kuusi prosenttia vuonna 2014 ensirekisteröidyistä autoista pystyi tunnistamaan tietyt liikennemerkit videokameran avulla. Kun havaitut liikennemerkit näkyvät symboleina kojelaudan näytössä, kuljettajan navigointi tienviittojen viidakossa helpottuu.

Uneliaisuuden tunnistamisjärjestelmä oli neljäsosassa kaikista uusista autoista vuonna 2014. Boschin ratkaisu analysoi jatkuvasti kuljettajan ohjausliikkeitä ja havainnoi tyypillisiä väsymyksen merkkejä kuten pieniä äkillisiä ohjausliikkeitä. Yhdistämällä tiedon niistä ja esimerkiksi matkan pituudesta ja vuorokauden ajasta se voi kehottaa kuljettajaa pitämään ajoissa tauon ennen kuin hän on vaarassa torkahtaa.

Pysäköintiavustajat yleisin kuljettajaa avustava järjestelmä

Älykäs ajovalojen ohjausjärjestelmä kytkee pitkät valot automaattisesti päälle taajamien ulkopuolella, mikäli se ei havaitse ajoneuvoja, joiden kuljettajaa ne voisivat häiritä. Järjestelmä myös säätää ajovaloja jatkuvasti tarpeen mukaan. Koska tutkimukseen ei enää sisällytetty järjestelmiä, jotka kykenevät säätämään pelkkiä lähivaloja, älykkäällä ajovalojen ohjausjärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen prosentuaalinen määrä vähentyi vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna, ollen nyt 13 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista.

Bosch sisällytti pysäköinnin avustusjärjestelmät – pysäköintitutkat, peruutuskamerat ja pysäköintiavustajat – arviointiinsa nyt ensimmäistä kertaa. Pysäköintitutkan äänimerkit kertovat kuljettajalle etäisyyden esteeseen, kun taas pysäköintiavustaja ottaa myös ohjauksen hallintaan pysäköitäessä. Boschin tutkimuksen mukaan vuonna 2014 joka toinen (52 prosenttia) ensirekisteröidyistä autoista Saksassa oli varustettu pysäköinnin avustusjärjestelmillä, mikä tekee niistä yleisimmän kuljettajaa avustavan järjestelmän uusissa autoissa.

Kuljettajan apujärjestelmiä koskevat mieltymykset ovat samankaltaisia maasta riippumatta

Pysäköinnissä avustavat järjestelmät ovat erittäin suosittuja myös Saksan ulkopuolella. Esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa joka toinen uusi auto oli varustettu pysäköinnissä avustavilla järjestelmillä vuonna 2014, kun taas Iso-Britanniassa vastaava luku oli 19 %. Belgiassa jopa joka neljäs ensirekisteröity henkilöauto tukee kuljettajien jarrutusta esteen kohdatessaan. Alankomaissa järjestelmä on 17 prosentissa uusista autoista, kun taas vastaava luku Espanjassa on 11 % ja Iso-Britanniassa 5 %. Kaista-avustimella varustettujen autojen osuus ensirekisteröidyistä autoista oli 14 % Belgiassa, 11 % Alankomaissa, 9 % Espanjassa ja 6 % Iso-Britanniassa.

Lue seuraavaksi